בגאווה רבה קיימנו את הישיבה הראשונה של המועצה הציבורית של כל-זכות בראשות שופט בית המשפט העליון בדימוס פרופ' יצחק זמיר.

צוות כל-זכות רואה לעצמו כבוד גדול לזכות בתמיכה של פרופ' יצחק זמיר ושל מועצה כל כך איכותית.

סדר יום של הישיבה

 • דברי פתיחה – פרופ' יצחק זמיר
 • מצגת קצרה של יו"ר מועצת המנהלים – ארז פרלמוטר על ראשית הדרך
 • סקירה של פרופ' ג'וני גל על מיצוי זכויות
 • מצגת מנכ"ל כל-זכות - אמתי קורן
 • דיון

תקציר נושאים שעלו בדיון

 • הובעו חששות של חלק מהחברים שהמיזם מאפשר ואולי אפילו דוחף את הממשלה להתנער מאחריותה להנגשת מידע.
 • נדונה השאלה האם לעודד באופן אקטיבי גופים ממשלתיים לעבור להשתמש במערכת המידע של כל-זכות.
 • נקודות שעלו בהקשר זה:
 • הממשלה גם אם הייתה מרימה מיזם בגלל מחויבותה לדיוק התוצאה הייתה מאוד משפטית ולכן מנותקת ממשתמשי הזכויות.
 • גם במקרה שלא יעשה עידוד אקטיבי של גופים ממשלתיים לשימוש באתר, בגלל איכות האתר בפועל צפוי שישתמשו באתר.
 • חוק חופש המידע, הרצון לחסוך כסף דרך שימוש בשירותים מקוונים והצורך בערוצי שידור מניעים את הממשלה לתחזק את האתרים שלה.


החלטות

 • הישיבה הבאה תתכנס באוקטובר.
 • עו"ד קרן הורוביץ מצוות כל-זכות תכהן כמזכירת המועצה
 • פרופ' זמיר ביקש מההנהלה וחברי המועצה להעביר למזכירת המועצה הצעות לנושאים לישיבה הבאה בשני תחומים. צד עקרוני וצד ארגוני.
 • אחת המשימות הראשונות של המועצה היא לקבוע כללי אתיקה להכנסת מידע לאתר. צריך לקבוע ועדת מישנה שתכין הצעה למועצה.
 • שתי שאלות לדיון עבור הישיבה הבאה שהועלו כבר במהלך הישיבה:
 • מהו תהליך יצירת המידע, מהם שלבי הבקרה.
 • מהו התהליך של מיצוי זכויות? הבנה שיש פערים מסוימים בתהליך אולי תוביל להחלטה להפנות אליהם משאבים.

מסמכים נילווים

תמונות מהישיבה

ישיבת המועצה הציבורית הראשונה - כלל היושבים לשולחן

ישיבת המועצה הציבורית הראשונה - מרכז השולחן וימינה ישיבת המועצה הציבורית הראשונה - מרכז השולחן ושמאלה

עוד אינפורמציה

 • חברי המועצה הציבורית שהשתתפו בישיבה: חברי מועצה: פרופ' יצחק זמיר, עו"ס ברבה אפשטיין (סינגור קהילתי), פרופ' ג'וני גל ( האוניברסיטה העיברית), עו"ד רות הורן, אביגדור וילנץ, פרופ' נטע זיו (או' ת"א), עו"ד אורנה לין, שרי רבקין (ידיד)
 • הישיבה התקיימה בפקולטה למשפטים באו' ת"א ועל כך תודה לפרופ' נטע זיו.