עיוורים ולקויי ראיה

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

פורטל עיוורים ולקויי ראיה כולל מידע מקיף על זכויות עיוורים ולקויי ראיה.

בישראל כ- 24,000 איש מוגדרים כעיוורים (נכון ליום 01.01.2010). משרד הרווחה מנפיק לאוכלוסיה זו תעודת עיוור / לקוי ראיה אשר מקנה להם זכויות והטבות שונות המפורטות בפורטל.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות