הקדמה:

דף זה מרכז מידע על זכויות והטבות שעשויות להינתן לעובדים ועובדות מעל גיל 60 שיצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת) או פוטרו בשל משבר הקורונה
גם אם יצאתם לחל"ת, זכותכם להתפטר ולקבל את הזכויות של עובד שפוטר, ובכל מקרה תוכלו להקדים את קבלת קצבת הזיקנה, לבקש תוספת השלמת הכנסה, ולמשוך כספים מקופות הגמל ומקרנות הפנסיה ללא קנס
חשוב לבדוק את זכאותכם לדמי אבטלה (אם אתם מתחת לגיל 67) או למענק מהביטוח הלאומי (אם אתם מעל גיל 67)
בכל מקרה אסור לפטר אתכם או להוציא אתכם לחל"ת או לפגוע בהכנסתכם רק בשל גילכם ואסור להפלות אתכם לרעה בשל גילכם
אם אתם עומדים בפני יציאה לחל"ת או בפני פיטורים מומלץ לעיין במדריך לעובדים בתקופת משבר הקורונה המתאר את ההליכים והזכויות של העובדים במצבים אלה (בלי קשר לגיל)


המידע בדף זה מתייחס לזכויות המוענקות לעובדים שפוטרו או יצאו לחל"ת לאחר גיל 60.

טיפ
מלבד הזכויות הייחודיות המפורטות בדף זה, עובדים בכל הגילים זכאים בתקופה זו לזכויות נוספות שלא קשורות לגילם. מומלץ להיכנס למדריך לעובדים בתקופת משבר הקורונה.
 • בכל מקרה אסור לפטר אתכם או להוציא אתכם לחל"ת או לפגוע בהכנסתכם רק בשל גילכם ואסור להפלות אתכם לרעה בשל גילכם.

דמי אבטלה

שימו לב
בתקופת משבר הקורונה נקבעו למובטלים הקלות שונות, שהסתיימו ב-30.06.2021.
למידע על ההקלות שנקבעו החל מה-01.07.2021 ראו:
שימו לב
עובדים מעל גיל 67 וכן בני נוער, שפוטרו או יצאו לחופשה ללא תשלום אינם זכאים לדמי אבטלה (גם אם פוטרו או יצאו לחל"ת). עובדים מעל גיל 67 יכולים לבדוק את זכאותם למענק מיוחד בסך של בין 1,000 - 4,000 ש"ח ולקצבאות ולהטבות המפורטות בדף זה. במידה ויוחלט על הטבות נוספות, נעדכן את המידע באתר.

מענק מיוחד מהמוסד לביטוח לאומי לעובדים מעל גיל 67

אפשרות להתפטר ולקבל פיצויי פיטורים ותשלומים נוספים

 • עובד שעבר את גיל הפרישה יכול להתפטר ולהיחשב כעובד שפוטר, ועל כן להיות זכאי לפיצויי פיטורים ופדיון דמי הבראה (בתנאי שהשלים לפחות שנה אחת של עבודה אצל אותו מעסיק) וכן לפדיון ימי החופשה שלא ניצל.
 • אם המעסיק הפריש עבור העובד סכומים לביטוח הפנסיוני, יהיה המעסיק פטור מתשלום הפיצויים, והוא יצטרך לשלם לעובד רק השלמה של החלק שאותו לא הפריש לביטוח הפנסיוני.
טיפ
אם הוציאו אתכם לחל"ת לתקופה בלתי מוגבלת, ואינכם מעוניינים לחזור בעתיד למקום העבודה, תוכלו להתפטר. מומלץ לעיין לפני כן במדריך בנושא התפטרות מעבודה.

הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה)

 • עובדים שפוטרו או יצאו לחל"ת ואין להם הכנסה כלשהי זכאים לגמלת הבטחת הכנסה.
 • אם יש לאותו עובד הכנסה, כולל הכנסה מקצבאות, הנמוכה מהסכום הקבוע בחוק, הוא עשוי להיות זכאי לגמלת הבטחת הכנסה חלקית ("השלמת הכנסה").
 • סכומי הגמלה נעים בין 1,409 ש"ח ל-4,480 ש"ח (נכון ל- 2021).
 • מקבלי הגמלה זכאים להטבות שונות.
 • למידע נוסף ראו:

הקדמת הזכאות לקצבת זיקנה

 • קצבת זיקנה בסכום בסיסי של לפחות 1,558 ש"ח (נכון ל- 2021) משולמת לתושבי ישראל המבוטחים בביטוח הלאומי - החל מגיל 70 (בעבר נשים קיבלו את הקצבה החל מגיל 65, אך גיל הזכאות עלה בהדרגה), העומדים בתנאי הזכאות.
 • לסכום הקצבה הבסיסי מתווספות תוספת ותק בסכום שמשתנה בהתאם למספר השנים שבהם היה העובד מבוטח בביטוח לאומי ותוספות אחרות התלויות במצבו המשפחתי והכלכלי.
דוגמה
הקדמת תשלום הקצבה לאישה שאינה עובדת
 • גיל הפרישה של מבוטחת ילידת דצמבר 1954 הוא 62, כלומר היא זכאית לפרוש מעבודה בדצמבר 2016.
 • מועד הזכאות המוחלטת שלה לקצבת הזיקנה יגיע רק בשנת 2024, כשתהיה בת 70.
 • היא אינה מתכננת להמשיך לעבוד וגם אין לה הכנסות נוספות.
 • המבוטחת תהיה זכאית לקצבת זיקנה כבר לאחר פרישתה מהעבודה, מתוך הנחה שהיא תעמוד במבחן ההכנסות (ובתנאי שצברה את תקופת האכשרה הנדרשת).
טיפ
נשים שעברו את גיל 62 וגברים שעברו את גיל 67 והחליטו שלא לקבל את הקצבה בגילים אלה, יכולים כעת לקבל קצבה מוגדלת, שכן לסכום הקצבה הבסיסי תתווסף תוספת עבור דחיית הקצבה.
טיפ
נשים מגיל 62 עד 67 זכאיות לקצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק) או לדמי אבטלה - לפי הגבוהה מביניהן.
מומלץ להגיש תביעות לשתי הקצבאות, והמוסד לביטוח לאומי יעדכן על הקצבה הגבוהה ביותר.

תוספת השלמת הכנסה לקצבת זיקנה

 • מי שאין להם הכנסות נוספות מלבד קצבת הזיקנה, או שהכנסתם החודשית נמוכה מהסכומים שנקבעו בחוק, יכולים לקבל תוספת השלמת הכנסה לקצבת הזיקנה.
 • סכומי קצבת הזיקנה עם תוספת השלמת הכנסה, נכון ל-2021:
מצב משפחתי עד גיל 70 מגיל 70 עד גיל 80 מגיל 80 ומעלה
יחיד/ה 3,237 ש"ח 3,269 ש"ח 3,301 ש"ח
זוג 5,117 ש"ח 5,166 ש"ח 5,216 ש"ח
יחיד/ה + ילד 5,445 ש"ח 5,495 ש"ח 5,545 ש"ח
יחיד/ה + 2 ילדים 6,396 ש"ח 6,446 ש"ח 6,496 ש"ח
זוג + ילד 6,068 ש"ח 6,117 ש"ח 6,168 ש"ח
זוג + 2 ילדים 7,019 ש"ח 7,070 ש"ח 7,119 ש"ח

קבלת כספים מקרן הפנסיה או ביטוח המנהלים

קבלת קצבת פנסיה חודשית מהביטוח הפנסיוני

 • עובד לאחר גיל 60 יכול להתחיל לקבל קצבת פנסיה חודשית.
 • יש לפנות אל קרן הפנסיה או אל החברה המנהלת את הביטוח הפנסיוני שלו, לצורך בירור התהליכים הנדרשים.
טיפ
קבלת קצבת פנסיה מגיל 60 במקום בגיל מאוחר יותר עשויה להקטין את גובה הקצבה. מומלץ להתייעץ עם מתכנן פרישה, יועץ מס או יועץ פנסיוני לצורך מיצוי האפשרויות למשיכת הסכומים.

היוון חלק מכספי הפנסיה כסכום חד-פעמי

 • ניתן בתנאים מסוימים לקבל מראש חלק מכספי הפנסיה (מספר מסוים של קצבאות מראש) כסכום חד-פעמי ואז להקטין את גובה הקצבאות החודשיות. פעולה זו נקראת היוון.
 • קיימות הגבלת על מספר הקצבאות וגובה הסכום שניתן להוון.
טיפ
לפעולת ההיוון עשויות להיות השלכות מס. מומלץ להתייעץ עם מתכנן פרישה, יועץ מס או רואה חשבון לפני שמחליטים על ביצוע ההיוון.
 • למידע על מבוטחי פנסיה תקציבית ראו: היוון קצבת פנסיה תקציבית.
 • למידע על היוון קצבאות בפנסיה צוברת יש לפנות אל קרן הפנסיה או אל החברה המנהלת את הביטוח הפנסיוני ולברר מראש את גובה הסכום שאותו ניתן להוון וגובה הקצבאות שיקבל העובד לאחר ביצוע ההיוון.

משיכת רכיב פיצויי הפיטורים מתוך הביטוח הפנסיוני

 • ניתן למשוך חלק מכספי הפיצויים שהופרשו לביטוח הפנסיוני לאורך השנים (לא רק מהמעסיק האחרון), כסכום חד-פעמי, לפני שמתחילים לקבל קצבת פנסיה חודשית.
 • אם הגיע העובד לגיל פרישה (62 לאישה, ו-67 לגברים) ניתן למשוך את הכספים ללא צורך בהסכמת המעסיק וללא חשש שהוא ידרוש לקבל אותם בחזרה.
 • במקרים רבים ניתן למשך את הכספים מבלי לשלם מס.
 • יתרת הכספים שתישאר בחיסכון הפנסיוני לאחר המשיכה תשמש בהמשך לתשלום קצבת הפנסיה החודשית של העובד.
אזהרה
 • משיכת כספי הפיצויים מקטינה את החיסכון הפנסיוני ותקטין את גובה קצבת הפנסיה החודשית.
 • כמו כן למשיכת הכספים עשויות להיות השלכות מס, הן על הסכום שנמשך והן על קצבת הפנסיה העתידית.
 • מומלץ להתייעץ עם יועץ מס או רואה חשבון לפני משיכת הכספים.

משיכת כספים מקופות גמל או קרנות השתלמות

קרן השתלמות

 • ככלל ניתן למשוך כספים מקרן הפנסיה מבלי לשלם מס (עד לתקרה הקבועה בחוק) אם עברו 6 שנים מתחילת ההפקדות לקרן.
 • למרות זאת עובד שהגיע לגיל פרישה (62 לנשים ו-67 לגברים) יכול למשוך את הכספים מתוך קרן ההשתלמות ללא תשלום מס כבר לאחר 3 שנות ותק בקרן.
 • למידע נוסף ראו קרן השתלמות.

קופות גמל

 • ככלל, משיכת כספים מקופות גמל לפני המועד שנקבע לכך בדין מחויבת בתשלום מס הכנסה בשיעור של 35% על כל הסכום שהצטבר (ולא רק על הרווחים).
 • מי שהגיע לגיל 60 שנים ועברו 5 שנים לפחות מהיום שבו החל להפקיד כספים באותו חשבון בקופה, יוכל למשוך את הכספים בהתאם לתנאי הקופה ללא מס.
  • אם מדובר בקופה שמשלמת את הכספים בתור קצבה חודשית ולא בתשלום חד-פעמי, אז המשמעת היא שניתן להתחיל לקבל את התגמול החודשי מהקופה ללא מס מדי חודש.
  • אם מדובר בקופה שמאפשרת משיכה של מלוא הסכום בבת אחת, אז ניתן לעשות זאת ללא תשלום מס החל מגיל 60.
שימו לב
האמור לעיל אינו חל על קופת גמל להשקעה. בקופה כזו ניתן למשוך את הכספים שנצברו בכל עת אך ישולם מס רווחי הון על הרווחים שנצברו בקופה.

הקלות והטבות למי שנקלע לקשיים כלכליים

סיוע למחפשי עבודה מבוגרים

ארגוני סיוע- מוקדים ייעודיים

סיוע כללי, ייעוץ ותמיכה

ארגון פרטים על המוקד וקישור למידע באתר מספר המוקד
ההסתדרות החדשה מוקד מידע על זכויות במקום העבודה בעקבות משבר הקורונה *2383
בעצמי קו חירום להתמודדות ותמיכה בתחום התעסוקה *2119
לשכת עורכי הדין ייעוץ משפטי ראשוני בדיני משפחה, עבודה, ביטוח לאומי והוצאה לפועל 050-5588072 לפניות בווטסאפ
חסדי לב מוקד לקבלת כלים ותשובות בנושא התנהלות כלכלית ומשפחתית 077-3377930 שלוחה 3
המועצה הישראלית לצרכנות קו חם לשירות הצרכנים 1-700-727-888
טנא בריאות קו חם בשפה האמהרית לשאלות בנושא הקורונה (מניעה, התגוננות, הנחיות משרד הבריאות) ימים א'-ה' 08:00-21:00 04-6323544
מרכז רותם ותכנית יתד מוקדי סיוע לצעירי יתד בעברית ובערבית למספרי המוקדים
קופות החולים-

טיפולים נפשיים בטלפון (חינם)

 • *2708
 • *3028
 • *3833
 • מוקדי "לאומית":
  • עמך 02-6335209
  • בית חם 073-2800539
  • תפארת בית חם (בערבית) 04-6111891
עמותת אלה קו חם למי שנמצאים במצוקה נפשית (למבודדים ולמטפלים) 050-9949244
ער"ן והקואליציה הישראלית לטראומה קו סיוע לסובלים מחרדה בעקבות משבר הקורונה 1201 שלוחה 6
עמותת תמר, ער"ן והקואליציה הישראלית לטראומה קו סיוע לסובלים מחרדה בעקבות משבר הקורונה- מענה בשפה הערבית 1201 שלוחה 2
סה"ר- סיוע והקשבה ברשת סיוע רגשי באמצעים דיגיטליים לאנשים במצוקה נפשית
אלראז ייעוץ תמיכה וטיפול למשפחות בשפה הערבית 052-6363924, 04-6746688
ארגון "אלפג'ר אלג'דיד" הקו החם - קו חירום בחברה הבדואית להתמודדות עם משבר הקורונה הקו פועל בימים א׳-ה׳ בין השעות 10:00-16:00 08-9966561
אנוש קו תמיכה להורים ולצעירים בגילאי 12-25 החווים משבר נפשי 054-9299723
משרד העלייה והקליטה בשיתוף עם מרכז משאבים ייעוץ ותמיכה רגשית לעולים על רקע משבר הקורונה ב-5 שפות

ימים א'-ה' משעה 16:00 עד 21:00

סיוע למבודדי בית

ארגון פרטים על המוקד וקישור למידע באתר מספר המוקד
עמותת תפוח בשיתוף המשרד לשוויון חברתי וגופים נוספים סיוע למי שזקוק לתמיכה טכנולוגית (אופן השימוש ב-ZOOM, מילוי טפסים מקוונים ועוד)
 • 055-2750238 לעברית (להתקשר או לשלוח את המילה "עזרה")
 • 055-2750239 לערבית (العربية) (להתקשר או לשלוח את המילה "مساعده")
עמותת לב אחד סיוע בקניות, איסוף תרופות וכו' 02-6762044
חברים לרפואה תרופות למרותקי בית 054-7123930
דור לדור סיוע אישי לאזרחים ותיקים החוששים לצאת מהבית *3284


גורמי ממשל

גורם ממשלתי מוקד טלפוני שירותים מהירים
משרד הבריאות
המוקד העירוני (במרבית הערים) 106
פיקוד העורף מוקד חירום לבעיות אזרחיות (לא רפואיות) 104
שירות התעסוקה מוקד ‎*9687 רישום ראשוני מקוון ללשכת התעסוקה
המוסד לביטוח לאומי תביעה מקוונת לדמי אבטלה
משרד הכלכלה והתעשייה
שי"ל (שירות ייעוץ לאזרח) מוקד מידע (אבטלה, חל"ת, צרכנות ועוד) 118 פנייה מקוונת
משרד הרווחה
 • מוקד רווחה 118
 • "פנייה שקטה" בנושאי אלימות במשפחה בהודעת טקסט (סמס) למספר 055-7000128
רשות המסים בישראל
 • מוקד רשות המסים (כללי) *9848
 • מוקד מיסוי מקרקעין *4954
רשות האוכלוסין וההגירה מרכז שירות ומידע ארצי *3450 פנייה מקוונת של מעסיקי עובדים זרים/פלסטינים בנושא נגיף הקורונה
משרד החינוך
המשרד לשוויון חברתי מוקד לאזרחים ותיקים *8840 טופס פנייה מקוון למוקד אזרחים ותיקים
הרשות לזכויות ניצולי השואה מרכז מידע לניצולי השואה *5105 טופס פנייה בנושאים שונים