בית הדין האזורי לעבודה בנצרת קבע כי לבית הדין הרבני אין סמכות לדון בתביעה הקשורה בענייני עבודה בין עובד ומעסיק

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי לעבודה בנצרת
שם התיק:ס"ע 35674-10-10
תאריך:22/2/11
קישור:נוסח ההחלטה

עובדת אשר הועסקה ב"מוסדות צדקה וחסד", פוטרה. לאחר פיטוריה הגישה תביעה בבית הדין לעבודה.

המעסיקה הגישה בקשה לסילוק התביעה, בנימוק שהצדדים חתמו בהסכמה על שטר בוררות המסמיך את בית הדין הרבני האיזורי לדון ולפסוק בסכסוך העבודה ביניהם.

לטענת העובדת, חתימתה על שטר הבוררות נכפתה עליה כתנאי להעסקתה.

בית הדין האיזורי לעבודה בנצרת בחן את סוגיית הסמכות של בית הדין הרבני לפסוק ביחסים שבין עובד למעביד. נקבע כי לבית הדין הרבני אין סמכות לדון בתביעה בענייני עבודה בין הצדדים, שכן זהו עניין שעל פי טיבו אינו בתחום סמכותו. גם הסכמתם של שני הצדדים אינה מקנה לו סמכות כזו.

על החברה המעסיקה הוטל לשלם לעובדת סכום של 500 ₪ בגין הוצאות הבקשה, ולהגיש כתב הגנה בתוך 30 יום.

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות