המשרד להגנת העורף, שהוקם בתחילת שנת 2011, ממונה על תחום הגנת העורף והבטחת המוכנות של הפרט והקהילה.
המשימה המרכזית שהציב לעצמו המשרד היא קידום חקיקת חוק העורף, שיסדיר את הטיפול בחזית האזרחית ואת סמכויות השר הממונה על נושא זה.

פרטים

פייסבוק:לעמוד בפייסבוק

נושאים וזכויות

פרסומים והרחבות