שי לחגים לעובדי ניקיון (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

החל מערב חג הפסח תשע"ד (2014) זכאים עובדי קבלן בתחום הניקיון לקבל שי לרגל חג הפסח ושי לרגל ראש השנה
השי יוענק בכל חג באמצעות תשלום כספי בסך 212.50 ש"ח (סכום שיעודכן על-פי שינויי המדד), והוא ישולם יחד עם השכר בחודש שבו חל ערב החג
אסור לקבלן (המעסיק) להעניק את השי בצורה אחרת, כגו תלושי קנייה או מתנות מוחשיות

החל מערב חג הפסח תשע"ד (2014), עובדי קבלן בתחום הניקיון זכאים לקבל שי כספי לחג.

 • סכום השי, 212.50 ש"ח, יעודכן על-פי שיעור השינוי שבין מדד חודש ינואר של השנה הקלנדרית שבה משולם השי, לבין מדד חודש ינואר 2013.
 • עובדים בהיקף משרה הנמוך מ-50% או מ-93 שעות חודשיות יקבלו סכום נמוך יותר באופן יחסי להיקף משרתם.
 • עובדים המוצבים במשרדים ממשלתיים זכאים להטבה החל מערב ראש השנה תשע"ג, בתנאי שעבדו במשרה מלאה.
 • השי יינתן באמצעות תשלום דרך תלוש השכר.

מי זכאי?

 • עובדי חברות ניקיון.
  • הזכאות לכלל עובדי חברות הניקיון בכל המגזרים ובכל היקפי המשרה היא החל מפסח תשע"ד.
  • עובדים המוצבים במשרדים ממשלתיים זכאים להטבה החל מערב ראש השנה תשע"ג, בתנאי שהם עובדים במשרה מלאה והיו מועסקים בתחילת החודש שבו חל ערב החג.

גובה השי

 • עובד שהועסק בהיקף משרה של 50% לפחות או 93 שעות חודשיות לפחות זכאי לשי המלא (212.50 ש"ח נכון ל-2014).
 • עובד המועסק בהיקף משרה קטן יותר, יהיה זכאי לשי לחג בהתאם לחלקיות משרתו. (לגבי עובד שעתי יבוצע חישוב של מספר השעות החודשיות שבהם הוא הועסק בממוצע בשלושת החודשים שקדמו לחג, והכול לחלק ב- 186).

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי. התשלום יועבר ישירות לתלוש השכר באותו חודש שבו חל ערב החג.
 • בכל מקרה שהקבלן מפר את חובתו להעניק את השי לחג, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה:
 • במקרה של הגשת תלונה הקבלן עשוי לספוג עיצום כספי (קנס) של עד 35,280 ש"ח אם מדובר בחברה קבלנית וקנס של עד 17,640 ש"ח אם מדובר בקבלן שאינו חברה.
 • במקרה של הגשת תלונה עשוי גם מזמין השירות להיחשב כמי שהפר את החובה ולספוג עיצום כספי בסכום של עד 35,280 ש"ח.

חשוב לדעת

 • אסור לקבלן להעניק את השי שלא באמצעות תשלום כספי, למשל:
 • אסור לו להעניק מתנה לעובדיו במקום התשלום (גם אם שווי המתנה זהה או אף גבוה מהסכום הכספי שנקבע);
 • אסור לו לשלם לעובדיו ב"שווה כסף" (כגון, תלושי קנייה), גם אם זו הדרך שבה מוענק השי ליתר העובדים.
 • בנוסף להטבה הנ"ל, כאשר מוענקת מתנה מוחשית לעובדים של מזמין השירות המועסקים באותו מקום עבודה (כגון, סלסלת שי לרגל ט"ו בשבט, אם ניתנת), הקבלן המעסיק מחויב להעניק לעובדי הניקיון העובדים באותו מקום, מתנה מוחשית באותו שווי ובאותם מועדים בהם היא ניתנת לעובדי מזמין השירות. למידע נוסף ראו מתנות לעובדי ניקיון.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים