הקדמה:

מי שקיבל קנס בגין הפרת תקנות הקורונה, רשאי להגיש בקשה לביטול הקנס או בקשה להישפט
לא ניתן להגיש בקשה לביטול קנס במקביל להגשת בקשה להישפט
הגשת בקשה לביטול הקנס לא דוחה את המועד לתשלום הקנס
למידע נוסף ראו אתר משטרת ישראל

כל מי שקיבל דוח (קנס) בגין הפרת תקנות הקורונה, רשאי להגיש בקשה לביטול הקנס או בקשה להישפט.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל מי שקיבל דוח ובו חובת תשלום קנס בגין הפרה של אחת מתקנות הקורונה.
דוגמה
 • הפרת חובת בידוד.
 • הפרת חובת הדיווח.
 • הפרת החובה להישמע להוראות שוטר (איסור על התכנסות או התקהלות).

למי ואיך פונים

 • את הבקשה לביטול הקנס או הבקשה להישפט יש להגיש בתוך 30 יום מהמועד שבו ניתן הדוח באמצעות טופס בקשה מקוון באתר משטרת ישראל.
 • בטופס הבקשה המקוון יש לציין את מספר הדוח, למלא את הפרטים הנדרשים על-פי ההנחיות ולצרף:
  • צילום של הדוח.
  • צילום תעודת זהות+חתימה.
  • מסמכים רלוונטיים (ככל וישנם).
שימו לב
 1. לא ניתן להגיש בקשה לביטול קנס במקביל להגשת בקשה להישפט.
 2. אם הוגשה בקשה להישפט, לא ניתן להגיש בקשה לביטול הקנס.
 3. אם הוגשה בקשה לביטול הקנס והבקשה נדחתה, ניתן להגיש בקשה להישפט בתוך 30 ימים מהיום שבו התקבלה ההחלטה על דחיית הבקשה או עד תום התקופה שבה ניתן להגיש בקשה להישפט.
הערת עריכה
בדף בגוב יש הערה ש"משלוח בדואר רשום מהווה ראיה למשלוח" אבל לא מצאתי פרטים לגבי משלוח בדואר רשום. יכול להיות שעל הדוח עצמו יש פרטים
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 14:05, 22 במרץ 2020 (IST)

חשוב לדעת

 • במקרה שבו הפונה לא יכול להגיש את הבקשה במועד בשל סיבות שלא תלויות בו (כגון אשפוז), עליו להגישה מיד כשיכול ולפרט את הסיבות שבגינן לא היה יכול להגישה במועד.

חקיקה ונהלים