גיל פרישה מעבודה (מושג)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

גיל פרישה - הגיל שבו ניתן לפרוש מעבודה לגמלאות הוא כיום 67 לגברים ו- 62 לנשים
לגבי נשים שנולדו מאוגוסט 1955 ואילך נקבע כי גיל הפרישה יועלה בהדרגה מ- 62 ל- 64, אך לא לפני ה- 15.02.2018
גיל פרישת חובה הוא הגיל שבו מעסיק רשאי לחייב עובד לפרוש הוא 67 (לנשים וגברים), אך במקרה שעובד מבקש להמשיך ולעבוד מעבר לגיל זה, המעסיק חייב לשקול את בקשתו באופן פרטני
גיל הזכאות ליציאה לפנסיה מוקדמת הוא 60

חוק גיל פרישה קובע מהו גיל הפרישה- הגיל שבו עובד זכאי לפרוש מהעבודה, מהו גיל פרישה חובה- הגיל שבו מעסיק רשאי להפסיק את העסקת העובד, ומהו גיל הזכאות לפרישה מוקדמת.

גיל פרישה

 • כאשר מגיעים לגיל זה, ניתן לפרוש מהעבודה ולקבל (בכפוף לתנאים הקבועים בדין או בהסכם) פנסיה, כלומר - זהו גיל הזכאות לקבלת פנסיה תעסוקתית.
 • חוק גיל פרישה, תשס"ד-2004 העלה בצורה הדרגתית את גיל הפרישה: מגיל 65 ל- 67 (גיל הפרישה כיום) - לגברים, ומגיל 60 ל- 62 (נכון ל- 2017) - לנשים.
 • הטבלאות הבאות מפרטות את העלייה בגיל הפרישה לגברים ולנשים כפי שנקבע בהתאם לתאריך לידתם, עד לגיל הפרישה הקבוע כיום:

גיל הפרישה לגברים

תאריך הלידה של הגבר גיל הזכאות
עד מרס 1939 65
אפריל עד אוגוסט 1939 65 ו-4 חודשים
ספטמבר 1939 עד אפריל 1940 65 ו-8 חודשים
מאי עד דצמבר 1940 66
ינואר עד אוגוסט 1941 66 ו-4 חודשים
ספטמבר 1941 עד אפריל 1942 66 ו-8 חודשים
מאי 1942 ואילך 67 (גיל הפרישה כיום)

גיל הפרישה לנשים

 • לנשים שנולדו בין אפריל 1944 ליולי 1955, גיל הפרישה הועלה באופן הדרגתי מ- 60 ל- 62 (בהתאם לטבלה הימנית).
 • לנשים שנולדו מאוגוסט 1955 ואילך:
  • על-פי סעיף 9 לחוק גיל פרישה, אם עד ליום 31.07.2017 ועדת הכספים של הכנסת לא תחליט אחרת, גיל הפרישה יעלה בהדרגה מ- 62 ל- 64 (בהתאם לטבלה השמאלית).
  • ב-17.07.2017 ועדת הכספים קבעה כי גיל הפרישה לנשים לא יועלה לפני ה- 15.02.2018 (ראו הודעת הכנסת).

נשים שנולדו עד יולי 1955 (כולל)

תאריך הלידה של האישה גיל הזכאות
עד מרס 1944 60
אפריל עד אוגוסט 1944 60 ו-4 חודשים
ספטמבר 1944 עד אפריל 1945 60 ו-8 חודשים
מאי עד דצמבר 1945 61
ינואר עד אוגוסט 1946 61 ו-4 חודשים
ספטמבר 1946 עד אפריל 1947 61 ו-8 חודשים
מאי 1947 עד יולי 1955 62 (גיל הפרישה כיום)

נשים שנולדו מאוגוסט 1955 ואילך (*)

תאריך הלידה של האישה גיל הזכאות
אוגוסט 1955 עד מרץ 1956 62 ו-4 חודשים
אפריל 1956 עד נובמבר 1956 62 ו-8 חודשים
דצמבר 1956 עד יולי 1957 63
אוגוסט 1957 עד מרץ 1958 63 ו-4 חודשים
אפריל 1958 עד נובמבר 1958 63 ו-8 חודשים
דצמבר 1958 ואילך 64

(*) ב-17.07.2017 נקבע כי גיל הפרישה לנשים לא יועלה לפני ה- 15.02.2018

גיל פרישת חובה

 • כאשר עובד מגיע לגיל פרישה חובה, המעסיק רשאי להפסיק להעסיקו (ראו פסק דין של בית המשפט העליון).
 • על פי החוק, גיל פרישה חובה מעבודה בישראל הוא 67 לנשים ולגברים.
 • בכפוף להסדרים חוקיים הקבועים בחוק, בהסכמי עבודה קיבוציים או בהסכמים אישיים – ניתן לעתים להמשיך לעבוד מעבר לגיל פרישה חובה. (הסדר מסוג זה קיים, למשל, בשירות המדינה).
 • כאשר עובד מבקש להמשיך לעבוד אחרי גיל פרישת חובה, המעסיק חייב לתת לו להשמיע את דברו, ורק לאחר הפעלת שיקול דעת ראוי, לקבל החלטה פרטנית לגביו. ראו הרחבה בנושא בפסק דין זה.

גיל פרישה מוקדמת

 • חלק מקרנות הפנסיה התקציבית מאפשרות פרישה בגיל המקדים את גיל הפרישה הרשמי (כפי שפורט לעיל), תוך הפחתה באחוזי הגמלה המשולמת לפורש, בשל הפרישה המוקדמת.
 • בהגיעם לגיל פרישה מוקדמת, רשאים עובדים בישראל לצאת לפנסיה מוקדמת ולהתחיל לקבל קצבת פנסיה חודשית (בכפוף לזכויות הפנסיה שצברו והוראות הפנסיה בכל הנוגע לקבלת פנסיה מוקדמת).
 • מתחת לגיל זה, עובדים בישראל אינם זכאים להפסיק לעבוד ולקבל פנסיה, אלא אם כן נקבע בהסכם בינם לבין המעסיק, כי גיל הפרישה המוקדמת יהיה נמוך מהגיל הקבוע בחוק. במקרים אלו, המעסיק יישא בעלויות הנובעות מכך במלואן.
 • גיל הפרישה המוקדמת בישראל הוא 60 לנשים ולגברים.
 • נשים שנולדו עד אפריל 1955, היו רשאיות לפרוש פרישה מוקדמת לפני גיל 60, בהתאם לטבלה הבאה:
תאריך הלידה של האישה גיל הזכאות
מאי עד דצמבר 1951 58
ינואר עד אוגוסט 1952 58 ו-4 חודשים
ספטמבר 1952 עד אפריל 1953 58 ו-8 חודשים
מאי עד דצמבר 1953 59
ינואר עד אוגוסט 1954 59 ו-4 חודשים
ספטמבר 1954 עד אפריל 1955 59 ו-8 חודשים

גיל פרישה למגזרים מיוחדים ולנסיבות מיוחדות

חשוב לדעת

פסקי דין

חקיקה ונהלים

מקורות