בשנים 2012-2013 תורגמו לאנגלית כ- 500 דפי מידע באתר 'כל זכות', במסגרת שיתוף פעולה עם עמותת 'Shira Pransky Project'.

על רקע חוסר היכולת לעמוד ברמת העידכונים והמהימנות אליה 'כל זכות' מחוייבת, המידע באנגלית הוסר מהאתר בתאריך 2 בפברואר 2023.

During the years 2012-13, around 500 pages of information in kol Zchut were translated to English, as part of a collaboration with the 'Shira Pransky Project' non profit.

Due to the lack of capability of holding the level of up-to-dateness and reliability we are committed to, the information in English was removed on February 2nd, 2023.