הפורטל מרכז מידע על זכויות חיילי צה"ל בשירות סדיר (חובה וקבע) ומילואים, זכויות החיילים לאחר שחרורם וזכויותיהם של נכי צה"ל.

בנוסף, הפורטל כולל מידע ראשוני על זכויות המשפחות השכולות. מידע מקיף ניתן למצוא באתר אגף משפחות, הנצחה ומורשת של משרד הביטחון.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים