הקדמה:

חוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד-1994 קובע כי מי שקיבלו טיפול בהקרנות נגד גזזת בתקופה שבין יום 01.01.1946 ליום 31.12.1960, וחלו בעקבות הטיפול באחת מהמחלות המנויות בחוק, זכאים לפיצוי כספי מהמדינה החל מיום 1 בינואר 1995.

 • על-פי החוק, זכאים לפיצוי גם שאיריהם של נפגעי גזזת שנפטרו כתוצאה ממחלתם.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד-1994

החוק והתקנות הנלוות לו קובעים כללים לגבי:

 • רשימת המחלות המנויות בחוק:
  • כל שאת ממאירה ראשונית באזור הראש והצוואר:
   • גידולי מוח (Glioma, Meningioma, Nerve Sheath Tu. & Other)
   • גידולי גולגולת
   • גידולים בבלוטות הרוק
   • גידולים בבלוטת התריס
   • גידולי עור, כגון מלנומה, באיזור הראש והצוואר.
  • גידולי מוח שפירים
  • סרטן הדם (לוקמיה)
  • חוסר שיער באזורי הצטלקות בעור הקרקפת
 • טיפול בהקרנות, על-פי החוק, הוא:
  • טיפול למחלת הגזזת או למניעתה שניתן בישראל, או בחו"ל כחלק מההכנות לעלייה לארץ.
  • הטיפול נעשה בתקופה שבין יום 01.01.1946 ליום 31.12.1960.
  • הטיפול ניתן על-ידי אחד מהגופים הבאים:
   • מדינת ישראל
   • הסוכנות היהודית
   • קופת חולים
   • הסתדרות מדיצינית הדסה
   • גורם אחר מטעם הגופים שצויינו

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

פסקי דין