הקדמה:

תכנית "כנפי הכסף" מטעם מרכז הצעירים של ירושלים הפסיקה את פעילותה