חוק עדכון כתובת, תשס"ה-2005 קובע כי אם אדם עדכן את כתובתו במרשם האוכלוסין, ולאחר 50 יום או יותר אחת מהרשויות המנויות בו שולחת אליו מכתב בדואר לכתובת השונה מזו שאותה עדכן, המכתב יחשב כאילו לא הגיע ליעדו, אלא אם כן הוכח אחרת.

פרטים

שם החוק:חוק עדכון כתובת, תשס"ה-2005
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר הפנים

נושאים וזכויות

פרסומים והרחבות