קצבת זיקנה לנשים מגיל 62 (גיל הפרישה) (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

נשים עשויות להיות זכאיות לקצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק) כבר בהגיען לגיל פרישה (גיל 62, נכון ל-2017) אם צברו את תקופת האכשרה הנדרשת לכך והן עומדות במבחן הכנסות
קצבאות פנסיה כגון פנסיה תקציבית, ביטוח מנהלים, קרנות פנסיה או רנטה מגרמניה, אינן נלקחות בחשבון לצורך חישוב מבחן ההכנסות
מי שקיבלו קצבת נכות כללית עד הגעתן לגיל פרישה זכאיות לקצבת זיקנה לנכה כבר בגיל הפרישה ללא צורך במבחן הכנסות
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

נשים המבוטחות בביטוח זיקנה עשויות להיות זכאיות לקצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק) כבר מגיל הפרישה, אם הכנסותיהן אינן עולות על הסכום המקסימלי שנקבע לכך, ובתנאי שצברו את תקופת האכשרה המזכה מגיל פרישה.

 • קצבאות פנסיה כגון פנסיה תקציבית, ביטוח מנהלים, קרנות פנסיה או רנטה מגרמניה, אינן נלקחות בחשבון לצורך חישוב מבחן ההכנסות.
 • מי שהכנסותיהן גבוהות יותר מהסכום המקסימלי יהיו זכאיות לקצבת זיקנה, בהתאם לתנאי הזכאות, בהגיען לגיל הזכאות המוחלטת (65 ומעלה לנשים).

מי זכאי?

גיל הפרישה לנשים

 • לנשים שנולדו בין אפריל 1944 לפברואר 1956, גיל הפרישה הועלה באופן הדרגתי מ- 60 ל- 62 (בהתאם לטבלה הימנית).
 • לגבי נשים שנולדו ממרץ 1956 ואילך:
  • בהתאם לסעיף 9 לחוק, לא יאוחר מה- 15.11.2017, שר האוצר יביא לאישור ועדת הכספים של הכנסת את המלצותיו, בהתחשב בהמלצות הוועדה הציבורית שהוקמה לנושא זה.
  • ועדת הכספים של הכנסת תחליט בעניין המלצות השר עד ל- 15.02.2018.
  • אם השר יעביר את המלצותיו לוועדת הכספים ולא תתקבל החלטה בוועדה עד ל- 15.02.2018, גיל הפרישה לנשים יועלה בהדרגה מ- 62 ל- 64, בהתאם למפורט בטבלה השמאלית.
  • אם ועדת הכספים תאשר את המלצות השר, והן יחייבו שינויים, נתוני הטבלה השמאלית יעודכנו בהתאם לשינויים שיאושרו.
  • אם השר לא יעביר את המלצותיו לוועדת הכספים, ואם הוועדה לא תחליט אחרת, גיל הפרישה לנשים יישאר 62.

נשים שנולדו עד פברואר 1956 (כולל)

תאריך הלידה של האישה גיל הזכאות
עד מרץ 1944 60
אפריל עד אוגוסט 1944 60 ו-4 חודשים
ספטמבר 1944 עד אפריל 1945 60 ו-8 חודשים
מאי עד דצמבר 1945 61
ינואר עד אוגוסט 1946 61 ו-4 חודשים
ספטמבר 1946 עד אפריל 1947 61 ו-8 חודשים
מאי 1947 עד פברואר 1956 62 (גיל הפרישה כיום)

נשים שנולדו ממרץ 1956 ואילך (*)

תאריך הלידה של האישה גיל הזכאות
מרץ עד אוקטובר 1956 62 ו-4 חודשים
נובמבר 1956 עד יוני 1957 62 ו-8 חודשים
יולי 1957 עד פברואר 1958 63
מרץ עד אוקטובר 1958 63 ו-4 חודשים
נובמבר 1958 עד יוני 1959 63 ו-8 חודשים
יולי 1959 ואילך 64

(*) העלאת הגיל תיקבע בהתאם לדיוני ועדת הכספים עד ל- 15.02.2018.

גובה ההכנסות המאפשר זכאות לקצבה מגיל פרישה

 • הטבלה הבאה מפרטת מהו גובה ההכנסות המאפשר זכאות לקצבה, מלאה או חלקית, מגיל פרישה (נכון לשנת 2017).
 • הקצבה החלקית נקבעת על-פי תקופות הביטוח שנצברו למבוטח.
 • בהכנסות מעבודה המבחן מתייחס לסכום ההכנסה ברוטו.
מצב אישי של המבוטח/ת הכנסה חודשית המזכה בקצבה מלאה הכנסה חודשית המזכה בקצבה חלקית או שאינה מזכה בקצבה הכנסה חודשית שאינה מזכה בקצבה
מבוטחים שכל הכנסותיהם הן מעבודה בלבד ללא בן/בת זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג לא יותר מ- 5,514 ש"ח מעל 5,514 ש"ח ולא יותר מ- 9,085 ש"ח מעל 9,085 ש"ח
עם בן/בת זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג ולא מקבל/ת קצבה מהביטוח הלאומי לא יותר מ- 7,351 ש"ח מעל 7,351 ש"ח ולא יותר מ- 12,850 ש"ח מעל 12,850 ש"ח
עם בן/בת זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג ומקבל/ת קצבה מהביטוח הלאומי לא יותר מ- 7,351 ש"ח מעל 7,351 ש"ח ולא יותר מ- 10,923 ש"ח מעל 10,923 ש"ח
מבוטחים שכל הכנסותיהם הן שלא מעבודה ללא בן/בת זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג לא יותר מ- 16,542 ש"ח מעל 16,542 ש"ח ולא יותר מ- 20,113 ש"ח מעל 20,113 ש"ח
עם בן/בת זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג ולא מקבל/ת קצבה מהביטוח הלאומי לא יותר מ- 22,053 ש"ח מעל 22,053 ש"ח ולא יותר מ- 27,552 ש"ח מעל 27,552 ש"ח
עם בן/בת זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג ומקבל/ת קצבה מהביטוח הלאומי לא יותר מ- 22,053 ש"ח מעל 22,053 ש"ח ולא יותר מ- 25,627 ש"ח מעל 25,627 ש"ח
מבוטחים שהכנסותיהם הן מעבודה ושלא מעבודה ללא בן/בת זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג הכנסה מעבודה שאינה עולה על 5,514 ש"ח
הכנסה שלא מעבודה שאינה עולה על 11,028 ש"ח
מעל 5,514 ש"ח בהכנסה מעבודה

מעל 11,028 ש"ח בהכנסה שלא מעבודה

עם בן/בת זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג הכנסה מעבודה שאינה עולה על 7,351 ש"ח
הכנסה שלא מעבודה שאינה עולה על 14,702 ש"ח
מעל 7,351 ש"ח בהכנסה מעבודה

מעל 14,702 ש"ח בהכנסה שלא מעבודה

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

פסקי דין

חקיקה ונהלים