הקדמה:

חייל שהוכר על ידי צה"ל כטבעוני ואין בבסיסו מזון מותאם לטבעונים זכאי לדמי כלכלה
יש לנהל אורח חיים טבעוני במשך לפחות חצי שנה לפני הגשת הבקשה (או במשך 3 חודשים אם מדובר בבקשה חריגה המוגשת במהלך השירות הסדיר)
ראו שאלות ותשובות (בנושא בעיות פרט ותנאי שירות) באתר מיטב וכן שאלות ותשובות על תנאי השירות (סעיף 6) באתר צה"ל

חייל שהוכר על ידי צה"ל כטבעוני מטעמים אידיאולוגיים או בריאותיים זכאי לדמי כלכלה לקניית מזון בזמן שהותו בבסיס, אם אין בבסיס מזון המותאם לטבעונים.

  • גובה דמי הכלכלה תלוי בתנאי השירות, אם הבסיס סגור או פתוח, ומחושב לפי מחירי הארוחות בבתי החייל (של האגודה למען החייל):
    • לחייל טבעוני המשרת בבסיס סגור, גובה דמי הכלכלה יחושב לפי 3 ארוחות ביום (עד ל- 600 ש"ח בחודש).
    • לחייל טבעוני המשרת בבסיס פתוח, גובה דמי הכלכלה יחושב לפי ארוחת הצהריים בלבד (עד ל- 300 ש"ח בחודש).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הסדרת ההכרה כטבעוני יכולה להיעשות כבר בשלב הצו הראשון בלשכת הגיוס.
  • יש לנהל אורח חיים טבעוני במשך לפחות חצי שנה לפני הגשת הבקשה.
  • יש למלא טופס בקשה לקבלת דמי כלכלה טבעוניים ולצרף הצהרת טבעונות שמולאה על-ידי דיאטנית.
  • את הבקשה שולחים בדואל למרכז השירות של יחידת מיטב, לכתובת meitav@idf.gov.il.
  • מי שמעוניינים להצהיר על טבעונות במהלך השירות הסדיר, יכולים להגיש בקשה חריגה למש"קית הת"ש שלהם, אם היו טבעונים במשך 3 חודשים לפני כן.

הרחבות ופרסומים