הקדמה:

עמותת “אופק לילדינו” הוקמה בשנת 1997 במטרה לענות על צרכיהם של ילדים עם עיוורון או לקות ראייה.

פרטי הארגון

תחומי עיסוק:ילדים עיוורים וילדים עם לקויות ראיה
אתר:לאתר
פייסבוק:לעמוד הארגון
דוא"ל:ofek@ofek-liyladenu.org.il
כתובת:רח' דגל ראובן 8, ת.ד. 925, ירושלים, 91008
טלפון:02-6599553
שנת הקמה:1997
גיידסטאר:הארגון בגיידסטאר

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל-זכות

מטרות העמותה

  • פעילויות לטובת האינטרסים של ילדים עיוורים ולקויי ראיה ולהבטחת כל זכויותיהם.
  • מאבק מואץ למען שיפור במעמדם של אותם ילדים ובשירותים הניתנים להם.
  • שילובם של ילדים עיוורים ולקויי ראיה בחברה, במערכת החינוך ובבית.
  • מתן מידע חיוני ושימושי להורים, בכל התחומים הנוגעים לצרכיהם המיוחדים של ילדיהם.