Contents

אוטיזם

אוטיזם-ילד-נכה-מסמכים

 • אבחונים:
  • ניתן להגיש אבחון שבוצע על-פי ההגדרות הישנות של DSM-4, בתנאי שנערך עד יום 01.06.2014 (ללא קשר למועד הגשת התביעה).
  • אבחון שביצועו הסתיים מיום 01.06.2014 ואילך יוגש רק אם נערך בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הבריאות מספר 15/13 מיום 10.11.2013, המבוסס על ההגדרות שנקבעו ב-DSM-V. לפרטים נוספים לגבי ההליך, ראו אבחון אוטיזם.
 • בנוסף לאבחון, רצוי לצרף את המסמכים הבאים:
  • דו"ח חינוכי מהמסגרת שהילד לומד בה.
  • דו"ח על טיפולים פרא-רפואיים (קלינאית תקשורת וריפוי בעיסוק).

אונקולוגיה

אונקולוגיה-כללי-בדיקות

 • בדיקות CT, US, MRI, PET-CT ומיפוי.

אונקולוגיה-כללי-מסמכים

 • תיעוד מאונקולוג לגבי הבעיות הרפואיות הנוכחיות, אשפוזים וניתוחים בעבר.
 • סיכומי אשפוז ותוצאת ביופסיה.
 • תיעוד אם ניתן טיפול כימותרפי ו/או הקרנות.
 • תיעוד מאונקולוג לגבי מצב המחלה והתפקוד והאם יש עדות לגרורות.

אורולוגיה

אורולוגיה-כללי-בדיקות

 • בדיקת US כליות ודרכי השתן/ ציסטוגרפיה, אורודינמית.
 • ביופסיות של הערמונית וכיס השתן

אורולוגיה-כללי-מסמכים

 • תיעוד מאורולוג לגבי הבעיות הרפואיות הנוכחיות, אשפוזים וניתוחים בעבר.
 • תיעוד לגבי אבנים בכליות/ דרכי השתן/ דימומים בדרכי השתן.

אורתופדיה

אורתופדיה-כללי-בדיקות

 • צילומי רנטגן, CT, US, MRI, EMG.

אורתופדיה-כללי-מסמכים

 • תיעוד מאורתופד מומחה לגבי הבעיות הנוכחיות, אשפוזים וניתוחים.

אירוע מוחי

אירוע-מוחי-כללי-בדיקות

 • CT/ MRI מוח.
 • דופלר עורקי צוואר.

אירוע-מוחי-כללי-מסמכים

 • תיעוד מנוירולוג לגבי הבעיות הרפואיות הנוכחיות, אשפוזים וניתוחים בעבר.
 • סיכומי אשפוז ושיקום.
 • מכתב עדכני למצב הנוכחי

אנדוקרינולוגיה

אנדוקרינולוגיה-כללי-בדיקות

 • בדיקות דם.

אנדוקרינולוגיה-כללי-מסמכים

 • תיעוד מאנדוקרינולוג לגבי הבעיות הרפואיות הנוכחיות, אשפוזים וניתוחים.
 • תיעוד אם ישנה הפרעה אנדוקרינית של חוסר הורמון או עודף הורמון וטיפול.

אף אוזן גרון

אף-אוזן-גרון-כללי-בדיקות

 • רנטגן או CT של מערות האף.
 • תוצאת לרינגוסקופיה.

אף-אוזן-גרון-כללי-מסמכים

 • מסמך עדכני מרופא אא"ג לגבי הבעיות הרפואיות הנוכחיות, אשפוזים וניתוחים בעבר.
 • בדיקת שמיעה עדכנית מ- 6 חודשים אחרונים.
 • סיכום ניתוחים הקשורים למערכת אא"ג.
 • תיעוד לריניטיס אלרגית.

גניקולוגיה ואורוגניקולוגיה

גניקולוגיה-ואורוגניקולוגיה-כללי-בדיקות

 • US צוואר הרחם.
 • בדיקות שתן.

גניקולוגיה-ואורוגניקולוגיה-כללי-מסמכים

 • תיעוד של גינקולוג לגבי הבעיות הרפואיות הנוכחיות, אשפוזים וניתוחים בעבר.
 • תיעוד מגניקולוג לגבי עקרות/ דליפת שתן/ תכיפות במתן שתן/ מיומות מדממות.

גסטרולוגיה

גסטרולוגיה-כללי-בדיקות

 • בדיקת גסטרוסקופיה/ קולונוסקופיה.

גסטרולוגיה-כללי-מסמכים

 • תיעוד מגסטרולוג לגבי הבעיות הרפואיות הנוכחיות, אשפוזים וניתוחים בעבר.

המטולוגיה

המטולוגיה-כללי-בדיקות

 • בדיקות דם להמטולוגיה ותפקודי קרישת דם.

המטולוגיה-כללי-מסמכים

 • תיעוד מהמטולוג לגבי אנמיה כרונית וסיבתה ו/או פוליציטמיה ראשונית או מתקדמת.
 • עדות ללוקמיה וסוג הטיפולים הניתנים.
 • עדות למחלות של HGB.
 • עדות של היפר יפית בקרישת דם והאם ניתן טיפול בקומידין.

הפרעות קשב וריכוז

הפרעות-קשב-וריכוז-ילד-נכה-מסמכים

 • מסמך עדכני מנוירולוג ילדים, או מפסיכיאטר ילדים, או מרופא מומחה מוסמך בטיפול בהפרעת קשב וריכוז.
 • דו"ח חינוכי עדכני מהמסגרת החינוכית המיוחדת שבה לומד הילד.

הפרעות-קשב-וריכוז-כללי-מסמכים

 • בדיקת TOVA או MOXO.
 • מבחן דידקטי.
 • תיעוד מנוירולוג או פסיכיאטר המתייחס לקיומה של הבעיה בעבר ובהווה.
 • חוות הדעת של המאבחן צריכה להתייחס להשלכות של ההפרעה לאורך השנים ומידת השפעתה בתחום האקדמי, התעסוקתי והרגשי.
 • ניתן לתקף אבחון ישן באמצעות אישור עדכני של פסיכיאטר או נוירולוג.

טיפול רפואי מיוחד

טיפול-רפואי-מיוחד-ילד-נכה-מסמכים

 • מסמך רפואי מעודכן לגבי המצב הרפואי והתפקודי של הילד, כולל ההיסטוריה הרפואית, סוג הטיפול הניתן ותדירותו.
 • דוח על מעקב במרפאות מומחים ופירוט תכנית הטיפולים בהמשך.
 • לילד מונשם- אבחון מרופא מטפל הכולל אינדיקציה להנשמה, פירוט סוג המכונה ותאריך התחלת הנשמה קבועה.

כבד

כבד-כללי-בדיקות

 • בדיקות דם.

כבד-כללי-מסמכים

 • תיעוד מרופא כבד לגבי הבעיות הרפואיות הנוכחיות, אשפוזים וניתוחים בעבר.
 • האם יש עדות להפטיטיס/שחמת בטיפול.

כליות

כליות-כללי-בדיקות

 • תפקודי כליות עדכניים.
 • בדיקות שתן.
 • US של הכליות.
 • מיפוי כליות DMSA/ VCUG.

כליות-כללי-מסמכים

 • תיעוד מנפרולוג לגבי הבעיות הרפואיות הנוכחיות, אשפוזים וניתוחים בעבר.
 • תיעוד אם נעשה טיפול בדיאליזה.
 • תיעוד אם נעשתה ביופסיה.

לב

לב-ילד-נכה-בדיקות

 • אקו לב עדכני.

לב-ילד-נכה-מסמכים

 • תיעוד עדכני מקרדיולוג ילדים ובחינה האם הילד עבר פעילות פולשנית/ ניתוחית.

לב-כללי-בדיקות

 • מבחן מאמץ.
 • אקו לב.
 • בדיקת הולטר.
 • EKG.

לב-כללי-מסמכים

 • תיעוד של קרדיולוג לגבי הבעיות הרפואיות הנוכחיות, אשפוזים וניתוחים בעבר.
 • עדות לצינתור.
 • עדות להשתלת מעקפים.
 • עדות לאריטמיות (ליקוי בקצב).
 • סיכומי אשפוזים.

לקות נפשית

לקות-נפשית-ילד-נכה-מסמכים

 • מסמך מהמרפאה ומהפסיכיאטר המטפל, כולל תכנית טיפולים.

לקות-נפשית-כללי-מסמכים

 • חוות דעת של פסיכיאטר.
 • במקרה שהיה אשפוז - מכתב סיכום.

מוגבלות שכלית

מוגבלות-שכלית-ילד-נכה-מסמכים

 • אישור ועדת האבחון של משרד הרווחה.
 • אם אין אבחון של משרד הרווחה - מסמך רפואי מעודכן אודות המצב הרפואי והתפקודי של הילד, בציון ההיסטוריה הרפואית.
 • אישור ועדת השמה על הצורך בלימודים במסגרת מיוחדת (אם קיים).

מחלה או תסמונת

מחלה-או-תסמונת-ילד-נכה-מסמכים

 • מסמך רפואי מעודכן לגבי המצב הרפואי והתפקודי של הילד.
 • מסמכים לגבי הטיפולים הניתנים לילד ותדירותם.
 • בדיקה גנטית של הילד.

מחלה חסימתית של עורקי גפיים -DVT

חסימת-עורקי-גפיים-כללי-בדיקות

 • בדיקת דופלר.

חסימת-עורקי-גפיים-כללי-מסמכים

 • תיעוד מרופא כלי דם לגבי הבעיות הרפואיות הנוכחיות, אשפוזים וניתוחים בעבר.
 • תיעוד טיפולי התערבות במחלה.

מחלה של הוורידים

מחלה-של-הוורידים-כללי-בדיקות

 • דופלר של המערכת הוורידית.

מחלה-של-הוורידים-כללי-מסמכים

 • תיעוד מרופא כלי דם לגבי הבעיות הרפואיות הנוכחיות, אשפוזים וניתוחים בעבר.

סוכרת

סוכרת-ילד-נכה-מסמכים

 • אם הילד אושפז בבית חולים בשל הסוכרת - מכתב שחרור מבית החולים הכולל את סיכום האשפוז.
 • אם בוצע לילד אבחון במרפאה אנדוקרינולוגית (ללא אשפוז) - מסמך מרופא המרפאה עם פירוט האבחנה.

סוכרת-כללי-בדיקות

 • חלבון בשתן - תוצאה של איסוף שתן 24 שעות.
 • בדיקת קרקעית העיניים.
 • דופלר/EMG של עורקי הגפיים והצוואר.

סוכרת-כללי-מסמכים

 • תיעוד של רופא המשפחה לגבי הבעיות הרפואיות הנוכחיות, אשפוזים וניתוחים בעבר.
 • תיעוד מרופא עיניים לגבי נוכחות ריטונפטיה סוכרתית.
 • בדיקת נוירולוג בשל נוכחות נוירופטיה סוכרתית.

עור ואלרגיה

עור-ואלרגיה-כללי-בדיקות

 • טסטים לנוכחות בעיה אלרגית.

עור-ואלרגיה-כללי-מסמכים

 • תיעוד מרופא עור ו/או אלרגיה עדכני לגבי האבחנות של מחלות עוריות.
 • תיעוד של ביופסיות עוריות.

עיניים ולקויות ראיה

עיניים-ילד-נכה-בדיקות

 • בדיקת ראיה עדכנית מרופא עיניים מטפל לחדות ראיה בכל עין, עם אמצעי עזר.
 • בדיקת ראיה עדכנית מרופא עיניים מטפל לשדה ראיה בכל עין, עם אמצעי עזר.

עיניים-ילד-נכה-מסמכים

 • תעודת עיוור / לקוי ראיה (אם יש).

עיניים-כללי-בדיקות

 • בדיקות שדה ראייה.

עיניים-כללי-מסמכים

 • מסמך עדכני מרופא עיניים לגבי הבעיות הרפואיות הנוכחיות, אשפוזים וניתוחים בעבר.
 • תיעוד לגלאוקומה וקטרקט.

פרקינסון-כללי-מסמכים

פרקינסון-כללי-בדיקות

 • אם יש - הערכה של מרפא בעיסוק, פיזיותרפיסט ו/או פיענוח של בדיקות הדמיה.

ראומטולוגיה

ראומטולוגיה-כללי-בדיקות

 • צילום מפרקים רנטגן, CT, MRI.

ראומטולוגיה-כללי-מסמכים

 • תיעוד מראומטולוג לגבי הבעיות הנוכחות ולאשפוזים בעבר.
 • תיאור של המפרקים הנגועים ואם יש צילומים.
 • תיעוד אם יש סיבוך של מחלות ראומטולוגיות.
 • לחולי פיברומיאלגיה- מסמך מראומטולוג מהם הקריטריונים שבהם אבחן את הפיברומיאלגיה.

ריאות

ריאות-כללי-בדיקות

 • בדיקת תפקודי נשימה עדכנית.
 • בדיקות רנטגן או CT של החזה.

ריאות-כללי-מסמכים

 • תיעוד מרופא ריאות לגבי הבעיות הרפואיות הנוכחיות, אשפוזים וניתוחים בעבר.

שיתוק מוחין (CP)

שיתוק-מוחין-ילד-נכה-בדיקות

 • בדיקת נוירולוג ילדים או רופא מומחה בהתפתחות הילד.
 • בדיקת Gross Motor Function Classification System) Gmfcs) עם סיווג הרמה התפקודית, שנערכה במכון להתפתחות הילד.
 • בדיקת Manual Ability Classification System) Macs) שנערכה במכון להתפתחות הילד.

שמיעה

שמיעה-ילד-נכה-בדיקות

 • אודיוגרמה - בדיקת שמיעה עדכנית בהולכת אוויר ללא מכשירי שמיעה
 • טימפנוגרם (אם נדרש)
 • בדיקת BERA (אם נעשתה)