הקדמה:

דף זה כולל הודעות שפורסמו מטעם משרדי ממשלה ורשויות נוספות ורלוונטיות למי שאמורים להגיע למקום כלשהו בתקופת משבר הקורונה

רשימת ההודעות

הגוף המודיע נושא ההודעה וקישור למידע
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים פעילות מכוני הרישוי, חידוש רישיונות, קורס נהיגה מונעת ועוד
רשות התקשוב הממשלתי אימות זהות באופן מקוון לצורך עריכת תצהיר מרחוק מול עורך דין
משטרת ישראל הגשת תלונה למשטרה באופן מקוון
משרד הבינוי והשיכון
לשכת עורכי הדין חתימה על תצהיר בפני עורך-דין בשיחת וידאו ללא מפגש פיזי
שירות התעסוקה התייצבות לדורשי עבודה
רשות האכיפה והגבייה דחיית מועד דיון או הגשת מסמך
צה"ל (מיטב) זימונים וגיוסים
האגף והקרן לחיילים משוחררים דרכי הפנייה לאגף
המוסד לביטוח לאומי הארכת תקופת זכאות זמנית למקבלי קצבאות
נוכחות בוועדות רפואיות
"אישור חיים"
עדכונים לנפגעי פעולות איבה
הרשות השופטת פעילות בתי המשפט
זרוע העבודה שירותים לאזרחים ותיקים (חלופה למרכזי יום ומועדוניות)
המשרד לביטחון הפנים חידוש רישיון לכלי ירייה, הכשרת ריענון לבעלי רישיון ומידע נוסף אודות רישוי כלי ירייה