שכר מינימום (זכות)

מתוך כל-זכות

הקדמה:

עד לחודש אפריל 2015 שכר המינימום למשרה מלאה הוא עדיין 4,300 ש"ח (במקצועות מסוימים שכר המינימום גבוה יותר). ראו מידע על ההעלאה הצפויה
עובד אינו יכול לוותר על הזכות לשכר מינימום, ולהסכמה של עובד על שכר נמוך משכר מינימום אין תוקף מחייב
לשם שמירה על זכויות הפנסיה והפרשה לפיצויים יש לוודא כי שכר המינימום המשולם מורכב משכר העבודה והרכיבים הקבועים בלבד, ואילו שאר התוספות (כמו הוצאות נסיעה) משולמות בנוסף
במקרה שמעביד מפר את חובתו לשלם שכר מינימום או משלם באיחור, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה במשרד הכלכלה
למידע נוסף ראו באתר משרד הכלכלה

עובדים זכאים לתשלום שכר שלא יפחת משכר המינימום המונהג במדינת ישראל ומתעדכן מעת לעת. שכר המינימום נקבע לפי שני פרמטרים:

 1. גיל העובדים (בני נוער, או מבוגרים מעל גיל 18).
 2. אופן העסקת העובדים (שכר חודשי, שכר יומי או שכר לפי שעה).
שכר מינימום למבוגר החל ממשכורת אוקטובר 2012
שכר חודשי - עד 43 שעות שבועיות שכר לשעה שכר יומי - 6 ימי עבודה שכר יומי - 5 ימי עבודה
4,300 ש"ח 23.12 ש"ח 172 ש"ח 198.46 ש"ח
 • שכר המינימום לנוער נמוך משכר המינימום למבוגרים. לפרטים נוספים ראו בערך שכר מינימום לנוער.

העלאות הדרגתיות של שכר המינימום החל בחודש אפריל 2015

 • החל בחודש אפריל 2015 תתחיל העלאה מדורגת של שכר המינימום שתתפרש על פני שנתיים:
מתאריך עד תאריך גובה שכר המינימום
01.04.2015 31.03.2016 4,650 ש"ח
01.04.2016 30.06.2016 הסכום הגבוה מבין שני הסכומים הבאים:
01.07.2016 31.12.2016 הסכום הגבוה מבין שני הסכומים הבאים:
01.01.2017 5,000 ש"ח
 • על פי הסכם בין ההסתדרות החדשה לנשיאות הארגונים העסקיים במגזר הפרטי החל מיום 01.04.2018 יעמוד שכר המינימום במגזר הפרטי בלבד על 52% מהשכר הממוצע, ולא פחות מ-5,000 ש"ח לחודש.
אשמח אם תוודאו שמה שכתוב כאן נכון, ובאופן ספציפי אשמח לתיקוף הסוגיות הבאות: (1) לפי תזכיר חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה), התשע"ה-2015 יש הצמדה ל-47.5% בלבד. (2) לפי ההסכם עם ההסתדרות, החל מאפריל 2018 שכר המינימום עומד על 52 אחוזים מהשכר הממוצע. האם הוראה זו גוברת על החוק (שמדברת על 47.5 אחוזים)? ואם כך, האם מדובר בהטבה שניתנת רק למגזר הפרטי? (3) לא נכנסתי לכל ההחרגות שמצוינות בחוק (מה קורה אם שכר הבסיס נמוך משכר המינימום המוצע אבל יש תוספות שמביאות את השכר אל מעל שכר המינימום החדש ויש החרגה בהסכם וכו' וכו') - לאחר שדשתי בהן הגעתי למסקנה שמבחן התוצאה מביא לידי כך ששכר המינימום של כולם יהיה לפחות לפי בסיס השכר החדש. האם יש לדעתכם/ן חשיבות שנתיחס באופן פרטני להחרגות האלה? האם הן מהותיות במבחן התוצאה? (4) בענפים סויימים כמו הניקיון והאבטחה יש שכר מינימום ייחודי שכיום הוא גבוה משכר המינימום הכללי. העדכון באפריל הקרוב מתקרב מאד ואולי עובר את שכר המינימום שלהם (נצטרך לקראת אפריל לבדוק מהו שכר המינימום המעודכן בענפים אלה). במקרה שהשכר לפי החוק החדש עולה על שכר המינימום הייחודי בענפים אלה (שנקבע בצווי הרחבה) אני מניח שעליהם לקבל את הגבוה מבין השניים. נכון? (5)לא הצלחתי למצוא את החוק שהתקבל היום בכנסת. כאמור, יש לנו נכון לעכשיו רק את תזכיר החוק (הצעת החוק הממשלתית). אני מניח שיפורסם בימים הקרובים בנבו או באתר הכנסת, אך בינתים אם מישהו מוצא את החוק...
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 21.01.2015, 23:39 (IST)

חישוב לעובדים חלקיים ושעתיים

 • על מנת לחשב את שכר המינימום לעובד במשרה חלקית יש להכפיל את חלקיות המשרה בערך שכר המינימום החודשי.
דוגמה:
עובד בחצי משרה זכאי, החל ממשכורת אוקטובר 2012, לשכר מינימום בגובה 2,150 ש"ח (X1/2‏ 4,300)
 • על מנת לחשב את שכר המינימום לעובד שעתי יש להכפיל את מספר השעות שעבד בחודש בערך שכר מינימום לשעה.
דוגמה:
עובד שעתי העובד 130 שעות חודשיות זכאי, החל ממשכורת אוקטובר 2012, לשכר מינימום בגובה 3,005.60 ש"ח (130 X ‏23.12)

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק.
 • במקרה של הפרה, ניתן להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה במשרד הכלכלה.
 • עובד ששולם לו פחות משכר מינימום רשאי לתבוע את המעסיק בבית הדין לעבודה.

הפרות טיפוסיות של חובת תשלום שכר מינימום

 • קיימות דרכים בלתי חוקיות שבאמצעותן עוקפים מעבידים את החובה לשלם שכר מינימום. דרכים אלה פוגעות בזכויות העובד לקבל את מלוא השכר ובנוסף פוגעות בזכויותיו העתידיות, כגון זכויות הפנסיה.
 • להרחבה ולמידע נוסף על האופן, שבו יכול העובד להתמודד מול הפרות אלה מצד המעביד, ראו הפרות טיפוסיות של חובת תשלום שכר מינימום.

חשוב לדעת

 • מספר השעות במשרה מלאה הינו עד 186 שעות חודשיות.
 • החובה לשלם שכר מינימום חלה על כל שעות העבודה של העובד, כולל השעות הנוספות. עבור שעות נוספות זכאי עובד לגמול עבור שעות נוספות בנוסף לשכר הבסיס שחייב להיות לפחות בגובה שכר המינימום.
 • הזכות לשכר מינימום היא זכות שהעובד לא רשאי לותר עליה. לכן, עובד שנאלץ להסכים לשכר נמוך משכר מינימום, בגלל חוסר הבנה או בלחץ המעסיק, אין להסכמה שלו תוקף מחייב בבית משפט או בכלל, והמעביד עדיין חייב לשלם לו לפחות שכר מינימום.
 • שכר עבודה לעניין חישוב שכר המינימום הנו השכר הרגיל ללא תוספות.
  • רכיבי השכר הנכללים בחישוב: שכר יסוד או משולב, תוספות יוקר, תוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו.
  • רכיבים אשר לא נכללים בחישוב: תוספת משפחה, תוספת ותק, תוספת בשל עבודה במשמרות, פרמיה מדודה, מוסכמת, קבועה או קבוצתית, משכורת י"ג, מענקים על בסיס שנתי, והחזר הוצאות, לרבות החזר הוצאות כלכלה, אש"ל ונסיעות שמשלם המעביד. תשלום עבור רכיבים אלו ישולם לעובד בנוסף לשכר המינימום לו הוא זכאי.
 • מומלץ לעובדים המשתכרים שכר מינימום (או שכר הקרוב לשכר המינימום) לבדוק את זכאותם למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי).
 • לפי סעיף 6ב לחוק שכר מינימום, המעביד חייב להציג מודעה, המפרטת את עיקרי זכויות העובד לפי חוק שכר מינימום במקום העבודה במקום בולט לעין.
 • אי תשלום שכר מינימום או איחור במועד תשלום השכר (כאשר מדובר בשכר מינימום) מהווה עבירה פלילית.
 • עובד זכאי לפחות לשכר מינימום גם בתקופת התלמדות/הכשרה/ניסיון.
 • עובד שמקבל שכר על בסיס עמלות או בונוסים, זכאי לשכר מינימום. משמעות הדבר שאם העמלות או הבונוסים שקיבל במהלך חודש מסוים נמוכים משכר המינימום, על המעביד להשלים את השכר לפחות לגובה שכר מינימום.

הרחבות

ענף הרחבה
אולמות וגני אירועים שכר מינימום לעובדי אולמות וגני אירועים
עובדי שמירה ואבטחה שכר מינימום לעובדי שמירה ואבטחה
עובדי חברות ניקיון שכר מינימום לעובדי חברות ניקיון

נתוני עבר חשובים

שכר מינימום למבוגר החל ממשכורת יולי 2011 עד משכורת ספטמבר 2012
שכר חודשי - עד 43 שעות שבועיות שכר לשעה שכר יומי - 6 ימי עבודה שכר יומי - 5 ימי עבודה
4,100 ש"ח 22.04 ש"ח 164 ש"ח 189.23 ש"ח
שכר מינימום למבוגר החל ממשכורת אפריל 2011 ועד משכורת יוני 2011
שכר חודשי - עד 43 שעות שבועיות שכר לשעה שכר יומי - 6 ימי עבודה שכר יומי - 5 ימי עבודה
3890.25 ש"ח 20.92 ש"ח 155.61 ש"ח 179.52 ש"ח
שכר מינימום למבוגר (החל מיולי 2008 עד וכולל משכורת מרץ 2011)
שכר חודשי - עד 43 שעות שבועיות שכר לשעה שכר יומי - 6 ימי עבודה שכר יומי - 5 ימי עבודה
3850.18 ש"ח 20.7 ש"ח 154 ש"ח 177.7 ש"ח

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות