שימו לב: החל ממאי 2011 לא ניתן להוציא צו מאסר בתיקים שאינם תיקי מזונות


אזהרה
החל ממאי 2011 לא ניתן להוציא צו מאסר בתיקים שאינם תיקי מזונות
החל מיום 16.05.2011 הוקפאה באופן זמני הסמכות להורות על צו מאסר בתיקים שאינם תיקי מזונות. החל מ-22.04.2014 בוטלה אפשרות זו באופן קבוע בחוק.

הרחבות ופרסומים