בית המשפט העליון קבע כי 'ילדי טהרן' אינם זכאים לפיצוי ממדינת ישראל מכוח הסכם השילומים
פסיקה זו (מיום 13.01.2014) הופכת את ההחלטה שניתנה על-ידי בית המשפט המחוזי בשנת 2012
'ילדי טהרן' אשר קיבלו חלק מהפיצויים, על סמך פסק דינו של בית המשפט המחוזי, אינם צרכים להחזיר את הכספים שקיבלו

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט העליון
שם התיק:ע"א 7686/12
תאריך:13.01.2014
קישור:פסק הדין באתר נבו
 • 'ילדי טהרן'- הינו כינוי לקבוצה של יהודים ילידי פולין, שברחו עם התקדמות הצבא הנאצי מזרחה ושהו במחנה ליד טהרן במסגרת המסלול הארוך שעברו מבריחתם מהנאצים ועד הגעתם לארץ ישראל.
 • 'ילדי טהרן' הגישו תביעה לפיצויים כנגד מדינת ישראל בהתבססם על הסכם השילומים שנחתם בין גרמניה וישראל בשנת 1952.
 • בהסכם השילומים נקבע שגרמניה תשלם למדינת ישראל פיצויים כדי "להושיב מחדש" ולשקם את הפליטים היהודים, ניצולי השואה, אשר הגיעו למדינת ישאל עם הקמתה.
 • בית המשפט המחוזי קיבל את תביעתם של 'ילדי טהרן' בקובעו שהמשמעות של השבה ושיקום היא מתן תשתית קבועה ויציבה לאותם ילדי טהרן. מאחר והמדינה לא עמדה בהתחייבותה זו באופן מלא, פסק בית המשפט המחוזי פיצויים בסך 50,000 ₪ לכל אחד מהתובעים.
 • בית המשפט העליון הפך את החלטתו זו של בית המשפט המחוזי וקבע כי כספי השילומים ניתנו למדינת ישראל באופן קולקטיבי לשם פיתוח המדינה וזאת כדי שתוכל ליישב בה את הפליטים ניצולי השואה ולשקמם, ולא נועדו לפיצוי אישי של ניצולי השואה.
 • בהתאם להסכמת המדינה נקבע כי כספים ששולמו ל'ילדי טהרן' בהתאם לפסק דינו של בית המשפט המחוזי לא יוחזרו, ויישארו בידיהם של מקבליהם.

משמעות

 • הסכם השילומים אינו מקים לניצולי השואה עילת תביעה אישית.
 • 'ילדי טהרן' אינם זכאים לפיצוי מהמדינה מכוח הסכם השילומים.
 • 'ילדי טהרן' שכבר קיבלו פיצויים חלקיים מהמדינה מכוח פסיקתו של בית המשפט המחוזי, אינם צריכים להחזיר את כספים שקיבלו.


ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

 • מידע מקורי בערך זה באדיבות עו"ד אודי מוזס מועידת התביעות.
 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.