אסור להקטין חוב של ניצולי שואה באמצעות שימוש בתשלומים שאינם ניתנים לעיקול

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט המחוזי בתל אביב
תאריך:29.12.2013
קישור:פסק הדין באתר נבו
  • המבקשת, ניצולת שואה, קיבלה תשלומים מכוח חוק ההטבות לניצולי שואה.
  • המשיב, בנק דיסקונט לישראל בע"מ, עיקל את התשלומים שלא כדין.
  • ראש ההוצאה לפועל קבע כי העיקול היה שלא כדין שכן התשלום האמור עוקל בטרם חלפו 30 יום.
  • בהחלטתו הסתמך ראש ההוצאה לפועל על האמור בסעיף 8(ב) לחוק ההטבות ולפיו אסור לבנק לעקל קיצבה ו/או מענק שנתי ששולמו באמצעותו לניצול שואה מכוח חוק ההטבות, במשך 30 יום מיום התשלום. בחלוף 30 יום, רשאי הבנק לעקל תשלומים אלה.
  • רשם ההוצאה לפועל הורה להשיב למבקשת את כספי העיקול שבוצע כנגדה שלא כדין, אך לא בהשבה בפועל כי אם על ידי הקטנת סכום החוב בתיקה.
  • המבקשת הגישה בקשת רשות ערעור על החלטתו של רשם ההוצאה לפועל לבית המשפט השלום, אשר דחה את בקשתה.
  • המבקשת הגישה בקשת ערעור לבית המשפט המחוזי, אשר קיבל את ערעורה וקבע שעל רשם ההוצאה לפועל להשיב מיד למבקשת את הכספים שעוקלו שלא כדין ולא לעשות בהם שימוש להקטנת החוב.

משמעות

  • תשלומים ששולמו לניצולי שואה ואינם ניתנים לעיקול, אינם יכולים לשמש להקטנת סכום חוב.
  • אסור לבנק לעקל קיצבה ו/או מענק שנתי ששולמו באמצעותו לניצול שואה מכח חוק ההטבות, במשך 30 יום מיום התשלום.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.