חגים מוסלמיים (מושג)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

עובדים מוסלמים שאינם עובדים חודשיים זכאים, בהתאם לתנאי הזכאות, לקבל תשלום דמי חגים עבור ימי החג שיפורטו להלן, שבהם לא עבדו
על העובדים להיות רשומים במקום עבודתם כמוסלמים
בנוסף, ישנם מועדים הנחשבים לימי בחירה שבהם יכולים עובדים להיעדר מעבודתם על חשבון ימי החופשה שצברו
מומלץ לבקר בפורטל ערבים

עובדים מוסלמים שאינם עובדים חודשיים זכאים לקבל בכל שנה תשלום עבור ימי החג המפורטים להלן שבהם לא עבדו, וזאת בהתאם לתנאי הזכאות. לפרטים נוספים, ראו דמי חגים. עובדים חודשיים אינם מקבלים דמי חגים, אלא משכורת חודשית רגילה גם בחודש הכולל את ימי החג הללו שלא עבדו בהם.

 • למימוש הזכאות, על העובדים להיות רשומים במקום עבודתם כמוסלמים.
 • העובדים רשאים לבחור אם לא לעבוד ולקבל דמי חגים בחגי דתם או בחגים יהודיים.
 • אם עובד מוסלמי בחר כימי חג את חגי דתו ומקום עבודתו סגור בחגים יהודיים, הוא לא יהיה זכאי לכפל תשלום (עבור החגים המוסלמיים ועבור החגים היהודיים). עבור ימי החג היהודיים הוא יוכל לקבל דמי חופשה המשולמים עבור ימי חופשה.
 • בנוסף לחגים אלה, ישנם מועדים הנחשבים לימי בחירה, שבהם יכולים עובדים להיעדר מעבודתם על חשבון ימי החופשה שצברו (או להיעדר בתשלום- לעובדים במגזר הציבורי ועל-פי הסכמים קיבוציים שונים).

חגי האיסלאם הקרובים המקנים תשלום ומועדיהם

 • להלן רשימת החגים שבהם זכאי עובד מוסלמי לצאת לחופשה ולקבל תשלום עבורם, למרות ההיעדרות מהעבודה (דמי חגים במקרה של עובד יומי, ומשכורת רגילה במקרה של עובד חודשי).
 • מועדי החגים מתעדכנים מדי שנה לאחר פרסום חוזר בעניין זה מטעם נציבות שירות המדינה.
חג תאריך לועזי יום בשבוע
יום הולדת הנביא (2015)
 • 23.12.2015
 • רביעי
עיד אל פיטר
 • 06.07.2016
 • 07.07.2016
 • 08.07.2016
 • רביעי
 • חמישי
 • שישי
עיד אל אדחא (חג הקורבן)
 • 12.09.2016
 • 13.09.2016
 • 14.09.2016
 • 15.09.2016
 • שני
 • שלישי
 • רביעי
 • חמישי
הראשון במוחרם (ראש השנה האיסלאמי)
 • 02.10.2016
 • ראשון
יום הולדת הנביא (2016)
 • 10.12.2016
 • שבת

חגי האיסלאם הנחשבים ליום בחירה

חשוב לדעת

 • ייתכנו שינויים של יום-יומיים במועדי החגים בשל מופע הירח.

חקיקה ונהלים