שכר מינימום לנוער (זכות)

מתוך כל-זכות

הקדמה:

שכר המינימום לבני נוער מחושב כאחוזים משכר המינימום למבוגר, בהתאם לגילם
החל ממשכורת אפריל 2015 עומד שכר המינימום למבוגר על 4,650 ש"ח
מעסיק מחויב לשלם את שכר המינימום לפי החוק, גם אם נער/ה מוכן/ה לעבוד בשכר נמוך יותר
אי תשלום שכר מינימום או איחור במועד תשלום השכר (כאשר מדובר בשכר מינימום) מהווה עבירה פלילית
למידע נוסף ראו באתר משרד הכלכלה

שכר מינימום הוא התשלום החוקי הנמוך ביותר אותו יכול מעסיק לשלם לנער המועסק על-ידו.

  • מעסיק מחוייב לשלם את שכר המינימום לפי החוק, גם אם נער/ה מוכן/ה לעבוד בשכר נמוך יותר.
  • שכר מינימום לנוער מחושב לפי שבוע עבודה בן 40 שעות שבועיות, או 173 שעות בחודש.
  • שכר מינימום למשרה חלקית מחושב בהתאם לחלקיות המשרה.
  • מעסיק רשאי לשלם לנער/ה שכר גבוה יותר.


שכר מינימום לנוער החל ממשכורת אפריל 2015
גיל אחוז משכר מינימום למבוגר שכר חודשי - עד 40 שעות שבועיות שכר לשעה
עד 16 70% 3,255 ש"ח 18.82 ש"ח
עד 17 75% 3,487.50 ש"ח 20.16 ש"ח
עד 18 83% 3,859.50 ש"ח 22.31 ש"ח
* חניך 60% 2,790.00 ש"ח 16.12 ש"ח

(*) חניך הוא נער העובד על מנת לרכוש מקצוע על ידי עבודה מעשית מודרכת ועל ידי לימוד בשיעורי מקצוע המאושרים לפי חוק החניכות.

מי זכאי?

  • כלל בני הנוער המועסקים בישראל.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכאות ניתנת באופן אוטומטי, על ידי המעסיק, מכוח החובה שבחוק.

חשוב לדעת

  • תוספות לשכר, כגון: הוצאות נסיעה, שעות נוספות וכיו"ב, אינן נכללות בשכר המינימום. במידה שהן משולמות לעובד, יש לשלם אותן בנוסף לשכר המינימום. להרחבה ראו: הפרות טיפוסיות של חובת תשלום שכר מינימום.
  • המעסיק חייב להנפיק לעובד תלוש שכר. אי הנפקת תלוש עשויה לזכות את העובד בפיצויים לדוגמא בגובה של עד 5,000 ש"ח בגין כל תלוש שלא נמסר.
  • אי תשלום שכר מינימום או איחור במועד תשלום השכר (כאשר מדובר בשכר מינימום) מהווה עבירה פלילית.

נתוני עבר חשובים

שכר מינימום לנוער החל ממשכורת אוקטובר 2012 ועד משכורת מרץ 2015
גיל אחוז משכר מינימום למבוגר שכר חודשי - עד 40 שעות שבועיות שכר לשעה
עד 16 70% 3010 ש"ח 17.39 ש"ח
עד 17 75% 3,225 ש"ח 18.64 ש"ח
עד 18 83% 3,569 ש"ח 20.63 ש"ח
* חניך 60% 2,580 ש"ח 14.91 ש"ח

(*) חניך הוא נער העובד על מנת לרכוש מקצוע על ידי עבודה מעשית מודרכת ועל ידי לימוד בשיעורי מקצוע המאושרים לפי חוק החניכות.


שכר מינימום לנוער החל ממשכורת יולי 2011 עד משכורת ספטמבר 2012
גיל אחוז משכר מינימום למבוגר שכר חודשי - עד 40 שעות שבועיות שכר לשעה
עד 16 70% 2870 ש"ח 16.59 ש"ח
עד 17 75% 3,075 ש"ח 17.77 ש"ח
עד 18 83% 3,403 ש"ח 19.67 ש"ח
* חניך 60% 2,460 ש"ח 14.22 ש"ח
שכר מינימום לנוער החל ממשכורת אפריל 2011 עד משכורת יוני 2011
גיל אחוז משכר מינימום למבוגר שכר חודשי - עד 40 שעות שבועיות שכר לשעה
עד 16 70% 2723.18 ש"ח 15.74 ש"ח
עד 17 75% 2917.69 ש"ח 16.87 ש"ח
עד 18 83% 3,228.91 ש"ח 18.66 ש"ח
* חניך 60% 2,334.15 ש"ח 13.49 ש"ח
שכר מינימום לנוער (החל מיולי 2008 ועד אפריל 2011)
גיל אחוז משכר מינימום למבוגר שכר חודשי - עד 40 שעות שבועיות שכר לשעה
עד 16 70% 2695.13 ש"ח 15.58 ש"ח
עד 17 75% 2887.63 ש"ח 16.69 ש"ח
עד 18 83% 3195.65 ש"ח 18.47 ש"ח
* חניך 60% 2310.11 ש"ח 13.35 ש"ח

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים