הקדמה:

עובדים מעל גיל 67 שבמהלך התקופה שבין ה-01.03.2020 ל-30.06.2021 פוטרו או הוצאו לחל"ת של לפחות 30 יום רצופים (או 14 ימים לפחות החל מה-01.08.2020), עשויים להיות זכאים ל"מענק הסתגלות" מהמוסד לביטוח לאומי
סכומי המענק נעים בין 1,000 ש"ח ל-4,000 ש"ח לחודש, בהתאם לגובה הכנסותיהם של העובדים מהפנסיה. במקרים שיפורטו בהמשך ישולם מענק חלקי
מי שקיבלו מענק הסתגלות בחודש יוני 2021 יהיו זכאים להמשיך ולקבל מענק (מופחת) למשך עד 3 חודשים נוספים, אם יישארו מחוסרי עבודה במהלך חודש הזכאות
המענק לא משפיע על הזכאות לקצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק) אך הוא נחשב כהכנסה לצורך ניכוי מס הכנסה

בתקופה שבין ה-01.03.2020 ל-30.06.2021, עובדים מעל גיל 67 שפוטרו או הוצאו לחופשה ללא תשלום של 30 יום רצופים לפחות (או 14 ימים לפחות החל מה-01.08.2020) עשויים להיות זכאים למענק מיוחד מהמוסד לביטוח לאומי.

 • סכומי המענק נעים בין 1,000 ש"ח ל-4,000 ש"ח לחודש, בהתאם לגובה הכנסותיהם של העובדים מהפנסיה.
 • מי שקיבלו מענק הסתגלות בחודש יוני 2021 יהיו זכאים להמשיך ולקבל מענק למשך עד 3 חודשים נוספים, אם יישארו מחוסרי עבודה במהלך חודש הזכאות. סכום המענק בחודשים יולי, אוגוסט וספטמבר 2021 יופחת ב-10% בכל חודש, בהתאם למפורט בהמשך.
טיפ
מי שקיבלו מענק הסתגלות לתקופה של 100 ימים לפחות עשויים להיות זכאים למענק חד פעמי.

מי זכאי?

 • עובדים העונים על 5 תנאי הזכאות הכלליים:
  1. הם תושבי ישראל.
  2. הם בני 67 או יותר.
  3. הם עבדו כשכירים לפחות 3 חודשים לפני שהוציאו אותם לחל"ת או לפני שפוטרו.
  4. בתקופה שבין ה-01.03.2020 ל-30.06.2021 הם פוטרו או הוצאו לחל"ת:
   • חל"ת למשך 30 ימים רצופים לפחות בתקופה שבין ה-01.03.2020 ל-31.07.2020
   • חל"ת למשך 14 ימים רצופים לפחות בתקופה שבין ה-01.08.2020 ל-30.06.2021
  5. אם הם מקבלים פנסיה, סכום הפנסיה החודשית שלהם (ברוטו) אינו עולה על 5,000 ש"ח.

מענק הסתגלות בתקופה שבין ה-01.03.2021 ל-30.06.2021

מענק עבור חודש מרץ 2020

 • בנוסף לתנאי הזכאות הכלליים, מי שהוצאו לחל"ת או פוטרו במהלך חודש מרץ ונשארו מחוסרי עבודה עד ה-31.03.2020, זכאים למענק עבור חודש מרץ 2020.
 • סכום המענק נקבע על-פי גובה ההכנסה של העובדים מפנסיה (קבלת קצבת אזרח ותיק לא פוגעת בזכאות למענק או בגובה שלו).
גובה ההכנסה מפנסיה סכום המענק
אין הכנסה מפנסיה 2,000 ש"ח
פחות מ-2,000 ש"ח 2,000 ש"ח
2,000 - 4,000 ש"ח 1,500 ש"ח
4,000 - 5,000 ש"ח 1,000 ש"ח
מעל 5,000 ש"ח אין זכאות למענק

מענק עבור החודשים אפריל 2020 עד יולי 2020

 • בנוסף לתנאי הזכאות הכלליים, מי שעונים על אחד מהתנאים הבאים זכאים למענק בחודשים אפריל 2020 עד יולי 2020:
  • הם היו זכאים למענק בחודש שקדם לחודש הזכאות ונשארו מחוסרי עבודה במהלך כל חודש הזכאות (למשל הזכאות לחודש מאי תתאפשר למי שהיו זכאים למענק באפריל ונשארו מחוסרי עבודה עד סוף מאי).
  • הם הוצאו לחל"ת או פוטרו במהלך חודש הזכאות ונשארו מחוסרי עבודה עד תום אותו חודש.
 • מי שחזרו לעבוד החל מחודש מאי 2020 במהלך חודש הזכאות, זכאים למענק חלקי בהתאם למספר הימים שלא עבדו בהם בחודש זה (הסכום שהיו מקבלים אילו לא עבדו בכל החודש מוכפל במספר הימים שלא עבדו בהם ומחולק במספר הימים הקיימים בחודש).
 • סכום המענק נקבע על-פי גובה ההכנסה של העובדים מפנסיה (קבלת קצבת אזרח ותיק לא פוגעת בזכאות למענק או בגובה שלו).
גובה ההכנסה מפנסיה סכום המענק המלא
אין הכנסה מפנסיה 4,000 ש"ח
פחות מ-2,000 ש"ח 4,000 ש"ח
2,000 - 3,000 ש"ח 3,000 ש"ח
3,000 - 4,000 ש"ח 2,000 ש"ח
4,000 - 5,000 ש"ח 1,000 ש"ח
מעל 5,000 ש"ח אין זכאות למענק

זכאות למענק מאוגוסט 2020 עד יוני 2021

 • בנוסף לתנאי הזכאות הכלליים, מי שעונים על אחד מהתנאים הבאים זכאים למענק עבור החודשים אוגוסט 2020 עד יוני 2021:
  • הם היו זכאים למענק בחודש שקדם לחודש הזכאות ונשארו מחוסרי עבודה במהלך כל חודש הזכאות.
  • הם הוצאו לחל"ת או פוטרו במהלך חודש הזכאות, בשל משבר הקורונה, ונשארו מחוסרי עבודה עד תום אותו חודש.
 • החל מאוגוסט 2020 הזכאות חלה גם על מי שפוטרו או הוצאו לחל"ת למשך 14 ימים רצופים לפחות.
 • מי שחזרו לעבוד במהלך חודש מסוים זכאים למענק חלקי בהתאם למספר הימים שלא עבדו בהם בחודש זה (הסכום שהיו מקבלים אילו לא עבדו בכל החודש מוכפל במספר הימים שלא עבדו בהם ומחולק במספר הימים הקיימים בחודש).
 • סכום המענק נקבע על-פי גובה ההכנסה של העובדים מפנסיה (קבלת קצבת אזרח ותיק לא פוגעת בזכאות למענק או בגובה שלו).
גובה ההכנסה מפנסיה סכום המענק המלא
אין הכנסה מפנסיה 4,000 ש"ח
פחות מ-2,000 ש"ח 4,000 ש"ח
2,000 - 3,000 ש"ח 3,000 ש"ח
3,000 - 4,000 ש"ח 2,000 ש"ח
4,000 - 5,000 ש"ח 1,000 ש"ח
מעל 5,000 ש"ח אין זכאות למענק

מענק הסתגלות בתקופה שבין ה-01.07.2021 ל-30.09.2021

זכאות למענק בחודשים יולי-ספטמבר 2021

 • בעד כל אחד מהחודשים יולי, אוגוסט, וספטמבר 2021 ישולם מענק הסתגלות למי שהיו זכאים למענק בחודש יוני 2021 ונשארו מחוסרי עבודה במהלך חודש הזכאות.
 • מי שחזרו לעבוד במהלך חודש מסוים זכאים למענק חלקי בהתאם למספר הימים שלא עבדו בהם בחודש זה (הסכום שהיו מקבלים אילו לא עבדו בכל החודש מוכפל במספר הימים שלא עבדו בהם ומחולק במספר הימים הקיימים בחודש).

גובה המענק בחודשים יולי-ספטמבר 2021

 • המענק מחושב על-פי סכום המענק ששולם לזכאים ביוני 2021 (על-פי גובה הכנסותיהם מפנסיה), עם הפחתה של 10% בכל חודש.
  • בחודש יולי 2021 המענק יהיה בשיעור 90% מסכום המענק ששולם בחודש יוני.
  • בחודש אוגוסט 2021 המענק יהיה בשיעור 80% מסכום המענק ששולם בחודש יוני.
  • בחודש ספטמבר 2021 המענק יהיה בשיעור 70% מסכום המענק ששולם בחודש יוני.
גובה ההכנסה מפנסיה סכום המענק המלא ביולי 2021
(90% ממענק יוני)
סכום המענק המלא באוגוסט 2021
(80% ממענק יוני)
סכום המענק המלא בספטמבר 2021
(70% ממענק יוני)
אין הכנסה מפנסיה 3,600 ש"ח 3,200 ש"ח 2,800 ש"ח
פחות מ-2,000 ש"ח 3,600 ש"ח 3,200 ש"ח 2,800 ש"ח
2,000 - 3,000 ש"ח 2,700 ש"ח 2,400 ש"ח 2,100 ש"ח
3,000 - 4,000 ש"ח 1,800 ש"ח 1,600 ש"ח 1,400 ש"ח
4,000 - 5,000 ש"ח 900 ש"ח 800 ש"ח 700 ש"ח
מעל 5,000 ש"ח אין זכאות למענק אין זכאות למענק אין זכאות למענק

מענק חלקי בחודשים מאי 2020- ספטמבר 2021

 • מי שחוזרים לעבוד במהלך החודשים מאי 2020 עד ספטמבר 2021 זכאים למענק חלקי בהתאם למספר הימים שלא עבדו בהם באותו חודש.
 • המענק החלקי מחושב לפי סכום המענק המלא (שהעובדים היו מקבלים אילו לא עבדו בכל החודש) מוכפל במספר הימים שלא עבדו בהם ומחולק במספר הימים שישנם בחודש הזכאות.

תהליך מימוש הזכות

 • לצורך קבלת המענק יש למלא ולשלוח באופן מקוון טופס מענק הסתגלות לבני 67 ומעלה.
  • ניתן גם להוריד, להדפיס ולמלא באופן ידני טופס בקשה, ולאחר מכן לסרוק לשלוח אותו באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי (יש לבחור בנושא "קצבת אזרח ותיק").
  • מי שמעוניין בכך, יכול לפנות למוקד הייעוץ לאזרח הוותיק *9696 או למוקד הטלפוני של המוסד לביטוח לאומי *6050 , והטופס ימולא עבורו במוקד.
 • אין צורך לצרף לטופס מסמך כלשהו. עם זאת, המוסד לביטוח לאומי עשוי לדרוש בהמשך פרטים נוספים או מסמכים לצורך אישור הזכאות.
 • מי שכבר הגישו בקשה וקיבלו מענק אינם צריכים להגיש בקשה נוספת לחודשים העוקבים.

עדכון על שינויים במצב התעסוקתי

 • אם חל שינוי במצבם התעסוקתי של מקבלי מענק הסתגלות, עליהם לעדכן את המוסד לביטוח לאומי על כך.
 • כמו כן, מקבלי מענק הסתגלות שחזרו לעבוד ויצאו שוב לחל"ת או פוטרו צריכים לעדכן את הפרטים לצורך בחינת המשך זכאותם.
 • ניתן לבצע את העדכון באמצעות הצהרה מקוונת על מצב תעסוקה נוכחי.

ערעור

תשלום מס הכנסה על המענק

 • מכיוון שמענק ההסתגלות מהווה תחליף לדמי אבטלה, יש לשלם עליו מס הכנסה.
 • מי שמגיש דו"ח שנתי למס הכנסה או בקשה להחזר מס לשנת 2020, צריך לציין את המענק בדוח השנתי או בטופס הבקשה להחזר בשדה 194/196 – "תקבולים והחזרים חייבי מס מהמוסד לביטוח לאומי בגין הכנסתך כשכיר, שאינם כלולים בטופס 106 (מילואים, דמי אבטלה, דמי לידה, פגיעה בעבודה, מענק הסתגלות לבני 67 ומעלה וכד')".
הערת עריכה
על פי מייל מרשות המסין מיום 27.12021
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 13:51, 27 בינואר 2021 (IST)

השפעת המענק על קצבת אזרח ותיק ועל תוספת השלמת הכנסה

 • קצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק): המענק לא נחשב כהכנסה בחישוב הזכאות לקצבת אזרח ותיק, ולכן תשלום המענק אינו משפיע על זכאותם של מקבלי הקצבה.
 • תוספת השלמת הכנסה:
  • מענק ששולם לתקופה שבין ה-01.03.2020 ל-31.05.2020 נחשב כהכנסה בחישוב הזכאות להבטחת (השלמת) הכנסה, כלומר הוא עשוי להקטין או אף לבטל את הזכאות לתוספת השלמת הכנסה במהלך החודש שבו שולם.
  • מענק שמשולם החל מה-01.06.2020 לא ייחשב כהכנסה לצורך חישוב הזכאות לתוספת השלמת הכנסה.
  • בכל מקרה, קבלת המענק (לכל אורך התקופה שהוא משולם) אינה פוגעת בהטבות הנלוות לתוספת השלמת הכנסה למי שהיה זכאי להן, כגון: הנחות בחשבונות המים, החשמל והארנונה, פטור מתשלומים בקופות החולים, הנחות ברכישת תרופות ועוד.

חשוב לדעת

 • מי שקיבל קצבת אזרח ותיק חלקית בגלל גובה הכנסותיו מהעבודה צריך לעדכן את המוסד לביטוח לאומי על הפסקת העבודה, כדי שסכום הקצבה המגיע לו יחושב מחדש (ניתן לפנות גם באמצעות האתר).
 • לא ניתן לעקל או לשעבד את הזכות למענק ולא להעבירה לאחרים.
  • אם כספי המענק הועברו לחשבון הבנק של העובד, לא ניתן לעקל, לשעבד או להעביר אותם לאחרים במשך 30 ימים ממועד ההעברה (בתקופה זו העובד יוכל למשוך את הכספים).
  • הגבלות אלה אינן חלות במקרה שבו מקבל המענק חייב בתשלום מזונות על-פי פסק דין של בית משפט או בית דין דתי.

מידע חשוב נוסף

ארגוני סיוע- מוקדים ייעודיים

סיוע כללי, ייעוץ ותמיכה

ארגון פרטים על המוקד וקישור למידע באתר מספר המוקד
ההסתדרות החדשה מוקד מידע על זכויות במקום העבודה בעקבות משבר הקורונה *2383
בעצמי קו חירום להתמודדות ותמיכה בתחום התעסוקה *2119
לשכת עורכי הדין ייעוץ משפטי ראשוני בדיני משפחה, עבודה, ביטוח לאומי והוצאה לפועל 050-5588072 לפניות בווטסאפ
חסדי לב מוקד לקבלת כלים ותשובות בנושא התנהלות כלכלית ומשפחתית 077-3377930 שלוחה 3
המועצה הישראלית לצרכנות קו חם לשירות הצרכנים 1-700-727-888
טנא בריאות קו חם בשפה האמהרית לשאלות בנושא הקורונה (מניעה, התגוננות, הנחיות משרד הבריאות) ימים א'-ה' 08:00-21:00 04-6323544
מרכז רותם ותוכנית יתד מוקדי סיוע לצעירי יתד בעברית ובערבית למספרי המוקדים
קופות החולים-

טיפולים נפשיים בטלפון (חינם)

 • *2708
 • *3028
 • *3833
 • מוקדי "לאומית":
  • עמך 02-6335209
  • בית חם 073-2800539
  • תפארת בית חם (בערבית) 04-6111891
עמותת אלה קו חם למי שנמצאים במצוקה נפשית (למבודדים ולמטפלים) 050-9949244
ער"ן והקואליציה הישראלית לטראומה קו סיוע לסובלים מחרדה בעקבות משבר הקורונה 1201 שלוחה 6
עמותת תמר, ער"ן והקואליציה הישראלית לטראומה קו סיוע לסובלים מחרדה בעקבות משבר הקורונה- מענה בשפה הערבית 1201 שלוחה 2
סה"ר- סיוע והקשבה ברשת סיוע רגשי באמצעים דיגיטליים לאנשים במצוקה נפשית
אלראז ייעוץ תמיכה וטיפול למשפחות בשפה הערבית 052-6363924, 04-6746688
ארגון "אלפג'ר אלג'דיד" הקו החם - קו חירום בחברה הבדואית להתמודדות עם משבר הקורונה הקו פועל בימים א׳-ה׳ בין השעות 10:00-16:00 08-9966561
אנוש קו תמיכה להורים ולצעירים בגילאי 12-25 החווים משבר נפשי 054-9299723
משרד העלייה והקליטה בשיתוף עם מרכז משאבים ייעוץ ותמיכה רגשית לעולים על רקע משבר הקורונה ב-5 שפות

ימים א'-ה' משעה 16:00 עד 21:00

סיוע למבודדי בית

ארגון פרטים על המוקד וקישור למידע באתר מספר המוקד
עמותת תפוח בשיתוף המשרד לשוויון חברתי וגופים נוספים סיוע למי שזקוק לתמיכה טכנולוגית (אופן השימוש ב-ZOOM, מילוי טפסים מקוונים ועוד)
 • 055-2750238 לעברית (להתקשר או לשלוח את המילה "עזרה")
 • 055-2750239 לערבית (العربية) (להתקשר או לשלוח את המילה "مساعده")
עמותת לב אחד סיוע בקניות, איסוף תרופות וכו' 02-6762044
חברים לרפואה תרופות למרותקי בית 054-7123930
דור לדור סיוע אישי לאזרחים ותיקים החוששים לצאת מהבית *3284


גורמי ממשל

גורם ממשלתי מוקד טלפוני שירותים מהירים
משרד הבריאות
המוקד העירוני (במרבית הערים) 106
פיקוד העורף מוקד חירום לבעיות אזרחיות (לא רפואיות) 104
שירות התעסוקה מוקד ‎*9687 רישום ראשוני מקוון ללשכת התעסוקה
המוסד לביטוח לאומי תביעה מקוונת לדמי אבטלה
משרד הכלכלה והתעשייה
שי"ל (שירות ייעוץ לאזרח) מוקד מידע (אבטלה, חל"ת, צרכנות ועוד) 118 פנייה מקוונת
משרד הרווחה
 • מוקד רווחה 118
 • "פנייה שקטה" בנושאי אלימות במשפחה בהודעת טקסט (סמס) למספר 055-7000128
רשות המסים בישראל
 • מוקד רשות המסים (כללי) *9848
 • מוקד מיסוי מקרקעין *4954
רשות האוכלוסין וההגירה מרכז שירות ומידע ארצי *3450 פנייה מקוונת של מעסיקי עובדים זרים/פלסטינים בנושא נגיף הקורונה
משרד החינוך
המשרד לשוויון חברתי מוקד לאזרחים ותיקים *8840 טופס פנייה מקוון למוקד אזרחים ותיקים
הרשות לזכויות ניצולי השואה מרכז מידע לניצולי השואה *5105 טופס פנייה בנושאים שונים

חקיקה ונהלים