חגים מוסלמיים (מושג)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

עובדים מוסלמים המקבלים שכר על בסיס חודשי זכאים להיעדר מעבודתם בימי החגים המוסלמיים מבלי שימי ההיעדרויות ינוכו ממשכורתם
עובדים מוסלמים שאינם עובדים חודשיים זכאים, בהתאם לתנאי הזכאות, לקבל תשלום דמי חגים עבור ימי החג שיפורטו להלן, שבהם לא עבדו
על העובדים להיות רשומים במקום עבודתם כמוסלמים, והם רשאים לבחור את החגים היהודיים ולהיעדר בהם במקום החגים המוסלמיים
בנוסף, ישנם מועדים הנחשבים לימי בחירה שבהם יכולים עובדים להיעדר מעבודתם על חשבון ימי החופשה שצברו
מומלץ לבקר בפורטל ערבים

עובדים מוסלמים רשאי להיעדר מעבודתם בימי החג וברוב המקרים לא ינכו ממשכורתם את ימי ההיעדרות.

 • עובדים מוסלמים שאינם עובדים חודשיים זכאים לקבל בכל שנה תשלום עבור ימי החג המפורטים להלן שבהם לא עבדו, וזאת בהתאם לתנאי הזכאות המפורטים בערך דמי חגים. עובדים חודשיים אינם מקבלים דמי חגים, אלא משכורת חודשית רגילה גם בחודש הכולל את ימי החג הללו שלא עבדו בהם.
 • למימוש הזכאות, על העובדים להיות רשומים במקום עבודתם כמוסלמים.
 • העובדים רשאים לבחור אם לא לעבוד ולקבל דמי חגים בחגי דתם או בחגים יהודיים.
 • אם עובד מוסלמי בחר כימי חג את חגי דתו ומקום עבודתו סגור בחגים יהודיים, הוא לא יהיה זכאי לכפל תשלום (עבור החגים המוסלמיים ועבור החגים היהודיים). עבור ימי החג היהודיים הוא יוכל לקבל דמי חופשה המשולמים עבור ימי חופשה.
 • בנוסף לימי חג אלה, ישנם מועדים הנחשבים לימי בחירה שבהם יכולים עובדים להיעדר מעבודתם על חשבון ימי החופשה שצברו.
 • עובדים במגזר הציבורי ועל-פי הסכמים קיבוציים שונים רשאים להיעדר בתשלום במועדים נוספים (סעיף הרחבות ופרסומים בהמשך מפנה לרשימת ימי מועד לעובדי מדינה).

חגי האיסלאם הקרובים המקנים תשלום ומועדיהם

חג תאריך לועזי יום בשבוע
יום הולדת הנביא (2017)
 • 30.11.2017
 • חמישי
עיד אל פיטר
 • 15.06.2018
 • 16.06.2018
 • 17.06.2018
 • שישי
 • שבת
 • ראשון
עיד אל אדחא (חג הקורבן)
 • 21.08.2018
 • 22.08.2018
 • 23.08.2018
 • 24.08.2018
 • שלישי
 • רביעי
 • חמישי
 • שישי
הראשון במוחרם (ראש השנה האיסלאמי)
 • 11.09.2018
 • שלישי
יום הולדת הנביא (2018)
 • 20.11.2018
 • שלישי

חגי האיסלאם הנחשבים ליום בחירה

חשוב לדעת

 • ייתכנו שינויים של יום-יומיים במועדי החגים בשל מופע הירח.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים