הקדמה:

מאז שהתחיל משבר הקורונה, אנשים רבים איבדו את עבודתם באופן זמני או קבוע. חלקם התחילו לקבל דמי אבטלה ואחרים עודם מחכים שהכסף יכנס. אולם לעיתים הסיבה להמתנה נובעת מאי הכרת ההליך ותנאי הזכאות.

בדף מידע זה, ננסה לספק מספר תשובות אפשריות לשאלה שאולי מטרידה אתכם: מדוע לא קיבלתי דמי אבטלה?


האם הגשת פניה?

האם נרשמת גם בשירות התעסוקה וגם בביטוח הלאומי?

האם הנחת שהמעסיק רושם אותך בשירות התעסוקה, מבלי לבדוק זאת?

 • בחלק ממקומות העבודה , מעסיקים בוחרים לדווח באופן מרוכז ומקוון לשירות התעסוקה על עובדיהם שפוטרו או הוצאו לחל"ת ובכך לחסוך לכל עובד לעשות את הרישום בעצמו. רצוי לבדוק אם כך נהוג במקום עבודתך. אם הדבר נעשה - הייתה אמורה להישלח אליך הודעה משירות התעסוקה כי נרשמת.

האם המעסיק שידר טופס 100 לביטוח לאומי?

 • כדי לאפשר לך לקבל את דמי האבטלה, על המעסיק לשדר למוסד לביטוח לאומי ממערכת השכר שלו את טופס 100, ריכוז תלושי השכר של כל עובד שיוצא לחל"ת.
 • אם אין אפשרות שהמעסיק ישדר טופס 100, עליך לצרף בעצמך לטופס התביעה לדמי אבטלה את אחד מהמסמכים הבאים:

האם פרטי חשבון הבנק שנתת נכונים?

 • מספיקה טעות אנוש אחת, כדי לתקוע את התהליך. אם יש ספק, רצוי לבדוק ולעדכן את פרטי חשבון הבנק באתר המוסד לביטוח לאומי.

האם הינך מעל גיל 67?

האם יש לך חוב לביטוח לאומי?

 • יתכן שבעבר, לא שילמת סכומים שחויבת בהם לביטוח לאומי, או שקיבלת מהביטוח לאומי סכום שהתברר כגבוה מדי. חוב כזה צובר הפרשי הצמדה וקנסות בגלל האיחור בתשלומו.
 • במקרה שכזה, המוסד לביטוח לאומי ראשי לקזז את חובך מתשלום קצבה, כגון דמי אבטלה.
 • ניתן לפנות לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך ולבקש הפחתת קנסות והצמדה (דבר שיקטין את גובה החוב) או פריסת תשלום החוב.
 • למידע נוסף ראו תשלום חוב לביטוח לאומי.

האם יש לך זכאות לקצבה נוספת מביטוח לאומי?

 • ככלל, במקרה שקיימת זכאות לדמי אבטלה ולקצבאות מסוימות, לא ניתן לקבל את שני התשלומים במקביל. עם זאת, בחודשים מרץ עד יוני 2020 תתאפשר זכאות לדמי אבטלה בנוסף לקצבת מזונות, הבטחת הכנסה, זיקנה, שארים או תוספת תלויים לקצבת נכות כללית.
 • אם ההחלטה לאפשר כפל קצבאות התקבלה אחרי שכבר הופחתו לך כספים מחודשים מרץ עד מאי - הכסף שקוזז יחזור אליך באופן אוטומטי.

האם אינך זכאי/ת מסיבה אחרת?

 • יתכן שלא עמדת בתנאי הזכאות הנוספים לקבלת דמי אבטלה. למשל, לא צברת תקופת אכשרה של חצי שנת עבודה מתוך 18 החודשים האחרונים; שגילך פחות מ-20.
 • גם אם אין לך זכאות לדמי אבטלה, יש פעולות נוספות שיכולות להיות רלוונטיות עבורך. להרחבה, היכנסו למידע חשוב למי שנקלע לקשיים כלכליים עקב משבר נגיף קורונה.

מידע נוסף