המועד הנכון לאישור תביעה לקצבה של אזרח אוקראינה שתביעתו נדחתה בעבר בגלל אזרחותו הוא מיולי 2004, אז נקבע כי אזרחות של הגוש המזרחי אינה שוללת זכאות לקצבה

פרטי פסק הדין

ערכאה:ועדת העררים תל אביב
שם התיק:ו"ע 20451-09-10
תאריך:7.2.2012
קישור:פסק הדין באתר נבו

ב-7.2.2012 ניתן פסק דין של ועדת העררים בתל אביב, שעסק בניצול שואה שעלה לישראל לפני שנת 1953, ועבר רדיפה מוכרת, אך תביעתו לקבלת קצבה מהאוצר נדחתה בעבר עקב היותו אזרח הגוש המזרחי (באותו המקרה - אוקראינה), והדחיה נשלחה אליו שלא בדואר רשום. הניצול חזר ופנה לרשות בשנת 2009, ואז תביעתו אושרה - אך רק ממועד פנייתו החדשה. הניצול הגיש ערעור על החלטה זו, בטענה שמגיע לו לקבל תשלום רטרואקטיבי ממועד תביעתו הראשונה (באותו המקרה - 1999), מכיוון שהחלטת הרשות לא נשלחה אליו בדואר רשום, ולטענתו לאחר שהתקבלה תביעתו, אין סמכות לרשות לקצר את תקופת התשלום הרטרואקטיבי ממועד הגשת תביעתו במקור.
ההלכה בנושא משמעות הנתינות של אזרחי הגוש המזרחי שונתה בשנת 2004, כאשר בית המשפט פסק כי תושבי הגוש המזרחי נחשבים חסרי נתינות לפי הדין הגרמני ומשום כך אין אזרחות זו מונעת יותר קבלת קצבה מהאוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים (גם אם ויתרו מרצון על אזרחות זו).

לאור הלכה זו, והמועד בו ניתנה, בית המשפט קבע כי עמדת הרשות לזכויות ניצולי השואה, שניתנה במהלך הדיון, כי יש לשלם לניצול את התגמולים החל ממועד ההלכה החדשה לגבי נתיני הגוש המזרחי - דהיינו יולי 2004, היא הנכונה.

משמעות

  • ניצולי שואה שתביעתם לקבלת קצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים נדחתה בעבר, בגלל היותם אזרחי הגוש המזרחי, והגישו תביעה מחודשת לקבלת הגמלה, זכאים לקבל הקצבה רטרואקטיבית ממועד שינוי ההלכה לגבי נתיני הגוש המזרחי - יולי 2004.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • מידע מקורי בערך זה באדיבות עו"ד אודי מוזס מועידת התביעות.