שכר מינימום לנוער (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

שכר המינימום לבני נוער מחושב כאחוזים משכר המינימום למבוגר (4,650 ש"ח עד משכורת יוני 2016, ו-4,825 ש"ח החל ממשכורת יולי 2015) בהתאם לגילם כמפורט למטה
מעסיק מחויב לשלם את שכר המינימום לפי החוק, גם אם נער/ה מוכן/ה לעבוד בשכר נמוך יותר
אי תשלום שכר מינימום או איחור במועד תשלום השכר (כאשר מדובר בשכר מינימום) מהווה עבירה פלילית
למידע נוסף ראו באתר משרד הכלכלה

שכר מינימום הוא התשלום החוקי הנמוך ביותר אותו יכול מעסיק לשלם לנער המועסק על-ידו.

 • מעסיק מחויב לשלם את שכר המינימום לפי החוק, גם אם נער/ה מוכן/ה לעבוד בשכר נמוך יותר.
 • שכר מינימום לנוער מחושב לפי שבוע עבודה בן 40 שעות שבועיות, או 173 שעות בחודש.
 • שכר מינימום למשרה חלקית מחושב בהתאם לחלקיות המשרה.
 • מעסיק רשאי לשלם לנער/ה שכר גבוה יותר.
שכר מינימום לנוער החל ממשכורת יולי 2016
גיל אחוז משכר מינימום למבוגר שכר חודשי - עד 40 שעות שבועיות שכר לשעה
עד 16 70% 3,377.50 ש"ח 19.52 ש"ח
עד 17 75% 3,618.75 ש"ח 20.92 ש"ח
עד 18 83% 4,004.75 ש"ח 23.15 ש"ח
* חניך 60% 2,895.00 ש"ח 16.73 ש"ח

(*) חניך הוא נער העובד על מנת לרכוש מקצוע על ידי עבודה מעשית מודרכת ועל ידי לימוד בשיעורי מקצוע המאושרים לפי חוק החניכות.


שכר מינימום לנוער החל ממשכורת אפריל 2015 ועד משכורת יוני 2016
גיל אחוז משכר מינימום למבוגר שכר חודשי - עד 40 שעות שבועיות שכר לשעה
עד 16 70% 3,255 ש"ח 18.82 ש"ח
עד 17 75% 3,487.50 ש"ח 20.16 ש"ח
עד 18 83% 3,859.50 ש"ח 22.31 ש"ח
* חניך 60% 2,790.00 ש"ח 16.12 ש"ח

(*) חניך הוא נער העובד על מנת לרכוש מקצוע על ידי עבודה מעשית מודרכת ועל ידי לימוד בשיעורי מקצוע המאושרים לפי חוק החניכות.

 • בחודש שבו חל יום הולדת של הנער, ישולם לו שכר באופן יחסי לפי גילו בכל אחד מחלקי החודש.
דוגמה:
 • נער מציין את יום ההולדת ה-17 שלו בתאריך 11.08.2015.
 • בחודש יולי 2015 (בו עוד לא מלאו לנער 17 שנים) הוא יהיה זכאי לשכר חודשי של 3487.50 ש"ח.
 • בחודש אוגוסט 2015 יהיה הנער זכאי לשכר של 3,826 לפי החישוב הבא:
  • עבור 10 ימים בחודש אוגוסט (עד ליום ההולדת שלו) - 1,125 ש"ח, לפי החישוב: 10/31 X‏ 3487.50 ש"ח (שכר של נער עד גיל 17).
  • עבור 21 הימים הנותרים - 2,701.65 ש"ח, לפי החישוב: 21/31 X‏ 3,859.50ש"ח (שכר של נער עד גיל 18).
 • בחודש ספטמבר 2015 הוא יהיה זכאי לשכר של 3,859.50 ש"ח.
 • אם הנער יעבוד גם בקיץ 2016, הרי שמהלך חודש יולי 2016 הוא יהיה זכאי לשכר חודשי של 4,004.75 ש"ח (או 23.15 ש"ח לשעה), והחל מ-11.08.2016 יהיה זכאי לשכר מינימום של בגירים (4,825 ש"ח לחודש או 25.94 ש"ח לשעה).

מי זכאי?

 • כלל בני הנוער המועסקים בישראל.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכאות ניתנת באופן אוטומטי, על ידי המעסיק, מכוח החובה שבחוק.

חשוב לדעת

 • תוספות לשכר, כגון: הוצאות נסיעה, שעות נוספות וכיו"ב, אינן נכללות בשכר המינימום. במידה שהן משולמות לעובד, יש לשלם אותן בנוסף לשכר המינימום. להרחבה ראו: הפרות טיפוסיות של חובת תשלום שכר מינימום.
 • המעסיק חייב להנפיק לעובד תלוש שכר. אי הנפקת תלוש עשויה לזכות את העובד בפיצויים לדוגמא בגובה של עד 5,000 ש"ח בגין כל תלוש שלא נמסר.
 • אי תשלום שכר מינימום או איחור במועד תשלום השכר (כאשר מדובר בשכר מינימום) מהווה עבירה פלילית.

נתוני עבר חשובים

שכר מינימום לנוער החל ממשכורת אוקטובר 2012 ועד משכורת מרץ 2015
גיל אחוז משכר מינימום למבוגר שכר חודשי - עד 40 שעות שבועיות שכר לשעה
עד 16 70% 3010 ש"ח 17.39 ש"ח
עד 17 75% 3,225 ש"ח 18.64 ש"ח
עד 18 83% 3,569 ש"ח 20.63 ש"ח
* חניך 60% 2,580 ש"ח 14.91 ש"ח

(*) חניך הוא נער העובד על מנת לרכוש מקצוע על ידי עבודה מעשית מודרכת ועל ידי לימוד בשיעורי מקצוע המאושרים לפי חוק החניכות.


שכר מינימום לנוער החל ממשכורת יולי 2011 עד משכורת ספטמבר 2012
גיל אחוז משכר מינימום למבוגר שכר חודשי - עד 40 שעות שבועיות שכר לשעה
עד 16 70% 2870 ש"ח 16.59 ש"ח
עד 17 75% 3,075 ש"ח 17.77 ש"ח
עד 18 83% 3,403 ש"ח 19.67 ש"ח
* חניך 60% 2,460 ש"ח 14.22 ש"ח
שכר מינימום לנוער החל ממשכורת אפריל 2011 עד משכורת יוני 2011
גיל אחוז משכר מינימום למבוגר שכר חודשי - עד 40 שעות שבועיות שכר לשעה
עד 16 70% 2723.18 ש"ח 15.74 ש"ח
עד 17 75% 2917.69 ש"ח 16.87 ש"ח
עד 18 83% 3,228.91 ש"ח 18.66 ש"ח
* חניך 60% 2,334.15 ש"ח 13.49 ש"ח
שכר מינימום לנוער (החל מיולי 2008 ועד אפריל 2011)
גיל אחוז משכר מינימום למבוגר שכר חודשי - עד 40 שעות שבועיות שכר לשעה
עד 16 70% 2695.13 ש"ח 15.58 ש"ח
עד 17 75% 2887.63 ש"ח 16.69 ש"ח
עד 18 83% 3195.65 ש"ח 18.47 ש"ח
* חניך 60% 2310.11 ש"ח 13.35 ש"ח

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים