תוכנית היל"ה - השכלת יסוד לימודי השלמה מיועדת לבני נוער שנושרים ממערכת החינוך הפורמלית.
התוכנית מופעלת על-ידי החברה למתנסים במסגרת היחידות לקידום נוער ברשויות המקומיות ובמוסדות חסות הנוער.

פרטים

אתר:לאתר
טלפון:מטה היל"ה

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל זכות

תוכנית הלימודים

 • תוכנית לימודים אישית המותאמת לתלמיד.
 • למידה פרטנית המבוססת על קשר אישי בין המורה ללומד, הולמת את סדר היום של התלמיד, ומאפשרת לו להשתלב בעבודה.
 • גמישות מבחינת זמן הלימוד, מקום הלימוד, נושאי הלימוד ושיטות ההוראה.
 • תוכנית היל"ה גמישה במובני זמן הלימוד, מקום הלימוד, נושאי הלימוד ושיטת ההוראה.
 • שילוב מחשבים בתוכנית הלימודים.

מסלולי הלימודים

 • מסלול לשילוב מחדש במסגרות הפורמליות.
 • מסלול לימודי תעודה לקראת קבלת תעודות של 8, 9, 10 שנות לימוד.
 • מסלול העשרה לרכישת ידע בסיסי של קריאה כתיבה וחשבון.
 • מסלול לימודים לקראת בחינת בגרות, לבוגרי 10 שנות לימוד.
 • מסלול תג"ת - תעודת גמר תיכונית, מקנה תעודה של 11 שנות לימוד או תעודה של 12 שנות לימוד.

שילוב בפרוייקטים ובקורסים ייחודיים

 • גרפיקה ממוחשבת.
 • תיקון מכשירי חשמל ביתיים.
 • ספרות.
 • טיפול בבעלי חיים.
 • רכיבה על סוסים.
 • חדר כושר.