אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".
אדם החייב בבידוד עקב חשש להידבקות בקורונה רשאי להצביע בבחירות לכנסת בקלפיות ייעודיות
אדם החייב בבידוד וחש בתסמינים יוכל להצביע בקלפי ייעודית לחייבים בבידוד רק בתנאי שנבדק ונמצא שלילי לקורונה, במהלך 3 הימים שלפני הבחירות. אם הוא לא נבדק עליו להצביע בקלפי ייעודית לחולים
אדם החייב בבידוד יגיע לקלפי ויחזור ממנה ישירות למקום הבידוד, ברכב פרטי, במונית, או בהסעה מטעם ועדת הבחירות המרכזית. חל איסור להשתמש בתחבורה ציבורית (למעט מונית)


אזהרה
 • המידע בדף זה מתייחס לבחירות לכנסת ה-24.
 • למידע המתייחס לבחירות לכנסת ה-25 ראו בפורטל בחירות לכנסת

בעל זכות הצבעה לבחירות לכנסת שחייב בבידוד בשל חשש להידבקות בנגיף קורונה רשאי להצביע בבחירות לכנסת בקלפי ייעודית למצביעים החייבים בבידוד בשל נגיף הקורונה, בהתאם להוראות וההנחיות המפורטות בהמשך.

 • על-פי החלטת ועדת הבחירות המרכזית, בכל רשות מקומית ומועצה אזורית אשר קיימים בהן מבודדים, תוצב לפחות קלפי ייעודית אחת.
 • משרד הבריאות מעביר לוועדת הבחירות המרכזית, החל מ-14 יום לפני יום הבחירות ובכל יום עד ליום הבחירות, רשימה של מי שחייבים בבידוד.
 • ההצבעה תיערך בקלפיות ייעודיות מהשעה 08:00 ועד השעה 19:00.
 • בעל זכות הצבעה שהוא חולה בנגיף הקורונה רשאי להצביע רק בקלפי ייעודית לחולים.
שימו לב
רשימת הקלפיות לבוחרים השוהים בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף קורונה מפורסמת באתר ועדת הבחירות המרכזית.

מי זכאי?

 • כל בעל זכות הצבעה החייב בבידוד בשל נגיף הקורונה, ומתקיים לגביו אחד מהתנאים הבאים:
  • הוא אינו חש באחד או יותר מהתסמינים הבאים: חום גוף של 38 מעלות צלזיוס או יותר, אובדן חוש הטעם או חוש הריח, שיעול או קושי בנשימה או תסמין נשימתי אחר (למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה. נזלת בלבד לא תיחשב תסמין).
  • הוא חש באחד התסמינים, אך נבדק ונמצא שלילי לנגיף הקורונה בבדיקת PCR שעשה לאחר הופעת התסמינים, במהלך 3 הימים שלפני הבחירות (אך לא מוקדם יותר מ-3 ימים).
  • מי שביום הבחירות חש בתסמיני קורונה, והוא אינו מבודד, ירשום עצמו כבעל תסמיני קורונה במשרד הבריאות באמצעות אתר משרד הבריאות וייגש להצביע בקלפי למבודדים.
אזהרה
מי שחולה בקורונה, או חייב בבידוד וחש בתסמינים ולא נמצא שלילי לנגיף קורונה, רשאי להצביע רק בקלפי ייעודית לחולים.

תהליך מימוש הזכות

הגעה לקלפי הייעודית וחזרה למקום הבידוד

 • אדם החייב בבידוד יגיע לקלפי ויחזור ממנה ישירות למקום הבידוד ללא שימוש ברכב ציבורי, אך הוא רשאי לנסוע במונית.
 • בוחר שאין ברשותו רכב פרטי או שאינו יכול להגיע לקלפי יכול להזמין הסעה מטעם ועדת הבחירות המרכזית.
 • הנסיעה לקלפי ברכב או במונית תהיה בהתאם לתנאים הבאים:
  • ברכב לא ייסע נוסע נוסף, למעט הנהג ואדם אחר השוהה יחד עמו בבידוד, או אדם שמלווה את הבוחר בקלפי.
  • אם הבוחר, שחלה עליו חובת בידוד, אינו הנהג, עליו לשבת במושב האחורי, וחלונות הרכב יהיו פתוחים.
  • כל השוהים ברכב יעטו מסיכה בכל זמן שהבוחר נמצא ברכב (אלא אם כן הוא הנהג והוא לבדו ברכב).
  • אם הנסיעה היא במונית, חובה לעדכן את הנהג שעל הנוסע חלה חובת בידוד, לפני הכניסה למונית.
 • בדרך לקלפי ובחזרה ממנה:
  • חל איסור לשהות בקרבת אנשים אחרים (למעט מי שמסיע את המצביע לקלפי, או אדם השוהה עמו בבידוד).
  • אין לעבור דרך גן ציבורי, תחנת אוטובוס או מקום אחר שבו עשויים להיות במגע עם אנשים.
  • אין להשתמש במעליות ביחד עם אנשים אחרים.
  • אין לעצור בדרך למטרות אחרות שאינן הצבעה בבחירות וחזרה למקום הבידוד.
 • בעת ההגעה לקלפי בשיטת "הצבע וסע" יש להמתין בתוך הרכב שבו הגיע הבוחר..

ההצבעה בקלפי

 • בכניסה למקום הקלפי הבוחר יתבקש לחטא את ידיו.
 • על הבוחר לזהות את עצמו לפני מזכיר ועדת הקלפי באמצעות אמצעי זיהוי (תעודת זהות, רישיון נהיגה או דרכון בתוקף), כשהוא עומד במרחק של 2 מטרים, לפחות, מהמזכיר. לצורך הזיהוי הבוחר יוריד את המסכה עד גובה הסנטר, ומיד לאחר שאושר הזיהוי יחזיר את המסכה לפניו.
 • על הבוחר למלא ולחתום על הצהרה לפיה הוא חייב בבידוד והוא מבקש לבחור בקלפי המיועדת לאנשים השוהים בבידוד. מי ששמו נכלל ברשימת החייבים בבידוד שהעביר משרד הבריאות לוועדת הבחירות, אינו נדרש למלא את ההצהרה.
 • ההצבעה תתבצע באמצעות מעטפה חיצונית ("מעטפה כפולה"), עליה ירשום מזכיר ועדת הקלפי את פרטי הבוחר.
  • לפני ההצבעה הבוחר יידרש לחטא את הידיים פעם נוספת.
  • הבוחר יקבל מעטפת הצבעה, ייגש אל מאחורי הפרגוד (תא ההצבעה), יכניס למעטפה שקיבל פתק הצבעה לבחירתו ויסגור את המעטפה. מעטפת ההצבעה תוכנס למעטפה החיצונית (כפולה), אותה יש להטיל אל תיבת הקלפי.
 • יש להקפיד שלא לגעת בחפצים וברהיטים הנמצאים במקום הקלפי, אם הדבר אינו דרוש לצורך ההצבעה.

חשוב לדעת


ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים