בחלק מהישובים העירוניים פועלות אגודות למען העיוור המעניקות מגוון שירותים משלימים לאוכלוסיית העיוורים ולקויי הראיה.

  • אגודות אלו פועלות על בסיס התנדבותי, והיקף השירותים הניתנים בהן מותנה במצבה הכלכלי של כל אחת מהאגודות.
  • נציגי האגודות למען העיוור מרכיבים, בשיתוף עם ארגונים נוספים, את הנהלת המרכז לעיוור בישראל.

פרטים

תחומי עיסוק:מתן שירותים משלימים לאוכלוסיית העיוורים ולקויי הראיה

רשימת האגודות

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל זכות