אפוטרופסות

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הפורטל מכסה את כל מערכת היחסים בין האפוטרופוס לאדם שמונה לו אפוטרופוס עם דגש מובן על זכויותיו של האדם שמונה לו אפוטרופוס, אך גם של האפוטרופוס.

מוסד האפוטרופסות נועד למנוע מצבים בהם אנשים שאינם מסוגלים לנהל את ענייניהם ייוותרו ללא הגנה. בית המשפט ממנה את האפוטרופוס בכדי שייצג את האדם אשר בעבורו מונה בפעולות משפטיות ובכל עניין, לפי הסמכויות שבית המשפט העניק לו, תוך שמירה מתמדת על טובת אותו אדם.

זכויות שעומדות לכל אדם בענייני אפוטרופסות

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים