הקדמה:

היל"ה - השכלת יסוד לימודי השלמה, היא תוכנית המיועדת לבני נוער בגילאי 14-18 הנושרים ממערכת החינוך הפורמלית. התוכנית מופעלת על-ידי משרד החינוך, החברה למתנסים והרשות המקומית בת-ים. התוכנית מיועדת לבני נוער (גילאי 15 - 18) אשר חוק לימוד חובה חל עליהם אך הם מצויים, מסיבות שונות, מחוץ למסגרת החינוך הפורמלית. תוכנית היל"ה מציעה אלטרנטיבות לימודיות במסלולים שונים, ומאפשרות השלמת השכלה עד לרמת בגרות מלאה.

פרטי הארגון

אתר:לאתר
כתובת:רח' ליבסקינד 7, בת ים
טלפון:03-6570967

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל זכות

תוכנית הלימודים

 • תוכנית לימודים אישית המותאמת לתלמיד.
 • למידה פרטנית המבוססת על קשר אישי בין המורה ללומד, הולמת את סדר היום של התלמיד, ומאפשרת לו להשתלב בעבודה.
 • גמישות מבחינת זמן הלימוד, מקום הלימוד, נושאי הלימוד ושיטות ההוראה.
 • תוכנית היל"ה גמישה במובני זמן הלימוד, מקום הלימוד, נושאי הלימוד ושיטת ההוראה.
 • שילוב מחשבים בתוכנית הלימודים.

מסלולי הלימודים

 • מסלול לשילוב מחדש במסגרות הפורמליות.
 • מסלול לימודי תעודה לקראת קבלת תעודות של 8, 9, 10 שנות לימוד.
 • מסלול העשרה לרכישת ידע בסיסי של קריאה כתיבה וחשבון.
 • מסלול לימודים לקראת בחינת בגרות, לבוגרי 10 שנות לימוד.
 • מסלול תג"ת - תעודת גמר תיכונית, מקנה תעודה של 11 שנות לימוד או תעודה של 12 שנות לימוד.

שילוב בפרוייקטים ובקורסים ייחודיים

 • גרפיקה ממוחשבת.
 • תיקון מכשירי חשמל ביתיים.
 • ספרות.
 • טיפול בבעלי חיים.
 • רכיבה על סוסים.
 • חדר כושר.

נושאים שהארגון עוסק בהם

גורמי ממשל שהארגון עובד מולם