ארגון נכי צה"ל הוקם במטרה לשמור על זכויותיהם של נכי צה"ל ולשפר את איכות חייהם. הארגון פועל למען הבטחת שיקומם של הנכים ומכוונם לפעילות ותעסוקה בכבוד. בנוסף, הארגון משמש כמרכז חינוכי להנחלת ערכי מורשת קרב, גבורה והתנדבות.

פרטים

אתר:לאתר
דוא"ל:irgun@inz.org.il
כתובת:הנהלה ראשית: רח' שמואל ברקאי 49 (בית הלוחם) ת"א
טלפון:03-6461600
פקס:03-6421316
גיידסטאר:הארגון בגיידסטאר

יעדי הארגון

  • שיפור התנאים הרפואיים, הכלכליים, החברתיים, התרבותיים והרוחניים של הנכים
  • שמירה על זכויותיהם של נכי צה"ל ושיפורן
  • ייצוג ענייניהם של נכי צה"ל בפני מוסדות וגופים שונים
  • ליווי הנכים בעת תהליכי השיקום
  • הכוונת הנכים לחיי עבודה ויצירה, וכן סיוע להם בביסוס מעמדם כאזרחים במדינה
  • עזרה לנכים בהתמודדות עם מגבלותיהם הגופניות למטרת שיפור בטחונם העצמי והתערותם בחיי החברה

פעילות הארגון

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל זכות