הקדמה:

בעלי תעודת עיוור / לקוי ראייה זכאים להחזר מע"מ ברכישת פריטי ציוד ביתי וציוד אישי, בהתאם למפורט בהמשך


בעלי תעודת עיוור / לקוי ראייה זכאים, בהתאם לתנאים, להחזרי מס ברכישת פריטי הציוד הבאים:

 • ציוד ביתי: מקרר, מכונת כביסה, תנור אפייה, כיריים לבישול על גז/חשמל, שואב אבק, מערכת סטריאו, מדיח כלים, מייבש כביסה, מיקרוגל, דוד שמש ומזגן.
 • ציוד אישי: מכשיר הגדלה אלקטרוני (טמ"ס), תוכנת הגדלה למחשב, צג ברייל וקורא מסך.
 • סכום המס המירבי המוחזר ותקופת הבלאי לפריטי הציוד הביתי מפורטים בנספח להוראה 6.4 בתע"ס (החזר המס יינתן רק בתום תקופת הבלאי ועד לסכום המירבי שנקבעו לכל פריט).
 • בשנת תקציב אחת ניתן לקבל החזר מס רק עבור אחד מבין הפריטים הבאים: מקרר, תנור אפיה, מכונת כביסה, מזגן ודוד שמש.
 • עיוור שנישא זכאי לקבל בשנתיים הראשונות לנישואיו החזר עבור כל הפריטים שצויינו בסעיף הקודם (לשם כך עליו לצרף צילום תעודת נישואין, בנוסף לשאר המסמכים המפורטים בתהליך מימוש הזכות).

מי זכאי?

 • בעל תעודת עיוור / לקוי ראייה לצמיתות בן 18 ומעלה, המנהל משק בית עצמאי, לאחר שנתיים ממועד קבלת התעודה.
 • מי שקיבל תעודת עיוור / לקוי ראייה לאחר גיל 65, יהיה זכאי להחזרי מס 5 שנים לאחר קבלת התעודה.
 • בעל תעודת עיוור / לקוי ראייה שגילו מעל 75, יהיה זכאי להחזרי מס 5 שנים לאחר קבלת התעודה, בכפוף לאישור של עובד/ת סוציאלי מהמחלקה לשירותים חברתיים במקום המגורים על כך שהפריט נרכש עבורו ונמצא בביתו לשימושו האישי בלבד.
 • עיוור/לקוי ראיה שאינו מנהל משק בית עצמאי ונקבעה לו נכות בשיעור של 65% בגין מגבלה נוספת, יהיה זכאי ל-50% מהחזר המס (לשם כך עליו לספק אישור רפואי לגבי המגבלה הנוספת).

מי לא זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • לפני ביצוע הרכישה, מומלץ לקבל מידע נוסף לגבי תנאי הזכאות, רשימת הפריטים שעליהם חל החזר המס וגובה ההחזר.
 • לקבלת המידע, יש לפנות אל:
  • המרכז לעיוור בישראל, "מדור להחזר מס"
  • דוד חכמי 10 תל אביב, 67778
  • טלפון 03-7915530, פקס 03-5423710
  • דוא"ל rina@ibcu.org.il
 • לאחר קבלת המידע ורכישת המוצר יש לשלוח אל המדור להחזר מס במרכז לעיוור בישראל את המסמכים הבאים:
  • חשבונית במקור (צילומים והעתקים לא מתקבלים) עם פירוט המסים ששולמו עבור המוצר שנרכש. החשבונית תקפה לשנה מתאריך הקנייה וחייבת להיות על שם בעל תעודת העיוור בלבד.
  • צילום תעודת עיוור משני הצדדים.
  • צילום תעודת זהות כולל הספח עם ציון תאריך הלידה והמצב המשפחתי.
  • רווק המגיש בקשה לראשונה אחרי שיצא לדיור עצמאי, יגיש צילום של חוזה שכירות/רכישת דירה על שמו.
  • בעלי תעודת עיוור/לקוי ראייה בני 75 ומעלה יצרפו חוות דעת של עובד/ת סוציאלי מהמחלקה לשירותים חברתיים במקום מגוריהם על נחיצות הציוד המבוקש.
 • לאחר שהזכאות תיבדק, תישלח בדואר המחאה לביתו של הזכאי.

ערעור

 • מי שלא אושר לו החזר המס, מכל סיבה שהיא, רשאי לערער לוועדת החריגים של שירות רש"ט (ראייה, שמיעה וטכנולוגיה) במינהל המוגבלויות, שתדון בפנייה בתוך 45 יום.

זכאות לעולים חדשים

 • עולים חדשים מקבלים תקציב לרכישת ציוד בסיסי במסגרת סל הקליטה שלהם.
 • מסיבה זו, במהלך 5 השנים הראשונות לשהייתם בארץ הם יהיו זכאים להחזר מסים ברכישת כל הפריטים שברשימה, מלבד מקרר, מכונת כביסה ותנור אפיה.
 • בתום תקופת הבלאי של הפריטים שקיבלו במסגרת סל הקליטה, יהיו זכאים להחזר מס עבור פריטים אלה.

גורמי ממשל

ארגוני סיוע

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות