קצבת ילדים להורים מאותו מין (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

בני זוג מאותו מין זכאים לקצבת ילדים בעבור ילדיהם
במקרה שאף אחד מבני הזוג אינו ההורה הביולוגי או האפוטרופוס של הילד, עליהם לבחור מי מהם יקבל את הקצבה - הבחירה היא חד פעמית ואינה ניתנת לשינוי בהמשך
לקביעה למי ישוייך הילד לצורך קבלת הקצבה יש חשיבות לעניין גובה הקצבה, קיזוז חובות בגין דמי ביטוח ונקודות זיכוי ממס הכנסה

הורים בני אותו מין זכאים לקצבת ילדים עבור ילדיהם.

  • אם אחד מבני הזוג הוא הורהו הביולוגי או האפוטרופוס של הילד, יקבל הוא את קצבת הילדים.
  • במקרים אחרים יכולים בני הזוג להחליט למי מהם ישוייך הילד לצורך קבלת הקצבה.
  • במקרה של יותר מילד אחד, רשאים בני הזוג לשייך חלק מהילדים לאחד מבני הזוג וחלק לבן הזוג השני, לפי בחירתם.

מי זכאי?

  • בני זוג מאותו מין המגדלים ילדים.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • הבחירה, למי ישוייך הילד לצורך קבלת קצבת ילדים היא חד פעמית, ולא ניתן לשנותה בהמשך.
  • לבחירה זו יש השלכות על גובה הקצבה והעברתה, משתי סיבות:
  1. בחישוב גובה הקצבה מביאים בחשבון נתונים אודות ההורה שאליו משוייך הילד ושהקצבה משולמת לו (למשל: מספר הילדים הכולל של אותו הורה וקצבאות מסוימות שהוא מקבל).
  2. המוסד לביטוח לאומי רשאי לקזז מהקצבה חוב שיש לאותו הורה בגין דמי ביטוח שלא שולמו.

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים

endarticle