חוק נכי רדיפות הנאצים מסדיר תשלום פיצויים והטבות שונות בגין נזקי בריאות שנגרמו כתוצאה מרדיפות הנאצים.

פרטים

שם החוק:
חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957
שר אחראי:
השר לשוויון חברתי

עדכונים לחוק

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות