הקדמה:

בעקבות משבר הקורונה, משרד הפנים מחלק לאוכלוסיות הזכאים כרטיסים נטענים לרכישת מזון
מי שאינם מקבלים את הכרטיסים באופן אוטומטי, אך עומדים במבחן ההכנסות, צריכים להגיש בקשה לקביעת זכאותם
המועד האחרון להגשת הבקשות הוא ה-16.05.2021
דף זה מרכז קישורים לטופסי הבקשה שפורסמו באתרי הרשויות המקומיות והמועצות האזוריות עבור תושביהן


על רקע משבר הקורונה, משרד הפנים מחלק כרטיסים לרכישת מזון שייטענו ב-3 פעימות לאוכלוסיות העונות על תנאי הזכאות.

אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

 • מי שלא זכאים לקבלת הכרטיסים באופן אוטומטי (כי אינם זכאים להנחה בארנונה של מעל 70% בגין הכנסה נמוכה, או של 100% כאזרחים ותיקים המקבלים השלמת הכנסה), ועומדים במבחן ההכנסות בהתאם למפורט בהמשך.

שלבי ההליך

 • יש להגיש טופס בקשה לקביעת זכאות בצירוף המסמכים המפורטים בטופס (כגון: צילום של תעודת הזהות עם הספח, תלושי משכורת לחודשים הרלוונטיים לשכירים ושומת ההכנסה השנתית האחרונה לעצמאים).
 • הבקשה תוגש בהתאם לרישומם של התושבים:
  • מי שרשומים כתושבי רשות מקומית (ואינם רשומים כזכאים להנחה בארנונה המאפשרת זכאות אוטומטית), צריכים להגיש את הבקשה לרשות המקומית.
  • מי שאינם רשומים במרשם האוכלוסין ובתעודת הזהות כתושבי רשות כלשהי, צריכים להגיש את הבקשה למשרד הפנים (ראו פרטים בהמשך).

הגשת בקשה למי שרשומים כתושבי רשות מקומית

הגשת בקשה למי שאינם רשומים כתושבי רשות מקומית

דוגמה
האוכלוסייה הבדואית ביישובים הבלתי מוכרים בנגב

המשך התהליך

 • הבקשות תיבחנה על-ידי הרשות המקומית ומשרד הפנים.
 • מי שיימצאו זכאים להטבה, יקבלו את הכרטיסים במועד החלוקה, או רטרואקטיבית אם יאחרו את מועד החלוקה.
 • יש להגיש את הבקשה פעם אחת בלבד והיא תהיה תקפה (גם רטרואקטיבית) לכל 3 הפעימות.
 • המועד האחרון להגשת הבקשות הוא ה-16.05.2021.
 • זכאים שלא קיבלו את הכרטיסים במועדים שהם חולקו, יקבלו אותם במועד מאוחר יותר.

בירורים והפעלת הכרטיס לאחר שמקבלים אותו

 • כדי שהכרטיס יופעל, צריכים להתקשר למוקד טלפוני ולהקליד את הנתונים הבאים:
  1. מספר תעודת הזהות והתאריך שבו היא הונפקה (רשום על גבי התעודה)
  2. תאריך הלידה
  3. מספר הכרטיס הנטען (רשום על גבי הכרטיס)
 • מי שמתגוררים במחוזות תל אביב, חיפה והצפון יתקשרו למוקד 073-2088472 כדי להפעיל את הכרטיס.
 • מי שמתגוררים במחוזות דרום, מרכז, יהודה ושומרון וירושלים יתקשרו למוקד 077-7711175 (זמין 24/7) כדי להפעיל את הכרטיס.
 • לבירור היתרה בכרטיס, ראו בקישור זה.
 • אם מתעוררת בעיה או שאלה לאחר שמקבלים את הכרטיס, ניתן לפנות למוקדי שירות הלקוחות.
 • פנייה למוקד פתחון לב (לתושבי מחוזות תל אביב, חיפה והצפון):
 • פנייה למוקד אשל ירושלים (לתושבי מחוזות דרום, ירושלים, יהודה ושומרון ומרכז):
  • מוקד תמיכה לזכאים בטלפון 077-7711174 (בימים א'-ה' בשעות 09:00-18:00, בימי ו' בשעות 09:00-13:00)
  • פנייה בדואל
 • ראו גם את פרטי ההתקשרות באתר המיזם.


מבחן ההכנסות

 • הזכאות תיקבע על-פי הכנסתם החודשית הממוצעת בשנת 2019 או בשנת 2020 של מגישי הבקשה, ובהתאם למספר האנשים המתגוררים בדירה כמפורט בטבלה:
מס' נפשות הכנסה חודשית ממוצעת למשפחה (ברוטו) בשנת 2019 הכנסה חודשית ממוצעת למשפחה (ברוטו) בשנת 2020
1 עד 2,881 ש"ח עד 2,889 ש"ח
2 עד 4,321 ש"ח עד 4,334 ש"ח
3 עד 5,011 ש"ח עד 5,027 ש"ח
4 עד 5,703 ש"ח עד 5,720 ש"ח
5 עד 7,121 ש"ח עד 7,239 ש"ח
6 עד 8,540 ש"ח עד 8,759 ש"ח
7 עד 11,452 ש"ח עד 11,821 ש"ח
8 עד 13,084 ש"ח עד 13,568 ש"ח
9 עד 14,715 ש"ח עד 15,316 ש"ח
10 ומעלה עד 1,635 ש"ח לנפש עד 1,702 ש"ח לנפש

חישוב ממוצע ההכנסה החודשית

שימו לב
 • תשלומים שהחוק לא קובע לגביהם במפורש כי הם אינם נחשבים להכנסה, יובאו בחשבון במסגרת מבחן ההכנסות.
 • כמו כן, ישנם מענקים שנקבע במפורש בחוק כי הם ייחשבו כהכנסה.
 • לדוגמה: מענק לעצמאים (פעימה ראשונה ופעימה שנייה) ומענק לשכירים בעלי שליטה ששולמו בעקבות משבר הקורונה.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים