הקדמה:

חוק נכי רדיפות הנאצים מסדיר תשלום פיצויים והטבות שונות בגין נזקי בריאות שנגרמו כתוצאה מרדיפות הנאצים.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957
נוסח החוק:

עיקרי החוק

 • החוק מעניק פיצויים לניצולי שואה שעלו לפני 01.10.1953 והינם תושבי ואזרחי ישראל. הפיצוי משולם בדמות קצבה חודשית, שנקבעת בהתבסס על אחוזי נכות ומצב בריאותי.
 • הקצבה כוללת סל מענקים של טיפולים רפואיים וסוציאליים, הקלות במסים, הטבות והנחות.
 • הזכאים לפיצוי והטבות מכוח החוק הם ניצולים שעונים על כל התנאים הבאים:
  • ניצול שואה שנרדף בזמן מלחמת העולם השנייה.
  • לקה בנכות בשל רדיפות הנאצים.
  • דרגת נכותו שנקבעה על ידי ועדה רפואית קבעה לו 25% נכות לפחות בשל הרדיפות.
  • אינו זכאי בשל נכותו לתגמול, קצבה או פיצויים מהשלטונות הגרמנים.
  • עלה לישראל לפני יום כ"ב בתשרי תשי"ד (01.10.1953) וביום כ"ט באדר ב' תשי"ט (01.04.1957) ואילך, היה ונשאר אזרח ותושב ישראל.
 • החל מחודש יוני 2014 הושוו התנאים של ניצולי שואה המקבלים קצבה ליוצאי מחנות וגטאות ממשרד האוצר ושל ניצולי שואה המקבלים קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות עם התנאים והזכויות של ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.
 • המשמעות היא שהחל מחודש יוני 2014, הזכויות והתנאים של יוצאי מחנות וגטאות שעלו לישראל לאחר 01.10.1953, הושוו לזכויותיהם של ניצולים המוכרים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.

עדכונים לחוק

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

 • חוק הטבות לניצולי שואה
 • צו נכי רדיפות הנצאים (הגבלת שכר טרחה) (תיקון) תש"ע-2010
 • צו נכי רדיפות הנאצים (הגבלת שכר טרחה), תשכ"א-1961

קביעת הנכות

הכרה לפי מדינות

כללי

תודות