הקדמה:

רשימת עדכונים בנושאי זכויות בשל משבר הקורונה
דף זה מתעדכן באופן שוטף מדי יום

עדכונים שוטפים

תאריך העדכון
29.03.2020 רשות המיסים תכיר בהעתק של חשבונית מס לצורך דיווח וניכוי מס תשומות
29.03.2020 דחיית המועד האחרון לתשלום דמי ביטוח לאומי לעצמאים עבור חודש מרץ. ראו כאן
27.03.2020 עלה לאוויר מדריך לעובדים במשק בית (עוזרות בית, מטפלים/ות) בתקופת משבר קורונה
27.03.2020 המוסד לביטוח לאומי הכריז על מענק מיוחד לעובדים מעל גיל 67 שיצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת) או פוטרו בעקבות משבר קורונה
26.03.2020 פורסמה החלטה המאפשרת אימות חתימה על תצהיר בפני עורך דין באמצעות שיחת וידאו ללא פגישה פיזית. לקריאת ההחלטה
25.03.2020 עלה לאוויר מידע חשוב לעובד מעל גיל 60 העומד בפני פיטורים או חופשה ללא תשלום (חל"ת) בתקופת משבר הקורונה
25.03.2020 פורסמו תקנות שעת חירום חדשות שמחמירות את ההגבלות על הפעלת מקומות עבודה ושהייה במרחב הציבורי. ראו איסור התקהלות, הפעלת מקומות עבודה ויציאה מהבית
23.03.2020 פורסמו תקנות והנחיות חדשות על השהיית הגבלה של חשבון בנק בשל צ'קים שלא כובדו. ראו ביטול הגבלת חשבון בגין צ'ק שחזר בשל מצב חירום או מצב מיוחד בעורף
22.03.2020 עלה לאוויר ערך חדש בנושא חופשה כפויה בתשלום לעובדים במגזר הציבורי בשל התפשטות נגיף הקורונה
23.03.2020 עלה לאוויר ערך חדש בנושא מידע חשוב לאזרחים ותיקים בתקופת משבר הקורונה
22.03.2020 משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים הודיע על החזר כספי להורים במעונות היום והמשפחתונים בתקופת משבר הקורונה
22.03.2020 רשות המסים דחתה את מועד הגשת הדוחות השנתיים למס הכנסה
22.03.2020 פורסמו תקנות שעת חירום המגבילות את מספר העובדים שרשאים לשהות בו זמנית במקום העבודה
21.03.2020 עלה לאוויר ערך חדש בנושא מידע חשוב למקבלי גמלת סיעוד בתקופת משבר הקורונה
21.03.2020 עלה לאוויר ערך חדש בנושא מידע חשוב בנושא העסקת עובד זר בסיעוד בתקופת משבר הקורונה
21.03.2020 פורסמו תקנות שעת חירום המטילות הגבלה על שהייה במרחב הציבורי והפעלת בתי עסק
19.03.2020 עלה לאתר ערך חדש בנושא העסקת עובד בשעות נוספות בתקופת משבר הקורונה
19.03.2020 עלה לאתר מדריך לעמותות, חל"צ ומלכ"רים בתקופת משבר הקורונה
18.03.20 הארכת זכאות זמנית של מקבלי קצבאות ביטוח לאומי. ראו אתר המוסד לביטוח לאומי
18.03.20 הקטנת מקדמות הביטוח הלאומי לעצמאים שהכנסתם צומצמה. ראו אתר המוסד לביטוח לאומי והרחבה ב"כל זכות"
17.03.20 דחיית מועד הדיווח והתשלום של מע"מ בחודש מרץ. ראו הפרסום הממשלתי והרחבה ב"כל זכות"
17.03.20 ארוחות חמות וביקורי בית לאזרחים ותיקים במקום מרכזי היום והמועדוניות. ראו הפרסום הממשלתי
16.03.20 קיום ועדות רפואיות בביטוח לאומי ללא נוכחות המבוטחים. ראו הפרסום הממשלתי
16.03.20 הארכת תוקף רישיונות רכב ונהיגה ודחיית קורסי נהיגה מונעת. ראו אתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
16.03.20 הקלות בהליכי חדלות פירעון או פשיטת רגל. ראו הקלות לשכירים או לעצמאים
16.03.20 הקלות בתחום הבנקאות. ראו הפרסום הממשלתי
16.03.20 הפסקת תשלום במזומן בתחבורה ציבורית. ראו הפרסום הממשלתי
15.03.20 הארכת תוקף תיאומי מס משנת 2019. ראו הפרסום הממשלתי והרחבה ב"כל זכות"
15.03.20 דמי אבטלה למורי דרך, לאמנים ולמרצים, מדריכים ומורים. ראו הרחבה ב"כל זכות"
15.03.20 הכרה בימי בידוד של מתנדבי שירות לאומי. ראו הפרסום הממשלתי והרחבה ב"כל זכות"
15.03.20 קבלת גמלת סיעוד בכסף במקום שעות טיפול בשל בידוד. ראו הפרסום הממשלתי והרחבה ב"כל זכות"
15.03.20 הארכת אשרה לעובדים זרים המועסקים בישראל. ראו הפרסום הממשלתי
08.03.20 דמי אבטלה לעובדים שיצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת). ראו הרחבה ב"כל זכות"