זכויותינו כעובדים משפיעות על חיי היומיום שלנו ועל עתידנו ועתיד משפחתנו

הכירו את הזכויות המגיעות לכם החל מקבלתכם לעבודה, דרך חיי היומיום בה ועד לסיומה, הכירו את זכויותיכם במקרה של פיטורים, פרישה, מחלה, תאונת עבודה, הטרדה מינית במקום העבודה, הכירו את זכויותיכם בנושא פנסיה, שכר, שכר מינימום ועוד. לנוחיותכם - המידע מחולק לנושאים וכדאי לכם להכירו, לעיין בו מעת לעת ולוודא כי זכויותיכם נשמרות.

  • מהלך תקופת העבודה - מפרט את מחזור החיים של יחסי עובד-מעסיק מקבלה לעבודה ועד לסיום העבודה אצל המעסיק.
  • סוגי עובדים - זכויות עובדים בענפים ספציפיים, צווי הרחבה, עובדים שעתיים, עובדי קבלן ועוד.
  • זכויות לפי אוכלוסיות - התמקדות בזכויותיהם של אוכלוסיות עובדים מסוימות כגון נשים ונוער.
  • נושאים נוספים - זכויות בנושאים ספציפיים כמו זכות ההתאגדות, פנסיה, אבטלה ותאונות עבודה.ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים