עמותת אשל, שנוסדה על-ידי ג'וינט מלבן ב-1969, התמזגה עם ג'וינט ישראל בדצמבר 2019.
הארגון עוסק בתכנון ופיתוח תוכניות ושירותים, כלל-ארציים ומקומיים, עבור האוכלוסייה המבוגרת בישראל ובשיפור השירותים הקיימים לאוכלוסייה זו.

פרטים

תחומי עיסוק:תכנון ופיתוח שירותים למען הזקן ובני משפחתו
אתר:לאתר
פייסבוק:לעמוד הארגון
דוא"ל:infoisrael@jdc.org
כתובת:אליעזר קפלן 9, גבעת רם, ירושלים ת"ד 3489, מיקוד 9103401
טלפון:02-6557111
פקס:02-6557515
גיידסטאר:הארגון בגיידסטאר


נושאים וזכויות רלבנטיים בכל זכות