גיל פרישה מעבודה (מושג)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

גיל פרישה - הגיל שבו ניתן לפרוש מעבודה לגמלאות הוא כיום 67 לגברים ו- 62 לנשים
לגבי נשים שנולדו ממרץ 1956 ואילך, עד ל- 15.02.2018 ייקבע אם גיל הפרישה יועלה בהדרגה מ- 62 ל- 64 ובאיזה אופן
גיל פרישת חובה הוא הגיל שבו מעסיק רשאי לחייב עובד לפרוש הוא 67 (לנשים וגברים), אך במקרה שעובד מבקש להמשיך ולעבוד מעבר לגיל זה, המעסיק חייב לשקול את בקשתו באופן פרטני
גיל הזכאות ליציאה לפנסיה מוקדמת הוא 60

חוק גיל פרישה קובע מהו גיל הפרישה- הגיל שבו עובד זכאי לפרוש מהעבודה, מהו גיל פרישה חובה- הגיל שבו מעסיק רשאי להפסיק את העסקת העובד, ומהו גיל הזכאות לפרישה מוקדמת.

גיל פרישה

 • כאשר מגיעים לגיל זה, ניתן לפרוש מהעבודה ולקבל (בכפוף לתנאים הקבועים בדין או בהסכם) פנסיה, כלומר - זהו גיל הזכאות לקבלת פנסיה תעסוקתית.
 • חוק גיל פרישה, תשס"ד-2004 העלה בצורה הדרגתית את גיל הפרישה: מגיל 65 ל- 67 (גיל הפרישה כיום) - לגברים, ומגיל 60 ל- 62 (נכון ל- 2017) - לנשים.
 • הטבלאות הבאות מפרטות את העלייה בגיל הפרישה לגברים ולנשים כפי שנקבע בהתאם לתאריך לידתם, עד לגיל הפרישה הקבוע כיום:

גיל הפרישה לגברים

תאריך הלידה של הגבר גיל הזכאות
עד מרץ 1939 65
אפריל עד אוגוסט 1939 65 ו-4 חודשים
ספטמבר 1939 עד אפריל 1940 65 ו-8 חודשים
מאי עד דצמבר 1940 66
ינואר עד אוגוסט 1941 66 ו-4 חודשים
ספטמבר 1941 עד אפריל 1942 66 ו-8 חודשים
מאי 1942 ואילך 67 (גיל הפרישה כיום)

גיל הפרישה לנשים

 • לנשים שנולדו בין אפריל 1944 לפברואר 1956, גיל הפרישה הועלה באופן הדרגתי מ- 60 ל- 62 (בהתאם לטבלה הימנית).
 • לגבי נשים שנולדו ממרץ 1956 ואילך:
  • בהתאם לסעיף 9 לחוק, לא יאוחר מה- 15.11.2017, שר האוצר יביא לאישור ועדת הכספים של הכנסת את המלצותיו, בהתחשב בהמלצות הוועדה הציבורית שהוקמה לנושא זה.
  • ועדת הכספים של הכנסת תחליט בעניין המלצות השר עד ל- 15.02.2018.
  • אם השר יעביר את המלצותיו לוועדת הכספים ולא תתקבל החלטה בוועדה עד ל- 15.02.2018, גיל הפרישה לנשים יועלה בהדרגה מ- 62 ל- 64, בהתאם למפורט בטבלה השמאלית.
  • אם ועדת הכספים תאשר את המלצות השר, והן יחייבו שינויים, נתוני הטבלה השמאלית יעודכנו בהתאם לשינויים שיאושרו.
  • אם השר לא יעביר את המלצותיו לוועדת הכספים, ואם הוועדה לא תחליט אחרת, גיל הפרישה לנשים יישאר 62.

נשים שנולדו עד פברואר 1956 (כולל)

תאריך הלידה של האישה גיל הזכאות
עד מרץ 1944 60
אפריל עד אוגוסט 1944 60 ו-4 חודשים
ספטמבר 1944 עד אפריל 1945 60 ו-8 חודשים
מאי עד דצמבר 1945 61
ינואר עד אוגוסט 1946 61 ו-4 חודשים
ספטמבר 1946 עד אפריל 1947 61 ו-8 חודשים
מאי 1947 עד פברואר 1956 62 (גיל הפרישה כיום)

נשים שנולדו ממרץ 1956 ואילך (*)

תאריך הלידה של האישה גיל הזכאות
מרץ עד אוקטובר 1956 62 ו-4 חודשים
נובמבר 1956 עד יוני 1957 62 ו-8 חודשים
יולי 1957 עד פברואר 1958 63
מרץ עד אוקטובר 1958 63 ו-4 חודשים
נובמבר 1958 עד יוני 1959 63 ו-8 חודשים
יולי 1959 ואילך 64

(*) העלאת הגיל תיקבע בהתאם לדיוני ועדת הכספים עד ל- 15.02.2018.

גיל פרישת חובה

 • כאשר עובד מגיע לגיל פרישה חובה, המעסיק רשאי להפסיק להעסיקו (ראו פסק דין של בית המשפט העליון).
 • על פי החוק, גיל פרישה חובה מעבודה בישראל הוא 67 לנשים ולגברים.
 • בכפוף להסדרים חוקיים הקבועים בחוק, בהסכמי עבודה קיבוציים או בהסכמים אישיים – ניתן לעתים להמשיך לעבוד מעבר לגיל פרישה חובה. (הסדר מסוג זה קיים, למשל, בשירות המדינה).
 • כאשר עובד מבקש להמשיך לעבוד אחרי גיל פרישת חובה, המעסיק חייב לתת לו להשמיע את דברו, ורק לאחר הפעלת שיקול דעת ראוי, לקבל החלטה פרטנית לגביו. ראו הרחבה בנושא בפסק דין זה.
 • גיל פרישת החובה של הורים שילדם נפטר עקב שירותו הצבאי הוארך ב-5 שנים ועומד על גיל 72 במקום 67 (נכון לינואר 2018) לפרטים נוספים ראו: גיל פרישת חובה מהעבודה של אלמנות צה"ל והורים שילדם נפטר עקב שירותו הצבאי.
 • גיל פרישת החובה של הורים שילדם נפטר עקב מחלה או תאונה, אך לא בגין שירותו הצבאי, הוארך החל מיום 01.01.2018 ב-4 שנים ועומד על גיל 71 במקום גיל 67.לפרטים נוספים ראו: גיל פרישת חובה מהעבודה להורה שילדו נפטר

גיל פרישה מוקדמת

 • חלק מקרנות הפנסיה התקציבית מאפשרות פרישה בגיל המקדים את גיל הפרישה הרשמי (כפי שפורט לעיל), תוך הפחתה באחוזי הגמלה המשולמת לפורש, בשל הפרישה המוקדמת.
 • בהגיעם לגיל פרישה מוקדמת, רשאים עובדים בישראל לצאת לפנסיה מוקדמת ולהתחיל לקבל קצבת פנסיה חודשית (בכפוף לזכויות הפנסיה שצברו והוראות הפנסיה בכל הנוגע לקבלת פנסיה מוקדמת).
 • מתחת לגיל זה, עובדים בישראל אינם זכאים להפסיק לעבוד ולקבל פנסיה, אלא אם כן נקבע בהסכם בינם לבין המעסיק, כי גיל הפרישה המוקדמת יהיה נמוך מהגיל הקבוע בחוק. במקרים אלו, המעסיק יישא בעלויות הנובעות מכך במלואן.
 • גיל הפרישה המוקדמת בישראל כיום הוא 60 לנשים ולגברים.
 • נשים שנולדו עד אפריל 1955, היו רשאיות לפרוש פרישה מוקדמת לפני גיל 60, בהתאם לטבלה הבאה:
תאריך הלידה של האישה גיל הזכאות
מאי עד דצמבר 1951 58
ינואר עד אוגוסט 1952 58 ו-4 חודשים
ספטמבר 1952 עד אפריל 1953 58 ו-8 חודשים
מאי עד דצמבר 1953 59
ינואר עד אוגוסט 1954 59 ו-4 חודשים
ספטמבר 1954 עד אפריל 1955 59 ו-8 חודשים

גיל פרישה למגזרים מיוחדים ולנסיבות מיוחדות

חשוב לדעת

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות