עמותת משוב היא עמותה הפועלת בירושלים כדי לעודד מעורבות של אוכלוסיות מוחלשות בתהליכים חברתיים ובשיפור מעמדם בחברה. העמותה מעורבת בכמה פרוייקטים בעיריית ירושלים ובבית חולים הדסה. כמו כן העמותה תרמה רבות לכל זכות ובעיקר בסיוע להעלאת התכנים הראשוניים בנושא זכויות זקנים.

פרטים

תחומי עיסוק:מיצוי זכויות

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל זכות

משוב בתקשורת