מושגי יסוד בעולם הפנסיה שיעזרו לכם לתכנן את עתידכם

אם אתם שכירים או עצמאים, עליכם לשלוט במושגי היסוד של עולם הפנסיה ולתכנן את עתידכם הפיננסי ממקום מושכל. מה ההבדל בין קופת גמל, קרן פנסיה וביטוח מנהלים? אילו סוגי חיסכון נוספים עומדים לרשותכם ולרשות ילדיכם לטווח הארוך? אילו הטבות מס ופטורים מגיעים לכם? כל אלה ועוד יענו בפורטל זה.

רצוי גם לבקר בפורטלים פנסיה וחיסכון ארוך טווח לעצמאים, ופנסיה וחיסכון ארוך טווח לשכירים, בהתאם למעמדכם

חיסכון במסגרת המוסד לביטוח לאומי

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים