שכר מינימום לנוער (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

שכר המינימום לבני נוער מחושב כאחוזים משכר המינימום למבוגר (5,000 ש"ח החל ממשכורת ינואר 2017 ו- 4,825 ש"ח לפני כן) בהתאם לגילם, כמפורט בהמשך
מעסיק מחויב לשלם את שכר המינימום לפי החוק, גם אם נער/ה מוכן/ה לעבוד בשכר נמוך יותר
אי תשלום שכר מינימום או איחור במועד תשלום השכר (כאשר מדובר בשכר מינימום) מהווה עבירה פלילית
למידע נוסף, ראו באתר משרד הכלכלה

שכר מינימום הוא התשלום החוקי הנמוך ביותר אותו יכול מעסיק לשלם לנער המועסק על-ידו.

 • מעסיק מחויב לשלם את שכר המינימום לפי החוק, גם אם נער/ה מוכן/ה לעבוד בשכר נמוך יותר.
 • שכר מינימום לנוער מחושב לפי שבוע עבודה בן 40 שעות שבועיות, או 173 שעות בחודש.
 • שכר מינימום למשרה חלקית מחושב בהתאם לחלקיות המשרה.
 • מעסיק רשאי לשלם לנער/ה שכר גבוה יותר.
שכר מינימום לנוער החל ממשכורת ינואר 2017
גיל אחוז משכר מינימום למבוגר שכר חודשי - עד 40 שעות שבועיות שכר לשעה
עד 16 70% 3,500 ש"ח 20.23 ש"ח
עד 17 75% 3,750 ש"ח 21.68 ש"ח
עד 18 83% 4,150 ש"ח 23.99 ש"ח
* חניך 60% 3,000 ש"ח 17.37 ש"ח

(*) חניך הוא נער העובד על מנת לרכוש מקצוע על ידי עבודה מעשית מודרכת ועל ידי לימוד בשיעורי מקצוע המאושרים לפי חוק החניכות.

שכר מינימום לנוער החל ממשכורת יולי 2016 ועד משכורת דצמבר 2016
גיל אחוז משכר מינימום למבוגר שכר חודשי - עד 40 שעות שבועיות שכר לשעה
עד 16 70% 3,377.50 ש"ח 19.52 ש"ח
עד 17 75% 3,618.75 ש"ח 20.92 ש"ח
עד 18 83% 4,004.75 ש"ח 23.15 ש"ח
* חניך 60% 2,895.00 ש"ח 16.73 ש"ח

(*) חניך הוא נער העובד על מנת לרכוש מקצוע על ידי עבודה מעשית מודרכת ועל ידי לימוד בשיעורי מקצוע המאושרים לפי חוק החניכות.

 • בחודש שבו חל יום הולדת של הנער, ישולם לו שכר באופן יחסי לפי גילו בכל אחד מחלקי החודש.
דוגמה:

נער שיום ההולדת ה-17 שלו חל ב- 11.08.2017 - והוא מקבל משכורת חודשית.

 • ביולי 2017 (שבו טרם מלאו לנער 17 שנים) הוא זכאי לשכר חודשי של 3,750 ש"ח.
 • באוגוסט 2017 הנער זכאי לשכר של 4,020.96 לפי החישוב הבא:
  • עבור 10 הימים הראשונים באוגוסט (עד ליום ההולדת שלו) - 1,209.67 ש"ח, לפי החישוב: 10/31 X‏ 3,750 ש"ח (שכר של נער עד גיל 17).
  • עבור 21 הימים הנותרים - 2,811.29 ש"ח, לפי החישוב: 21/31 X‏ 4,150 ש"ח (שכר של נער עד גיל 18).
 • בהמשך, החל מחודש ספטמבר 2017 ואילך הוא זכאי לשכר של 4,150 ש"ח.
 • אם הנער יעבוד גם בקיץ 2018, הרי שהחל מ-11.08.2018 (כשיגיע לגיל 18), הוא יהיה זכאי לשכר מינימום של בגירים.
דוגמה:

נער שיום ההולדת ה-17 שלו חל ב- 11.08.2017 - והוא מקבל משכורת לפי שעה.

 • עד יום הולדתו הוא יקבל שכר של 21.68 ש"ח לשעה.
 • החל מ-11.08.2017 הוא יקבל שכר של 23.99 ש"ח לשעה.
 • החל מ-11.08.2018 (כשיגיע לגיל 18), הוא יהיה זכאי לשכר מינימום של בגירים.

מי זכאי?

 • כלל בני הנוער המועסקים בישראל.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכאות ניתנת באופן אוטומטי, על ידי המעסיק, מכוח החובה שבחוק.

חשוב לדעת

 • תוספות לשכר, כגון: הוצאות נסיעה, שעות נוספות וכיו"ב, אינן נכללות בשכר המינימום. במידה שהן משולמות לעובד, יש לשלם אותן בנוסף לשכר המינימום. להרחבה ראו: הפרות טיפוסיות של חובת תשלום שכר מינימום.
 • המעסיק חייב להנפיק לעובד תלוש שכר. אי הנפקת תלוש עשויה לזכות את העובד בפיצויים לדוגמא בגובה של עד 5,000 ש"ח בגין כל תלוש שלא נמסר.
 • אי תשלום שכר מינימום או איחור במועד תשלום השכר (כאשר מדובר בשכר מינימום) מהווה עבירה פלילית.

נתוני עבר חשובים

שכר מינימום לנוער החל ממשכורת אפריל 2015 ועד משכורת יוני 2016
גיל אחוז משכר מינימום למבוגר שכר חודשי - עד 40 שעות שבועיות שכר לשעה
עד 16 70% 3,255 ש"ח 18.82 ש"ח
עד 17 75% 3,487.50 ש"ח 20.16 ש"ח
עד 18 83% 3,859.50 ש"ח 22.31 ש"ח
* חניך 60% 2,790.00 ש"ח 16.12 ש"ח

(*) חניך הוא נער העובד על מנת לרכוש מקצוע על ידי עבודה מעשית מודרכת ועל ידי לימוד בשיעורי מקצוע המאושרים לפי חוק החניכות.

שכר מינימום לנוער החל ממשכורת אוקטובר 2012 ועד משכורת מרץ 2015
גיל אחוז משכר מינימום למבוגר שכר חודשי - עד 40 שעות שבועיות שכר לשעה
עד 16 70% 3010 ש"ח 17.39 ש"ח
עד 17 75% 3,225 ש"ח 18.64 ש"ח
עד 18 83% 3,569 ש"ח 20.63 ש"ח
* חניך 60% 2,580 ש"ח 14.91 ש"ח

(*) חניך הוא נער העובד על מנת לרכוש מקצוע על ידי עבודה מעשית מודרכת ועל ידי לימוד בשיעורי מקצוע המאושרים לפי חוק החניכות.

שכר מינימום לנוער החל ממשכורת יולי 2011 עד משכורת ספטמבר 2012
גיל אחוז משכר מינימום למבוגר שכר חודשי - עד 40 שעות שבועיות שכר לשעה
עד 16 70% 2870 ש"ח 16.59 ש"ח
עד 17 75% 3,075 ש"ח 17.77 ש"ח
עד 18 83% 3,403 ש"ח 19.67 ש"ח
* חניך 60% 2,460 ש"ח 14.22 ש"ח
שכר מינימום לנוער החל ממשכורת אפריל 2011 עד משכורת יוני 2011
גיל אחוז משכר מינימום למבוגר שכר חודשי - עד 40 שעות שבועיות שכר לשעה
עד 16 70% 2723.18 ש"ח 15.74 ש"ח
עד 17 75% 2917.69 ש"ח 16.87 ש"ח
עד 18 83% 3,228.91 ש"ח 18.66 ש"ח
* חניך 60% 2,334.15 ש"ח 13.49 ש"ח

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים