הקדמה:

בעלי תעודת עיוור / לקוי ראייה זכאים להחזר מע"מ ברכישת פריטי ציוד ביתי, בהתאם למפורט בהמשך


בעלי תעודת עיוור / לקוי ראייה זכאים, בהתאם לתנאים, להחזרי מס ברכישת פריטי ציוד ביתי.

 • סכום המס המירבי המוחזר ותקופת הבלאי לפריטי הציוד מפורטים בנספח א' להוראה 6.4 בתע"ס (החזר המס יינתן רק בתום תקופת הבלאי ועד לסכום המירבי שנקבעו לכל פריט).
 • בשנת תקציב אחת ניתן לקבל החזר מס רק עבור אחד מבין פריטי הציוד הביתי הבאים (ובהתאם לתקופת הבלאי שנקבעה לגביהם):
  • מקרר
  • תנור אפייה
  • מכונת כביסה
  • מזגן
  • דוד שמש/חשמל/גז
 • עם זאת:
  • מי שיוצאים לדיור עצמאי וזו הפעם הראשונה שהם מגישים בקשה להחזר, יהיו זכאים לקבל החזר עבור כל הפריטים הללו (לשם כך עליהם לצרף צילום של חוזה שכירות/רכישת דירה על שמם, בנוסף לשאר המסמכים המפורטים בתהליך מימוש הזכות).
  • מי שנישאו או התגרשו זכאים לקבל בשנתיים הראשונות לנישואים/לגירושים החזר עבור כל הפריטים הללו (לשם כך עליהם לצרף למסמכי הבקשה צילום תעודת נישואין או תעודת גירושין).
  • מי שרכושם נשרף או הושחת יהיו זכאים לקבל החזר עבור כל הפריטים הללו (לשם כך עליהם לצרף למסמכי הבקשה אישור מהמשטרה על האירוע, ותצהיר חתום ומאומת על-ידי עו"ד כמפורט בנספח ב' להוראה 6.4 בתע"ס).
 • בנוסף לפריט אחד מהקבוצה הקודמת, ניתן לקבל בכל שנה החזר לכל הפריטים הבאים (ובהתאם לתקופת הבלאי שנקבעה לגביהם):
  • כיריים לבישול
  • שואב אבק
  • מדיח כלים
  • מייבש כביסה
  • מיקרוגל

מי זכאי?

 • בעלי תעודת עיוור / לקוי ראייה לצמיתות מגיל 18 ומעלה, המנהלים משק בית עצמאי, לאחר שנתיים ממועד קבלת התעודה.
  • מי שקיבלו תעודת עיוור / לקוי ראייה לאחר גיל 65, יהיו זכאים להחזרי מס 5 שנים לאחר קבלת התעודה.
  • בעלי תעודת עיוור / לקוי ראייה שגילם מעל 75, יהיו זכאים להחזרי מס 5 שנים לאחר קבלת התעודה, בכפוף לאישור של עובד/ת סוציאלי מהמחלקה לשירותים חברתיים במקום המגורים על כך שהפריט נרכש עבורם ונמצא בביתם לשימושם האישי בלבד.
 • מי שאינם מנהלים משק בית עצמאי, אך מתגוררים בקהילה ונקבעה להם נכות בשיעור של 65% בגין מגבלה נוספת על-ידי המוסד לביטוח לאומי, יהיו זכאים ל-50% מהחזר המס (לשם כך יש לספק אישור רפואי לגבי המגבלה הנוספת).

מי לא זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • לפני ביצוע הרכישה, מומלץ לקבל מידע נוסף לגבי תנאי הזכאות, רשימת הפריטים שעליהם חל החזר המס וגובה ההחזר.
 • לקבלת המידע, יש לפנות אל:
  • המרכז לעיוור בישראל, "מדור להחזר מס"
  • דוד חכמי 10 תל אביב, 67778
  • טלפון 03-7915530, פקס 03-5423710
  • דוא"ל
 • לאחר קבלת המידע ורכישת המוצר יש לשלוח אל המדור להחזר מס במרכז לעיוור בישראל את המסמכים הבאים:
  • חשבונית במקור (צילומים והעתקים לא מתקבלים) עם פירוט המסים ששולמו עבור המוצר שנרכש. החשבונית תקפה לשנה מתאריך הקנייה וחייבת להיות על שם בעל תעודת העיוור בלבד.
  • צילום תעודת עיוור משני הצדדים.
  • צילום תעודת זהות כולל הספח.
  • הצהרה חתומה כמפורט בנספח ג' להוראה 6.4 בתע"ס).
  • צ’ק מבוטל (לצורך העברת התשלום) עם פרטי חשבון הבנק של בעל תעודת העיוור או אישור על ניהול חשבון בנק על שם בעל תעודת העיוור.
  • מי שמגישים בקשה ראשונה אחרי שיצאו לדיור עצמאי, יצרפו צילום של חוזה שכירות/רכישת דירה על שמם.
  • בעלי תעודת עיוור/לקוי ראייה בני 75 ומעלה יצרפו חוות דעת של עובד/ת סוציאלי מהמחלקה לשירותים חברתיים במקום מגוריהם על נחיצות הציוד המבוקש.
 • לאחר שהזכאות תיבדק, תישלח בדואר המחאה לביתו של הזכאי.

פנייה לוועדת חריגים וערעור

 • מי שמעוניינים לקצר את תקופת הבלאי שנקבעה למכשיר או להעלות את גובה ההחזר יכולים לפנות לוועדת החריגים של שירות רש"ט (ראייה, שמיעה וטכנולוגיה) במינהל המוגבלויות.
  • לשם כך, יש להגיש בקשה מנומקת בצירוף מסמכים רלוונטיים אל המרכז לעיוור בישראל, שיעביר את הבקשה לוועדת החריגים.
  • ועדת החריגים תדון בפנייה בתוך 45 יום.
 • אם מעוניינים לערער מכל סיבה שהיא על ההחלטה בנושא הזכאות או על החלטתה של ועדת החריגים, ניתן לערער לוועדה מקצועית עליונה של מינהל המוגבלויות.

זכאות לעולים חדשים

 • עולים חדשים מקבלים תקציב לרכישת ציוד בסיסי במסגרת סל הקליטה שלהם.
 • מסיבה זו, במהלך 5 השנים הראשונות לשהייתם בארץ הם יהיו זכאים להחזר מסים ברכישת כל הפריטים שברשימה, מלבד מקרר, מכונת כביסה ותנור אפיה.
 • בתום תקופת הבלאי של הפריטים שקיבלו במסגרת סל הקליטה, יהיו זכאים להחזר מס עבור פריטים אלה.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים


הרחבות ופרסומים