הקדמה:

משרד הבריאות האריך את הזכאות לשירותים רפואיים שהופסקו בשל הקורונה למי שעברו את גיל הזכאות בחודשים אלו
כל זכאות של מבוטח שתוקפה פקע בשל גילו, החל מה-19.03.2020 ועד 31.08.2020, מוארכת באופן אוטומטי ב-3 חודשים מהמועד שפקעה
למידע נוסף ראו צו ביטוח בריאות ממלכתי מיום 03.08.2020


משרד הבריאות האריך ב-3 חודשים את הזכאות לשירותים רפואיים, למי שעברו את גיל הזכאות בתקופת משבר הקורונה.

  • הזכאות לקבלת השירות תהיה בתוקף ל-3 חודשים מהמועד שבו היא פקעה.

מי זכאי?

  • מי שהיה זכאי לשירותים רפואיים התלויים בגיל, ועבר את הגיל המקנה זכאות בתקופה שבין ה-19.03.2020 ל-31.08.2020.
    • מי שעבר את הגיל בתקופה זו יהיה זכאי לקבל את השירותים עד 3 חודשים מהמועד שבו פקעה זכאותו.
דוגמה
קטין זכאי לקבל טיפולי שיניים במסגרת סל הבריאות, עד לגיל 18. אם לקטין מלאו 18 ב-20.04.2020, הוא יהיה זכאי לקבל את טיפולי השיניים עד ה-20.07.2020.

הנושאים שבהם הוארכה תקופת הזכאות

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות