הקדמה:

על החלטת רשות המסים בנוגע למתן מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל משבר הקורונה, ניתן להגיש השגה לרשות המיסים
את ההשגה יש להגיש תוך 45 יום מקבלת ההחלטה
אם ההשגה תידחה, ניתן להגיש ערר לוועדת ערר במשרד המשפטים תוך 45 יום מקבלת החלטת רשות המיסים בהשגה
על החלטת ועדת הערר ניתן לערער בבית המשפט לעניינים מינהליים
למידע נוסף ראו: הגשת השגה וכן הגשת ערר באתר רשות המיסים

על החלטת רשות המסים בנוגע למתן מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל משבר הקורונה, ניתן להגיש השגה לרשות המיסים ואם ההשגה תדחה ניתן להגיש ערר לוועדת ערר במשרד המשפטים.

 • את ההשגה יש להגיש בתוך 45 ימים מיום קבלת ההחלטה.
 • על החלטת רשות המיסים בהשגה ניתן להגיש ערר לוועדת הערר במשרד המשפטים, תוך 45 יום מקבלת ההחלטה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • עצמאים ובעלי עסקים, שהגישו בעקבות משבר הקורונה בקשה לסיוע בהוצאות קבועות, והם רואים את עצמם נפגעים מהחלטת רשות המסים.

הגשת השגה על החלטת רשות המיסים

 • את ההשגה על החלטת רשות המיסים בנוגע למתן מענק הסיוע יש להגיש תוך 45 יום מקבלת ההחלטה.
 • יש למלא את טופס ההשגה המוצע או כל טופס בקשה אחר הכולל את כל הפרטים המופיעים בטופס ההשגה המוצע.
 • בטופס ההשגה יש לפרט את הטיעונים להשגה ולצרף לטופס את המסמכים והאסמכתאות הרלוונטיים (יש לפרט בטופס ההשגה את רשימת המסמכים שצורפו).
טיפ
אם ההשגה עוסקת בדרך החישוב מומלץ לצרף מאזן בוחן לשנת 2019.

הגשת ערר על החלטת רשות המיסים בהשגה

 • מי שרואה עצמו נפגע מהחלטת רשות המסים בהשגה, יכול להגיש ערר תוך 45 יום מיום קבלת ההחלטה של רשות המיסים בהשגה.
 • על הערר לכלול את הפרטים הבאים:
  • שם העורר, מספר הזהות שלו, ובתאגיד - מספר הרישום שלו, מענו, מספר הטלפון שלו והמען להמצאת הודעות ומסמכים.
  • שמו ומענו של המשיב.
  • תמצית ההחלטה שעליה עוררים.
  • התאריך שבו הומצאה ההחלטה נושא הערר לעורר.
  • העובדות שעליהן מסתמך העורר.
  • הנימוקים שעליהם מבסס העורר את טענותיו.
  • רשימת מסמכים שעליהם מסתמך העורר, בציון המסמכים שאינם מצויים ברשותו.
  • הסעד המבוקש.
 • את בקשת הערר יש לשלוח למשרד המשפטים באמצעות הדואר האלקטרוני שכתובתו: CoronaAppeals@justice.gov.il.
 • במקביל לשליחת הערר למשרד המשפטים, יש לשלוח את הערר גם לרשות המיסים באמצעות הדואר האלקטרוני שכתובתו: corona.ararim@taxes.gov.il.
טיפ
לשאלות ולבירורים ניתן לפנות לוועדה באמצעות דואר אלקטרוני: CoronaAppeals@justice.gov.il בכל פניה יש לציין שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון ליצירת קשר.

ערעור על ועדת הערר

 • החלטה סופית של ועדת הערר ניתנת לערעור לפני בית משפט לעניינים מינהליים.
טיפ
מומלץ לפנות לייעוץ משפטי בידי עורך דין לפני הגשת הערעור.

חשוב לדעת


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים