חוק נכי רדיפות הנאצים מסדיר תשלום פיצויים והטבות שונות בגין נזקי בריאות שנגרמו כתוצאה מרדיפות הנאצים.

פרטים

שם החוק:חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:השר לשוויון חברתי

עדכונים לחוק

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות