גיל פרישה מעבודה (מושג)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל
(הופנה מהדף גיל פרישה מהעבודה)

הקדמה:

גיל פרישה- הגיל שבו ניתן לפרוש מעבודה לגמלאות הוא 67 לגברים ו- 62 לנשים (נכון לשנת 2016)
גיל פרישת חובה, הגיל שבו מעסיק רשאי לחייב עובד לפרוש הוא 67 (לנשים וגברים), אך במקרה שעובד מבקש להמשיך ולעבוד מעבר לגיל זה, המעסיק חייב לשקול את בקשתו באופן פרטני
גיל הזכאות ליציאה לפנסיה מוקדמת הוא 60
לקראת שנת 2017 תיבחן העלאה הדרגתית של גיל הפרישה לנשים מגיל 62 לגיל 64

חוק גיל פרישה קובע מהו גיל הפרישה- הגיל שבו עובד זכאי לפרוש מהעבודה, מהו גיל פרישה חובה- הגיל שבו מעסיק רשאי להפסיק את העסקת העובד, ומהו גיל הזכאות לפרישה מוקדמת.

גיל פרישה

 • כאשר מגיעים לגיל זה, ניתן לפרוש מהעבודה ולקבל (בכפוף לתנאים הקבועים בדין או בהסכם) פנסיה, כלומר - זהו גיל הזכאות לקבלת פנסיה תעסוקתית.
 • חוק גיל פרישה, תשס"ד-2004 העלה בצורה הדרגתית את גיל הפרישה: מגיל 65 ל- 67 (גיל הפרישה כיום) - לגברים, ומגיל 60 ל- 62 (נכון לשנת 2016) - לנשים.
 • לגבי נשים שנולדו בשנת 1955 ואילך - בהתאם לסעיף 9 לחוק, עד סוף שנת 2016 יוחלט אם גילן יועלה באופן הדרגתי מ- 62 ל- 64 שנים.
 • הטבלאות הבאות מפרטות את העלייה בגיל הפרישה לנשים ולגברים כפי שנקבע בהתאם לתאריך לידתם, עד לגיל הפרישה הקבוע כיום:

גיל הפרישה לגברים

תאריך הלידה גיל הזכאות (בשנים)
עד מרס 1939 65
אפריל עד אוגוסט 1939 65 ו-4 חודשים
ספטמבר 1939 עד אפריל 1940 65 ו-8 חודשים
מאי עד דצמבר 1940 66
ינואר עד אוגוסט 1941 66 ו-4 חודשים
ספטמבר 1941 עד אפריל 1942 66 ו-8 חודשים
מאי 1942 ואילך 67 (גיל הפרישה כיום)

גיל הפרישה לנשים

תאריך הלידה גיל הזכאות (בשנים)
עד מרס 1944 60
אפריל עד אוגוסט 1944 60 ו-4 חודשים
ספטמבר 1944 עד אפריל 1945 60 ו-8 חודשים
מאי עד דצמבר 1945 61
ינואר עד אוגוסט 1946 61 ו-4 חודשים
ספטמבר 1946 עד אפריל 1947 61 ו-8 חודשים
מאי 1947 עד דצמבר 1954 62
ינואר 1955 ואילך יוחלט עד סוף שנת 2016

גיל פרישת חובה

 • כאשר עובד מגיע לגיל פרישה חובה, המעסיק רשאי להפסיק להעסיקו (ראו פסק דין של בית המשפט העליון).
 • על פי החוק, גיל פרישה חובה מעבודה בישראל הוא 67 לנשים ולגברים.
 • בכפוף להסדרים חוקיים הקבועים בחוק, בהסכמי עבודה קיבוציים או בהסכמים אישיים – ניתן לעתים להמשיך לעבוד מעבר לגיל פרישה חובה. (הסדר מסוג זה קיים, למשל, בשירות המדינה).
 • כאשר עובד מבקש להמשיך לעבוד אחרי גיל פרישת חובה, המעסיק חייב לתת לו להשמיע את דברו, ורק לאחר הפעלת שיקול דעת ראוי, לקבל החלטה פרטנית לגביו. ראו הרחבה בנושא בפסק דין זה.

גיל פרישה מוקדמת

 • קרנות פנסיה שונות מאפשרות פרישה בגיל המקדים את גיל הפרישה הרשמי (כפי שפורט לעיל), תוך הפחתה באחוזי הגימלה המשולמת לפורש, בשל הפרישה המוקדמת.
 • בהגיעם לגיל פרישה מוקדמת, רשאים עובדים בישראל לצאת לפנסיה מוקדמת ולהתחיל לקבל פנסיה (בכפוף לזכויות הפנסיה שצברו והוראות הפנסיה בכל הנוגע לקבלת פנסיה מוקדמת).
 • מתחת לגיל זה, עובדים בישראל אינם זכאים להפסיק לעבוד ולקבל פנסיה, אלא אם כן נקבע בהסכם בינם לבין המעביד, כי גיל הפרישה המוקדמת יהיה נמוך מהגיל הקבוע בחוק. במקרים אלו, המעביד יישא בעלויות הנובעות מכך במלואן.
 • החוק קובע, כי גיל הפרישה המוקדמת בישראל הוא 60 לנשים ולגברים.
 • נשים אשר נולדו עד אפריל 1955, רשאיות לפרוש פרישה מוקדמת לפני גיל 60, בהתאם לטבלה הבאה:
חודש לידה גיל הזכאות (בשנים)
מאי עד דצמבר 1951 58
ינואר עד אוגוסט 1952 58 ו-4 חודשים
ספטמבר 1952 עד אפריל 1953 58 ו-8 חודשים
מאי עד דצמבר 1953 59
ינואר עד אוגוסט 1954 59 ו-4 חודשים
ספטמבר 1954 עד אפריל 1955 59 ו-8 חודשים

גיל פרישה למגזרים מיוחדים

 • למרות החוק הכוללני, ישנם הסדרים חוקיים נקודתיים למגזרים תעסוקתיים ייחודיים.
 • מגזרים לדוגמה בהם קיימים הסדרים אלה: העובדים בתחומים הבטחוניים (צבא קבע, משטרה, שב"כ, שירותי כבאות, שירות בתי הסוהר וכו') ובעלי משרות כדוגמת שופטים, רבנים, וכיו"ב.
 • החוק מתקן הסדרי פרישה שנקבעו בחוקים שונים, ומעלה בשנתיים, באופן הדרגתי, את גיל הפרישה למגזרים מסויימים כגון גננות, שוטרים וחיילי קבע.

חשוב לדעת

פסקי דין

חקיקה ונהלים

מקורות