הקדמה:

נוסע שאמור היה לטוס מישראל או לישראל, החל מה-01.03.2020 ועד ל-31.8.2020 וטיסתו בוטלה או המריאה באיחור של 8 שעות לפחות, זכאי להחזר כספי בתוך 90 ימים ממועד הטיסה, או עד ה-14.08.2020, לפי המאוחר מביניהם
חברה שמחזור ההכנסות שלה ברבעון השני של 2020 ירד בשיעור של 70% לעומת אותה התקופה בשנת 2019, תוכל לדחות את ההחזר הכספי לנוסע עד ל- 01.10.2020
חברת התעופה רשאית להעניק לו כרטיס טיסה חלופי או שובר זיכוי במקום ההחזר הכספי, וזאת בתנאי שהנוסע הסכים לכך בכתב
נוסע שאמור היה לטוס לפני ה-01.03.2020 מיעד שחלה על החוזר ממנו חובת בידוד, או אל יעד כזה, וטיסתו בוטלה, יהיה זכאי גם הוא להטבות אלו
לא ניתן לקבל פיצוי כספי בגין ביטול הטיסה (מלבד ההחזר הכספי) בתקופה זו


נוסע שהיה אמור לטוס בתקופת משבר קורונה וטיסתו בוטלה, או שהמריאה באיחור של 8 שעות לפחות, זכאי להחזר הסכום ששילם עבור כרטיס הטיסה, וכן לשירותי סיוע (ראו פירוט בהמשך).

 • חברת התעופה רשאית להציע לנוסע כרטיס טיסה חלופי או שובר זיכוי, במקום החזר כספי. אם הנוסע אינו נותן את הסכמתו לכך בכתב, החברה תהיה חייבת להשיב לו את הסכום ששילם עבור הטיסה.
 • הנוסע לא יהיה זכאי לפיצויים בנוסף להשבת הסכום ששילם ולשירותי הסיוע.

מי זכאי

 • נוסע שאמור היה לטוס בין התאריכים 01.03.2020 ועד ל-31.08.2020, וטיסתו בוטלה, או שהמריאה באיחור של 8 שעות לפחות.
 • נוסע שאמור היה לטוס לפני ה-01.03.2020 מיעד שבמועד ההמראה חלה על מי שחוזר ממנו חובת בידוד, או היה אמור לטוס אל יעד כזה, וטיסתו בוטלה, או המריאה באיחור של 8 שעות לפחות.
 • ההוראות חלות לגבי טיסות שהמריאו מתחומי מדינת ישראל או אליה (כולל טיסה עם חניית ביניים), וכן לגבי טיסות פנים.

ההטבות שלהן זכאי נוסע שטיסתו בוטלה או המריאה באיחור של 8 שעות לפחות

 • שירותי סיוע, הכוללים מזון ומשקאות בהתאם לזמן ההמתנה לטיסה הבאה, שירותי תקשורת, שירותי לינה והסעה משדה התעופה ואליו במקרה שנדרשת שהייה של לילה אחד או יותר עד לטיסה הבאה. הזכאות לשירותי לינה מוגבלת ל-2 לילות.
 • סכום כרטיס הטיסה שהנוסע שילם (החזר כספי). במקום החזר כספי, חברת התעופה רשאית להציע לנוסע כרטיס טיסה חלופי או שובר זיכוי. חובה על חברת התעופה ליידע את הנוסע על זכותו לבחור בין החזר כספי לבין כרטיס טיסה חלופי או שובר זיכוי.
  • הסכמתו של הנוסע לקבל שובר זיכוי או כרטיס חלופי צריכה להינתן בכתב.
  • נוסע שלא הודיע לחברת התעופה שהוא מעוניין באחת החלופות - יקבל החזר כספי.

החזר כספי עבור כרטיס הטיסה

 • על חברת התעופה להשיב את מלוא הסכום ששולם בעד כרטיס הטיסה, כולל כל תשלום ששולם בעד כרטיס הטיסה, ובכלל זה אגרות, היטלים, מסים ותשלומי חובה אחרים.
 • אם כרטיס הטיסה הונפק כחלק מחבילת נופש, יחושב מחירו בהתאם למרחק הטיסה, סוג הטיסה וסוג מחלקת השירות, כפי שמופיע בתוספת השלישית לחוק שירותי תעופה.
 • הנוסע יקבל את ההחזר הכספי בתוך 90 ימים מהמועד שמופיע בכרטיס הטיסה או עד ה-14.08.2020, לפי התאריך המאוחר מביניהם. חברות תעופה שמחזור ההכנסות שלהן ברבעון השני של שנת 2020 ירד בשיעור של 70% לעומת אותה התקופה בשנת 2019, יוכלו לדחות את ההחזר הכספי לנוסע עד ל- 01.10.2020. חברת התעופה צריכה לפרסם באתר האינטרנט שלה הודעה על דחיית מועד ההחזר.
דוגמה
 • טיסה שתוכננה ל-10.03.2020 אך בוטלה - אם חברת התעופה לא הציעה לנוסע כרטיס חלופי או שובר זיכוי, או שהיא הציעה, אך הנוסע סירב לקבלם - חברת התעופה תצטרך להשיב לנוסע את הסכום ששילם עבור הטיסה, עד ל-14.08.2020.
 • טיסה שתוכננה ל-10.06.2020 אך בוטלה - אם חברת התעופה לא הציעה לנוסע כרטיס חלופי או שובר זיכוי, או שהיא הציעה, אך הנוסע סירב לקבלם - חברת התעופה תצטרך להשיב לנוסע את הסכום ששילם עבור הטיסה, עד ל-08.09.2020 (90 ימים ממועד הטיסה).
דוגמה
במקרה שמחזור הכנסותיה של חברת התעופה ברבעון השני של שנת 2020 ירד בשיעור של 70% לעומת מחזור ההכנסות שלה במחזור השני של שנת 2019:
 • אם הטיסה תוכננה ל-10.03.2020 ובוטלה - חברת התעופה תצטרך להשיב לנוסע את הסכום ששילם עבור הטיסה, עד ל-01.10.2020.
 • אם הטיסה תוכננה ל-10.06.2020 ובוטלה - חברת התעופה תצטרך להשיב לנוסע את הסכום ששילם עבור הטיסה, עד ל-01.10.2020
 • אם הטיסה תוכננה ל-10.07.2020 ובוטלה - חברת התעופה לצטרך להשיב לנוסע את הסכום ששילם עבור הטיסה, עד ל-08.10.2020 (90 ימים ממועד הטיסה).

שובר זיכוי עבור טיסה שהתבטלה

 • הסכמת הנוסע לקבל שובר זיכוי עבור הטיסה צריכה להינתן בכתב.
 • שובר הזיכוי צריך להיות לפחות בסכום הכולל של התמורה ששולמה בעד כרטיס הטיסה המקורי.
 • שובר הזיכוי יהיה תקף לשנה לפחות. ניתן יהיה לממש את השובר לרכישת כל שירות שחברת התעופה מציעה, וכן עבור שירותים שאמורים להינתן לאחר תקופת תוקפו של השובר.
 • נוסע שקיבל שובר זיכוי רשאי להעביר את השובר לאדם אחר.
 • אם הנוסע לא מימש את שובר הזיכוי בתקופת שבה היה השובר בתוקף, או שהוא מימש רק חלק ממנו - הוא יהיה זכאי לקבל את התמורה ששולמה בעד כרטיס הטיסה המקורי או את יתרתה.
  • כדי לקבל את התמורה יש לפנות אל חברת התעופה החל מ-21 ימים לפני תום תוקפו של השובר.
  • על חברת התעופה להשיב לנוסע את התמורה בתוך 21 ימים מהיום שבו הנוסע פנה אליה.
דוגמה
נוסע שקיבל שובר זיכוי ב-20.07.2020 עבור טיסה שבוטלה קודם לכן
 • השובר יהיה בתוקף לפחות עד 20.07.2021.
 • בתקופה זו יוכל הנוסע לרכוש כל שירות שחברת התעופה מציעה, כולל טיסות שאמורות להמריא לאחר 20.07.2021, ובתנאי שהוא רכש את השירות לפני 20.7.2021.
 • אם הנוסע לא מימש את השובר, או מימש רק חלק מהסכום - הוא יהיה זכאי לקבל את התמורה ששולמה בעד הכרטיס המקורי, או את היתרה, אם מימש רק חלק מהסכום.
 • כדי לקבל את התמורה עליו לפנות אל חברת התעופה לכל המוקדם ב-29.6.2021 (21 ימים לפני תום תוקפו של השובר).
 • אם הנוסע פנה אל החברה ב-10.07.2021, הודיע לה שלא מימש את השובר והוא מעוניין לקבל את התמורה - החברה תצטרך להשיב לנוסע את התמורה בתוך 21 ימים, כלומר עד ל-31.07.2021.

כרטיס טיסה חלופי

 • כרטיס טיסה חלופי צריך שיהיה לאותו יעד של הטיסה שהתבטלה, בתנאים הדומים ככל האפשר לתנאי כרטיס הטיסה המקורי, ובמועד המוקדם ביותר שניתן, או במועד מאוחר יותר בתיאום עם הנוסע.

חשוב לדעת

 • על טיסות שונות עשויים לחול חוקים שונים, בהתאם ליעד הנחיתה או ההמראה. במקרים מסוימים, עשויות לחול על אותה טיסה כמה חוקים, והנוסע יצטרך לבחור לפי איזה חוק הוא מבקש את ההטבה. מומלץ לבדוק עם חברת התעופה מה הן ההטבות שלהן זכאי הנוסע במקרה שהטיסה בוטלה.
 • המידע המופיע בדף זה חל על טיסות שאמורות היו להמריא מישראל או לנחות בה - החל מה-01.03.2020 ועד ל-31.08.2020, וכן על טיסות במועדים מוקדמים יותר, מיעדים שחלה על החוזרים מהם חובת בידוד, או אל יעדים כאלו. למידע לגבי ההטבות שזכאי להן נוסע בטיסות שהיו אמורות להמריא במועדים אחרים, ראו בדף פיצוי במקרה של טיסה שהתבטלה.
 • לגבי טיסות שלא נחתו או המריאו מישראל - יש לבדוק מול חברת התעופה מהן ההטבות להן זכאי הנוסע.
שימו לב
 • במקרה של טיסות שהמריאו בתקופת משבר הקורונה באיחור של 8-5 שעות, או שהוקדמו ביותר מ-8 שעות - הנוסע יהיה זכאי להשבת התמורה בתוך 90 ימים ממועד הטיסה או עד ה-14.8.2020 (לפי המאוחר מביניהם) או לכרטיס טיסה חלופי. הנוסע לא יהיה זכאי לפיצוי כספי נוסף.
 • למידע נוסף על הזכאות להחזר כספי ופיצויים במקרה של שינוי מועד הטיסה ראו בדף פיצוי במקרה של טיסה שהמריאה באיחור או שהוקדמה.


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים