הקדמה:

חולי קורונה מאומתים השוהים בבידוד רשאים לבקר אצל חולה על ערש דווי המאושפז/ת במחלקת קורונה בבית חולים (בכפוף לאישור של בית החולים)
הביקור ייעשה באמצעות נסיעה באמבולנס שתמומן על ידם


חולי קורונה מאומתים השוהים בבידוד רשאים לצאת מהבידוד לצורך ביקור חד-פעמי אצל חולה על ערש דווי המאושפז/ת במחלקת קורונה בבית חולים.

 • הביקור יתבצע באמצעות נסיעה באמבולנס, בהתאם לכללים שיפורטו בהמשך.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חולי קורונה ששוהים בבידוד ומעוניינים לבקר חולה על ערש דווי המאושפז/ת במחלקת קורונה בבית חולים.
 • הביקור אצל החולה במחלקת הקורונה מותנה באישור של בית החולים ובהתאם להנחיותיו, כפי שיימסרו למבקרים.

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

 • לאחר קבלת ההנחיות, החולים שמעוניינים לערוך את הביקור יזמינו אמבולנס מחברה (ציבורית/פרטית) שאושרה על-ידי משרד הבריאות, העומד בתנאי המיגון והסניטציה של משרד הבריאות.
 • עליהם להבהיר לחברת האמבולנסים כי הם חולים מאומתים המבקשים להיפרד מחולה קורונה על ערש דווי.
 • האמבולנס יאסוף את החולים מפתח המקום שבו הם שוהים בבידוד.
 • הנסיעה תתבצע עם מיגון מתאים לחולים ולצוות האמבולנס.
 • החולים יחבשו מסיכת פה-אף מרגע היציאה ממקום הבידוד ועד לחזרה אליו.
 • במהלך כל הנסיעה והשהייה מחוץ למקום הבידוד, החולים לא ירדו מהאמבולנס (פרט לביקור במחלקת הקורונה), ולא ישהו אנשים אחרים מלבדם בחלקו האחורי של האמבולנס.
 • האמבולנס ימתין להם במקום עד סיום הביקור.
 • בדרך חזרה האמבולנס יוריד את הנוסעים בפתח של מקום הבידוד.
 • מימון הנסיעה באמבולנס ייעשה על-ידי הנוסעים.

חשוב לדעת

 • חולי קורונה מאומתים רשאים לצאת מהבידוד ולהשתתף בהלוויה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה, בהתאם לכללים.

חקיקה ונהלים