הפורטל מהווה שער כניסה לכל נושא החינוך ממעונות, דרך גני ילדים, בתי ספר ועד למערכת האקדמית.

מערכת החינוך מלווה את הילדים ממעונות היום, דרך גני הילדים ובתי הספר ועד לסיום התיכון ובחינות הבגרות. צעירים רבים ממשיכים ללמוד כסטודנטים באוניברסיטאות ובמכללות. למבוגרים שלא סיימו את לימודיהם בצעירותם, קיימות תכניות שונות להשלמת השכלה והכשרה מקצועית.

חשוב: כל זכות מתכנן העמקה של התכנים בנושא חינוך, כולל התייחסות לזרמים החינוכיים השונים. נשמח לכל סיוע בנושא.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים