ימי עבודה מקוצרים בתשלום מלא לעובדי חברות ניקיון (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

עובדי חברות ניקיון שמעסיקיהם חברים באיגוד הכל ארצי של מפעלי הניקיון בישראל זכאים לעבוד יום עבודה מקוצר בשכר של יום עבודה מלא במועדים המפורטים בערך זה
עובדי חברות ניקיון שמעסיקיהם אינם חברים באיגוד זה זכאים לימים מקוצרים במועדים אלה על-פי הכללים שנקבעו לגבי שאר העובדים במשק, כמפורט בזכותון עובדים בחגים

עובדי חברות ניקיון שמעסיקם חבר באיגוד הכל ארצי של מפעלי הניקיון בישראל זכאים לימי עבודה מקוצרים בתשלום מלא במועדים שיפורטו להלן.

  • בימי שישי - יום עבודה של 7 שעות בשכר של 8 שעות, העבודה צריכה להסתיים שעה לפחות לפני כניסת השבת.
  • בערב שביעי של פסח, ערב ראש השנה, ערב סוכות, ערב שמחת תורה - יום עבודה בן 6 שעות בשכר של 8 שעות.
  • בערב יום כיפור ובערב פסח - יום עבודה של 5 שעות בשכר של 8 שעות, העבודה צריכה להסתיים 3 שעות לפני כניסת החג.
  • יום לפני פורים ויום לפני יום העצמאות - יום עבודה של 7 שעות בשכר של 8 שעות, העבודה צריכה להסתיים שעה אחת לפני צאת הכוכבים.

מי זכאי?

  • עובד בחברת נקיון שמעסיקו חבר באיגוד הכל ארצי של מפעלי הניקיון בישראל (מי שמעסיקו אינו חבר באיגוד זה זכאי לימים מקוצרים במועדים אלה על-פי הכללים שנקבעו לגבי שאר העובדים במשק, כמפורט בזכותון עובדים בחגים).

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על-ידי המעסיק.

חשוב לדעת

  • בכל מקרה שהקבלן (המעסיק) מפר את חובתו לשלם תשלום מלא עבור יום העבודה המקוצר, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה. במקרה כזה הקבלן עשוי לספוג עיצום כספי (קנס) של עד 35,280 ש"ח אם מדובר בחברה קבלנית, וקנס של עד 17,640 ש"ח אם מדובר בקבלן שאינו חברה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים