מי אנחנו חדשות מבנה החברה מועצת המנהלים צוות המיזם מועצה ציבורית תורמים שקיפות אירגונית מתנדבי כל-זכות צרו קשר חזרה לכל-זכות

חברת כל-זכות הינה חברה לתועלת הציבור (חל"צ). במסגרת החברה פועלים כמה גופי משנה:

בעלי המניות

 • בוחרים את מועצת המנהלים
 • מאשרים את המאזן

מועצת המנהלים

 • מגדירה איסטרטגיית פעולה
 • בוחרת את המנכ"ל
 • מאשרת את התקציב השנתי וכל שינוי מהותי בו
 • מכוונת את ההנהלה

המועצה הציבורית

 • המועצה דנה בנושאי מדיניות ונושאים עקרוניים אחרים, כפי שהיא רואה לנכון, בתחום הפעילות של הארגון, ומגבשת המלצות לגבי דרכי פעולה.
 • המועצה מוסמכת לקבוע כללי אתיקה בקשר להצגת מידע באתר הארגון.

ועדת ביקורת

הועדה מורכבת מ-2 בעלי מניות:

 • אבי גנח - אור יהודה
 • אורי צפריר - שהם (MBA)

צוות החברה

 • ביצוע שוטף של איסטרטגיית החברה כפי שהותוותה ע"י מועצת המנהלים
 • ניהול של צוות העובדים
 • ניהול אתר המיזם
 • ניהול והרחבה של קהילות הידע

ליווי מקצועי


חשוב: חברה לתועלת הציבור הינה גוף ללא כוונות רווח. אין שום אפשרות למימוש כספי עבור בעלי המניות או כל גוף אחר.