אפוטרופסות

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל
הפורטל מכסה את כל מערכת היחסים בין האפוטרופוס לאדם שמונה לו אפוטרופוס עם דגש מובן על זכויותיו של האדם שמונה לו אפוטרופוס, אך גם התייחסות לזכויות האפוטרופוס.

מוסד האפוטרופסות נועד למנוע מצבים בהם אנשים שאינם מסוגלים לנהל את ענייניהם יהיו ללא הגנה. בית המשפט ממנה את האפוטרופוס בכדי שייצג את האדם שעבורו מונה בפעולות משפטיות ובכל עניין, לפי הסמכויות שבית המשפט העניק לו, תוך שמירה מתמדת על טובת אותו אדם.
מלבד למינוי אפוטרופוס, קיימות חלופות אחרות למצבים שבהם אדם יתקשה לקבל החלטות או לבצע פעולות בשל מצבו, כגון: מינוי רשמי של אדם אחר שישמש כתומך החלטות ויסייע לו לקבל החלטות (אך לא יקבל אותן במקומו). כמו כן, אדם הנמצא בתפקוד מלא יכול להיערך מבעוד מועד למצב עתידי שבו לא יוכל לקבל החלטות, באמצעות מתן ייפוי כוח מתמשך מראש למיופה כוח שיקבל החלטות עבורו (ניתן גם לקבוע מראש אלו סוגי החלטות מיופה הכוח יהיה מוסמך לקבל).

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים