תלמידים שהם תושבים חוזרים זכאים להקלות והתאמות בבחינות הבגרות, בהתאם לתנאים
המידע בערך זה מתייחס לתלמידי י"ב בשנת הלימודים התשע"ו, למי שהיו תלמידי י"א-י"ב בשנת הלימודים התשע"ה, ולמי שעד שנת הלימודים התשע"ד הוכרו כזכאים להתאמות בתנאי ההיבחנות
למידע לגבי תלמידים שהם תושבים חוזרים ולומדים בכיתה י' ומעלה החל משנת הלימודים התשע"ה (2015), ראו התאמות בבחינות הבגרות לתלמידים שהם תושבים חוזרים

תקציר

חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשסט/3(א) מיום 02.11.2008 קבע כללים לגבי זכאותם של תלמידים שהם תושבים חוזרים להתאמות בבחינות הבגרות.

 • כללי הזכאות המבוססים על חוזר זה ומפורטים בהמשך, מתייחסים כיום רק לאוכלוסיות התלמידים הבאות:
  • מי שהיו תלמידי י"א-י"ב בשנת הלימודים התשע"ה (2015)
  • תלמידי י"ב בשנת הלימודים התשע"ו (2016)
  • מי שעד שנת הלימודים התשע"ד (כולל) הוכרו כזכאים לתנאי היבחנות כשל "עולה ותיק" או "עולה חדש" (בהתאם לגיל ולתאריך כניסתם לארץ)
 • תלמידים הלומדים בכיתה י' ומעלה החל משנת הלימודים התשע"ה (2015), זכאים להתאמות על-פי חוזר חדש בנושא. לפרטים נוספים, ראו התאמות בבחינות הבגרות לתלמידים שהם תושבים חוזרים.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הזכאות להתאמות אמורה להינתן לתלמיד באופן אוטומטי.
 • במקרה שהמוסד החינוכי מסרב לאפשר לתלמיד שהוא עולה ותיק להיבחן עם התאמות יש לפנות למשרד החינוך:

פנייה לאגף הבחינות במשרד החינוך

 • כתובת: רח' שבטי ישראל 29, ירושלים
 • טלפון: 02-5602489/585
 • פקס: 02-5602129
 • דוא"ל:

פנייה אל האגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך

 • כתובת: רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים מיקוד 91911
 • פקס: 02-5602390
 • מוקד שירות חינוך: 1-800-25-00-25
 • קו פתוח לתלמידים: 1-800-222-003
 • דוא"ל לפניות ובקשות למידע:
 • דוא"ל להגשת תלונות:
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים