חגים מוסלמיים (מושג)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

עובדים מוסלמים המקבלים שכר על בסיס חודשי זכאים להיעדר מעבודתם בימי החגים המוסלמיים מבלי שימי ההיעדרויות ינוכו ממשכורתם
עובדים מוסלמים שאינם עובדים חודשיים זכאים, בהתאם לתנאי הזכאות, לקבל תשלום דמי חגים עבור ימי החג שיפורטו להלן, שבהם לא עבדו
על העובדים להיות רשומים במקום עבודתם כמוסלמים, והם רשאים לבחור את החגים היהודיים ולהיעדר בהם במקום החגים המוסלמיים
בנוסף, ישנם מועדים הנחשבים לימי בחירה שבהם יכולים עובדים להיעדר מעבודתם על חשבון ימי החופשה שצברו
מומלץ לבקר בפורטל ערבים

עובדים מוסלמים רשאי להיעדר מעבודתם בימי החג וברוב המקרים לא ינכו ממשכורתם את ימי ההיעדרות.

 • עובדים מוסלמים שאינם עובדים חודשיים זכאים לקבל בכל שנה תשלום עבור ימי החג המפורטים להלן שבהם לא עבדו, וזאת בהתאם לתנאי הזכאות המפורטים בערך דמי חגים. עובדים חודשיים אינם מקבלים דמי חגים, אלא משכורת חודשית רגילה גם בחודש הכולל את ימי החג הללו שלא עבדו בהם.
 • למימוש הזכאות, על העובדים להיות רשומים במקום עבודתם כמוסלמים.
 • העובדים רשאים לבחור אם לא לעבוד ולקבל דמי חגים בחגי דתם או בחגים יהודיים.
 • אם עובד מוסלמי בחר כימי חג את חגי דתו ומקום עבודתו סגור בחגים יהודיים, הוא לא יהיה זכאי לכפל תשלום (עבור החגים המוסלמיים ועבור החגים היהודיים). עבור ימי החג היהודיים הוא יוכל לקבל דמי חופשה המשולמים עבור ימי חופשה.
 • בנוסף לימי חג אלה, ייתכנו עוד ימי חגים שבהם עובדים (במגזר הציבורי ועל-פי הסכמים קיבוציים שונים) רשאים להיעדר בתשלום. כמו כן, ישנם מועדים נוספים הנחשבים לימי בחירה.

חגי האיסלאם הקרובים המקנים תשלום ומועדיהם

 • להלן רשימת החגים שבהם זכאי עובד מוסלמי לצאת לחופשה ולקבל תשלום עבורם, למרות ההיעדרות מהעבודה (דמי חגים במקרה של עובד יומי, ומשכורת רגילה במקרה של עובד חודשי).
 • מועדי החגים מתעדכנים מדי שנה לאחר פרסום חוזר בעניין זה מטעם נציבות שירות המדינה.
חג תאריך לועזי יום בשבוע
יום הולדת הנביא (2016)
 • 11.12.2016
 • ראשון
עיד אל פיטר
 • 25.06.2017
 • 26.06.2017
 • 27.06.2017
 • ראשון
 • שני
 • שלישי
עיד אל אדחא (חג הקורבן)
 • 01.09.2017
 • 02.09.2017
 • 03.09.2017
 • 04.09.2017
 • שישי
 • שבת
 • ראשון
 • שני
הראשון במוחרם (ראש השנה האיסלאמי)
 • 21.09.2017
 • חמישי
יום הולדת הנביא (2017)
 • 30.11.2017
 • חמישי

חגי האיסלאם הנחשבים ליום בחירה

חשוב לדעת

 • ייתכנו שינויים של יום-יומיים במועדי החגים בשל מופע הירח.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים